Lời chúa

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 31 TN NĂM A (30/10/2023 08:08:06 - Xem: 471)

KHUYẾN CÁO NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CÁC THÁNH & CÁC ĐẲNG( NGÀY 01&02/11) (30/10/2023 07:31:59 - Xem: 242)

GIÁO HỘI KHẢI HOÀN & THANH LUYỆN

SCĐ CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM A (30/10/2023 07:06:28 - Xem: 360)

TRÁCH NHIỆM HƯỚNG DẪN NGƯỜI KHÁC

Thứ Hai 30/10/2023 – Thứ Hai tuần 30 thường niên. – Đừng giả hình. (29/10/2023 10:00:00 - Xem: 3,950)

Thứ Hai tuần 30 thường niên.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CÁC THÁNH & CÁC ĐẲNG (28/10/2023 10:52:46 - Xem: 293)

CÁC THÁNH VÀ CÁC LINH HỒN

+ Chúa Nhật 29/10/2023 – CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN năm A – Lề luật tóm lại trong hai giới răn đó. (28/10/2023 10:00:00 - Xem: 5,167)

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 28/10/2023 – Thứ Bảy tuần 29 thường niên – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Chọn Lựa Của Chúa. (27/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,035)

THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023 (27/10/2023 07:40:16 - Xem: 224)

Thứ Sáu 27/10/2023 – Thứ Sáu tuần 29 thường niên. – Dấu Chỉ Của Thời Ðại. (26/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,100)

Thứ Sáu tuần 29 thường niên.

Thứ Năm 26/10/2023 – Thứ Năm tuần 29 thường niên. – Lửa tình yêu. (25/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,310)

Thứ Năm tuần 29 thường niên.

Thứ Tư 25/10/2023 – Thứ Tư tuần 29 thường niên.– Người quản lý trung tín khôn ngoan. (24/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,414)

25/10 – Thứ Tư tuần 29 thường niên.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 30 TN NĂM A (23/10/2023 10:45:32 - Xem: 319)

ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT

Thứ Ba 24/10/2023 – Thứ Ba tuần 29 thường niên. – Tỉnh Thức. (23/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,431)

Thứ Ba tuần 29 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 TN NĂM A (23/10/2023 09:50:07 - Xem: 1,172)

HAI ĐIỀU RĂN

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 30 THƯỜNG NIÊN NĂM A (23/10/2023 08:41:02 - Xem: 547)

YÊU THƯƠNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 30 TN NĂM A (23/10/2023 08:35:16 - Xem: 637)

YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM A (23/10/2023 07:37:37 - Xem: 262)

SỐNG MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

SCĐ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM A (23/10/2023 07:33:35 - Xem: 276)

YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT

Thứ Hai 23/10/2023 – Thứ Hai tuần 29 thường niên. – Làm giàu trước mặt Chúa. (22/10/2023 10:00:00 - Xem: 5,176)

Thứ Hai tuần 29 thường niên.

+ Chúa Nhật 22/10/2023– CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN năm A. CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC– Trả cho Thiên Chúa. (21/10/2023 10:00:00 - Xem: 7,307)

CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC


Tổng số: 1916
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7