Lời chúa

Thứ Bảy 22/04/2023 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. – Bến bờ bình an. (21/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,867)

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Sáu 21/04/2023 – Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. – Năm chiếc bánh và hai con cá. (20/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,536)

Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Năm 20/04/2023 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. – Tình yêu thương. (19/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,780)

Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Tư 19/04/2023 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. – Đi rao giảng Tin Mừng. (18/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,546)

Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 PS NĂM A (17/04/2023 15:36:14 - Xem: 193)

NHẬN RA CHÚA

Thứ Ba 18/04/2023 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. – Ðược Sống Muôn Ðời. (17/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,625)

Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PS NĂM A (17/04/2023 09:26:01 - Xem: 1,075)

GẶP CHÚA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 3 PHỤC SINH NĂM A (17/04/2023 08:12:30 - Xem: 530)

ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A (17/04/2023 08:11:08 - Xem: 228)

CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 3 PS NĂM A (17/04/2023 08:08:01 - Xem: 285)

CUỘC SỐNG MỚI CỦA KẺ TIN

SCĐ CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A (17/04/2023 08:06:18 - Xem: 197)

CUỘC SỐNG MỚI CỦA KẺ TIN VÀO ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH

Thứ Hai 17/04/2023 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh. – Cửa ngõ vào Nước Thiên Chúa. (16/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,720)

Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 16/04/2023 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm A – Chúa Giêsu phục sinh-đến với các tông đồ. (15/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,512)

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 15/04/2023 – Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Những lần hiện ra. (14/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,052)

Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Sáu 14/04/2023 – Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Tìm lại được bản thân. (13/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,612)

Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Năm 13/04/2023 – Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Ðau khổ là một hồng ân. (12/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,782)

Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Tư 12/04/2023 – Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Trên đường Em-mau. (11/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,258)

Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM A (10/04/2023 10:25:40 - Xem: 959)

NIỀM TIN KIÊN VỮNG

Thứ Ba 11/04/2023 – Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Niềm tin Phục Sinh (10/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,568)

Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 2 PHỤC SINH NĂM A (10/04/2023 09:04:43 - Xem: 514)

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA


Tổng số: 1571
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7