Lời chúa

Thứ Bảy 24/12/2022 – Thứ Bảy tuần 4 mùa vọng. – Giacaria ca ngợi Thiên Chúa.  (23/12/2022 10:00:00 - Xem: 3,929)

Thứ Bảy tuần 4 mùa vọng.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 01/2023 (23/12/2022 07:26:21 - Xem: 226)

Thứ Sáu 23/12/2022 – Thứ Sáu tuần 4 mùa vọng. – Gioan Tẩy Giả sinh ra.  (22/12/2022 10:00:00 - Xem: 4,037)

Thứ Sáu tuần 4 mùa vọng.

Thứ Năm 22/12/2022 – Thứ Năm tuần 4 mùa vọng. – Bài ca tạ ơn.  (21/12/2022 10:00:00 - Xem: 4,090)

Thứ Năm tuần 4 mùa vọng.

Thứ Tư 21/12/2022 – Thứ Tư tuần 4 mùa vọng. – Thăm viếng.  (20/12/2022 10:00:00 - Xem: 4,087)

Thứ Tư tuần 4 mùa vọng.

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ GIÁNG SINH (19/12/2022 10:25:35 - Xem: 1,096)

THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

Thứ Ba 20/12/2022 – Thứ Ba tuần 4 mùa vọng. – Truyền tin cho Đức Maria.  (19/12/2022 10:00:00 - Xem: 4,127)

Thứ Ba tuần 4 mùa vọng.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật lễ Giáng sinh năm A (19/12/2022 09:47:51 - Xem: 524)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN LỄ GIÁNG SINH (19/12/2022 08:47:31 - Xem: 564)

EMMANUEL

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ GIÁNG SINH NĂM A (19/12/2022 08:43:14 - Xem: 200)

SỐNG MẦU NHIỆM NHẬP THỂ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ GIÁNG SINH (LỄ ĐÊM - RẠNG ĐÔNG - BAN NGÀY) (19/12/2022 08:19:00 - Xem: 319)

EMMANUEL -

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ GIÁNG SINH NĂM A  (19/12/2022 08:08:08 - Xem: 289)

HÔM NAY ĐẤNG CỨU THẾ ĐÃ GIÁNG SINH CHO CHÚNG TA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU (LỄ ĐÊM - RẠNG ĐÔNG - BAN NGÀY) (19/12/2022 07:26:40 - Xem: 303)

EMMANUEL

Thứ Hai 19/12/2022 – Thứ Hai tuần 4 mùa vọng. – Truyền tin cho ông Gia-ca-ri-a.  (18/12/2022 10:00:00 - Xem: 3,932)

Thứ Hai tuần 4 mùa vọng.

+ Chúa Nhật 18/12/2022 – CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG năm A – Hoàn cảnh Chúa Kitô giáng sinh. (17/12/2022 10:00:00 - Xem: 4,446)

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG năm A

Thứ Bảy 17/12/2022 – Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng. – Gia Phả Của Chúa Giêsu Kitô.  (16/12/2022 10:00:00 - Xem: 3,662)

Ngày 17 tháng 12 – Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng.

Thứ Sáu 16/12/2022 – Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng. – Biết đọc một chứng từ.  (15/12/2022 10:00:00 - Xem: 4,321)

Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng.

Thứ Năm 15/12/2022 – Thứ Năm tuần 3 mùa vọng. – Được giao phó cho một sứ mệnh.  (14/12/2022 10:00:00 - Xem: 4,240)

Thứ Năm tuần 3 mùa vọng.

Thứ Tư 14/12/2022 – Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Đấng phải đến.  (13/12/2022 10:00:00 - Xem: 4,133)

Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM A (12/12/2022 10:23:45 - Xem: 1,110)

ĐỪNG NGẠI


Tổng số: 1337
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7