Lời chúa

Thứ Hai 17/06/2024 – Thứ Hai tuần 11 thường niên. – Ðừng báo thù. (16/06/2024 10:00:00 - Xem: 53)

Thứ Hai tuần 11 thường niên.

+ Chúa Nhật 16/06/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN năm B. – Nước Thiên Chúa phát triển. (15/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,308)

CHÚA NHẬT TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 15/06/2024 – Thứ Bảy tuần 10 thường niên. – Có thì nói có, không thì nói không. (14/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,103)

Thứ Bảy tuần 10 thường niên.

Thứ Sáu 14/06/2024 – Thứ Sáu tuần 10 thường niên. – Quyết liệt xa tội. (13/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,897)

Thứ Sáu tuần 10 thường niên.

Thứ Năm 13/06/2024 – Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Phải sống công chính hơn. (12/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,584)

Thánh Antôn Pađôva, linh mục,

Thứ Tư 12/06/2024 – Thứ Tư tuần 10 thường niên. – Kiện toàn lề luật. (11/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,074)

Thứ Tư tuần 10 thường niên.

Thứ Ba 11/06/2024 – Thánh Banaba, tông đồ. Lễ nhớ. – Người con có biệt tài khuyên nhủ.  (10/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,928)

Thánh Banaba, tông đồ. Lễ nhớ.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B - 2024 (10/06/2024 09:50:08 - Xem: 890)

BÔNG LÚA TRĨU HẠT

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B - 2024 (10/06/2024 08:58:17 - Xem: 349)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B - 2024 (10/06/2024 08:56:20 - Xem: 140)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B -2024 (10/06/2024 08:53:24 - Xem: 280)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 11 TN NĂM B -2024 (10/06/2024 07:30:55 - Xem: 281)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

SCĐ CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B - 2024 (10/06/2024 06:51:11 - Xem: 211)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

Thứ Hai, 10/06/2024 – Thứ Hai tuần 10 thường niên. – Phúc thay!!!.  (09/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,954)

Thứ Hai tuần 10 thường niên.

+ Chúa Nhật 09/06/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN năm B. – Chúa Giêsu và tương quan thực sự. (08/06/2024 10:00:00 - Xem: 5,253)

CHÚA NHẬT TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN năm B.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B - 2024 (08/06/2024 05:31:26 - Xem: 159)

ANH CHỊ EM CỦA CHÚA

Thứ Bảy 08/06/2024 – Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. – Mẫu mực trong đời sống đức tin.  (07/06/2024 10:00:00 - Xem: 5,027)

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 07/06/2024 – THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục. – Tình yêu. (06/06/2024 10:00:00 - Xem: 8,515)

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.

Thứ Năm 06/06/2024 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên. – Giới răn trọng nhất.  (05/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,943)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên.

Thứ Tư 05/06/2024 – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Người chết sống lại.  (04/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,083)

Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.


Tổng số: 2300
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7