Lời chúa

Thứ Bảy 21/10/2023 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên. – Thánh Thần sẽ dạy. (20/10/2023 10:00:00 - Xem: 3,569)

Thứ Bảy tuần 28 thường niên.

Thứ Sáu 20/10/2023 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên. – Ðừng Sợ. (19/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,287)

Thứ Sáu tuần 28 thường niên.

Thứ Năm 19/10/2023 – Thứ Năm tuần 28 thường niên. – Dòng Máu Cứu Ðộ. (18/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,492)

19/10 – Thứ Năm tuần 28 thường niên.

Thứ Tư 18/10/2023 – Thứ Tư tuần 28 thường niên – THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Diễn Văn Truyền Giáo. (17/10/2023 10:00:00 - Xem: 5,236)

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Thứ Ba 17/10/2023 – Thứ Ba tuần 28 thường niên. – Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Thanh tẩy hữu hiệu, chính là tình yêu. (16/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,499)

Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 TN NĂM A - TRUYỀN GIÁO (16/10/2023 09:47:47 - Xem: 1,301)

TRẢ VỀ THIÊN CHÚA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A (16/10/2023 08:27:39 - Xem: 462)

TRẢ CHO THIÊN CHÚA - TRUYỀN GIÁO

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A (16/10/2023 08:21:03 - Xem: 314)

SỐNG CHÍNH DANH KITÔ HỮU - TRUYỀN GIÁO

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 29 TN NĂM A - TRUYỀN GIÁO (16/10/2023 08:18:03 - Xem: 319)

BỔN PHẬN ĐỐI VỚI THẾ QUYỀN VÀ THẦN QUYỀN

SCĐ CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A (16/10/2023 08:15:53 - Xem: 235)

BỔN PHẬN ĐỐI VỚI THẾ QUYỀN VÀ THẦN QUYỀN

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 29 TN NĂM A - TRUYỀN GIÁO (16/10/2023 07:28:39 - Xem: 412)

BỔN PHẬN TRUYỀN GIÁO

Thứ Hai 16/10/2023 – Thứ Hai tuần 28 thường niên. – Dấu lạ Gio-na. (15/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,215)

Thứ Hai tuần 28 thường niên.

+ Chúa Nhật 15/10/2023 – CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN năm A – Tiệc cưới nước trời. (14/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,618)

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 14/10/2023 – Thứ Bảy tuần 27 thường niên. – Ưu tiên là tuân giữ lời Chúa. (13/10/2023 10:00:00 - Xem: 3,476)

Thứ Bảy tuần 27 thường niên.

Thứ Sáu 13/10/2023 – Thứ Sáu tuần 27 thường niên. – Quyền năng của Chúa. (12/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,145)

Thứ Sáu tuần 27 thường niên.

Thứ Năm 12/10/2023 – Thứ Năm tuần 27 thường niên. – Hiệu Lực Của Lời Cầu Nguyện. (11/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,163)

Thứ Năm tuần 27 thường niên.

Thứ Tư 11/10/2023 – Thứ Tư tuần 27 thường niên. – Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện. (10/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,110)

Thứ Tư tuần 27 thường niên.

Thứ Ba 10/10/2023 – Thứ Ba tuần 27 thường niên. – Con đường yêu Chúa. (09/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,093)

Thứ Ba tuần 27 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 TN NĂM A (09/10/2023 09:46:21 - Xem: 1,199)

TIỆC CƯỚI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A (09/10/2023 09:02:22 - Xem: 563)

CHÚA MỜI DỰ TIỆC


Tổng số: 1916
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7