Lời chúa

+ Chúa Nhật 01/10/2023 – CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN năm A – Làm theo Ý Cha. (30/09/2023 10:00:00 - Xem: 1,855)

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 30/09/2023– Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Chấp nhận khổ đau với tình yêu. (29/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,897)

Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 29/09/2023 – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính. – Bước vào Nước Trời. (28/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,967)

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ MÂN CÔI (28/09/2023 09:15:47 - Xem: 0)

LỜI KINH MÂN CÔI

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (28/09/2023 09:06:08 - Xem: 427)

LỜI KINH TUYỆT DIỆU

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ MÂN CÔI (28/09/2023 09:00:21 - Xem: 79)

LỜI KINH MÂN CÔI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ MÂN CÔI NĂM A (28/09/2023 09:00:09 - Xem: 62)

SỐNG MẦU NHIỆM MÂN CÔI

Thứ Năm 28/09/2023 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. – Câu hỏi về Chúa Giêsu. (27/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,673)

Thứ Năm tuần 25 thường niên.

Thứ Tư 27/09/2023 – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. – Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng. (26/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,961)

Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 10/2023 (26/09/2023 09:31:37 - Xem: 25)

Thứ Ba 26/09/2023 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. – Mẹ Chúa và anh em Chúa. (25/09/2023 10:00:00 - Xem: 0)

Thứ Ba tuần 25 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 TN NĂM A (25/09/2023 09:48:03 - Xem: 397)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 26 TN NĂM a (25/09/2023 09:40:53 - Xem: 229)

ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM A (25/09/2023 09:36:15 - Xem: 144)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 26 TN NĂM A (25/09/2023 08:02:19 - Xem: 170)

SÁM HỐI

SCĐ CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM A (25/09/2023 07:38:18 - Xem: 117)

ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA

Thứ Hai 25/09/2023 – Thứ Hai tuần 25 thường niên. – Đèn sáng đặt đúng chỗ. (24/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,881)

Thứ Hai tuần 25 thường niên.

+ Chúa Nhật 24/09/2023 – CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN năm A – Thiên Chúa-Cha nhân lành. (23/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,028)

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 23/09/2023 – Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. – Dụ Ngôn Người Gieo Giống. (22/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,417)

Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 22/09/2023 – Thứ Sáu tuần 24 thường niên. – Vai trò người phụ nữ trong loan báo Tin Mừng. (21/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,975)

Thứ Sáu tuần 24 thường niên.


Tổng số: 1798
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7