Lời chúa

Thứ Năm 20/06/2024 – Thứ Năm tuần 11 thường niên. – Chúa Giêsu dạy cách cầu nguyện. (19/06/2024 10:00:00 - Xem: 872)

Thứ Năm tuần 11 thường niên.

Thứ Tư 19/06/2024 – Thứ Tư tuần 11 thường niên. – Đạo đức thực sự vì Chúa. (18/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,442)

Thứ Tư tuần 11 thường niên.

Thứ Ba 18/06/2024 – Thứ Ba tuần 11 thường niên. – Yêu thương kẻ thù, giống Cha trên trời. (17/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,899)

Thứ Ba tuần 11 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B - 2024 (17/06/2024 08:51:56 - Xem: 253)

THỬ THÁCH TRONG CUỘC ĐỜI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 12 THƯỜNG NIÊN NĂM B - 2024 (17/06/2024 08:35:39 - Xem: 64)

CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 12 TN NĂM B - 2024 (17/06/2024 08:34:35 - Xem: 49)

CHÚA TỂ THIÊN NHIÊN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B - 2024 (17/06/2024 08:26:16 - Xem: 79)

CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM B - 2024 (17/06/2024 08:25:43 - Xem: 56)

KIÊN VỮNG TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

SCĐ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM B - 2024 (17/06/2024 07:06:02 - Xem: 56)

CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN

Thứ Hai 17/06/2024 – Thứ Hai tuần 11 thường niên. – Ðừng báo thù. (16/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,998)

Thứ Hai tuần 11 thường niên.

+ Chúa Nhật 16/06/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN năm B. – Nước Thiên Chúa phát triển. (15/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,844)

CHÚA NHẬT TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 15/06/2024 – Thứ Bảy tuần 10 thường niên. – Có thì nói có, không thì nói không. (14/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,313)

Thứ Bảy tuần 10 thường niên.

Thứ Sáu 14/06/2024 – Thứ Sáu tuần 10 thường niên. – Quyết liệt xa tội. (13/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,036)

Thứ Sáu tuần 10 thường niên.

Thứ Năm 13/06/2024 – Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Phải sống công chính hơn. (12/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,683)

Thánh Antôn Pađôva, linh mục,

Thứ Tư 12/06/2024 – Thứ Tư tuần 10 thường niên. – Kiện toàn lề luật. (11/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,122)

Thứ Tư tuần 10 thường niên.

Thứ Ba 11/06/2024 – Thánh Banaba, tông đồ. Lễ nhớ. – Người con có biệt tài khuyên nhủ.  (10/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,972)

Thánh Banaba, tông đồ. Lễ nhớ.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B - 2024 (10/06/2024 09:50:08 - Xem: 988)

BÔNG LÚA TRĨU HẠT

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B - 2024 (10/06/2024 08:58:17 - Xem: 413)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B - 2024 (10/06/2024 08:56:20 - Xem: 164)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B -2024 (10/06/2024 08:53:24 - Xem: 329)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA


Tổng số: 2309
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7