Lời chúa

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 5 PHỤC SINH NĂM A (01/05/2023 08:11:15 - Xem: 467)

CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 5 PS NĂM A (01/05/2023 08:09:25 - Xem: 189)

VỮNG TIN VÀO CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 PS NĂM A (01/05/2023 08:06:06 - Xem: 228)

SỐNG TRONG THỰC TẾ CỦA THẾ GIỚI

SCĐ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A (01/05/2023 07:01:35 - Xem: 220)

SỐNG TRONG THỰC TẾ CỦA THẾ GIỚI

Thứ Hai 01/05/2023 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. – Thánh GIUSE thợ. – Người thợ vô danh: Thinh lặng, cầu nguyện và xin vâng. (30/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,104)

Thánh GIUSE thợ.

Chúa nhật 30/04/2023 - Chúa nhật 4 Phục sinh - Mục tử nhân lành (29/04/2023 09:50:46 - Xem: 5,037)

Chúa nhật 4 Phục sinh - Cầu cho ơn Thiên Triệu

Thứ Bảy 29/04/2023 – Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Biết chọn lựa. (28/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,674)

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ.

Thứ Sáu 28/04/2023 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. – Con đường hiến thân. (27/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,036)

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 05/2023 (26/04/2023 15:16:12 - Xem: 157)

Thứ Năm 27/04/2023 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể. (26/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,315)

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Tư 26/04/2023 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. – Ý nghĩa của cuộc sống. (25/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,490)

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Ba 25/04/2023 – THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Sư Tử Có Ðôi Cánh.  (24/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,969)

THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PS NĂM A (24/04/2023 08:33:05 - Xem: 985)

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 4 PHỤC SINH NĂM A (24/04/2023 08:19:50 - Xem: 442)

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM A (24/04/2023 08:18:19 - Xem: 183)

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 4 PS NĂM C (24/04/2023 08:16:34 - Xem: 215)

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

SCĐ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM A (24/04/2023 08:13:59 - Xem: 320)

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 PS NĂM A (24/04/2023 08:12:33 - Xem: 197)

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Thứ Hai 24/04/2023 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Đấng Thiên Sai. (23/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,469)

Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 23/04/2023 – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH năm A – Hai môn đệ Em-mau. (22/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,819)

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH năm A


Tổng số: 1571
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7