Lời chúa

+ Chúa Nhật 25/02/2024 – CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY năm B. – Con Ta rất yêu dấu. (24/02/2024 10:00:00 - Xem: 1,095)

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 24/02/2024 – Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay. – Yêu mến thù địch. (23/02/2024 10:00:00 - Xem: 2,614)

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Sáu 23/02/2024 – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay. – Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ – Tha thứ. (22/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,937)

Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ

Thứ Năm 22/02/2024 – Thứ Năm tuần 1 mùa chay. – LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. – Tảng đá Phêrô. (21/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,675)

LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.

Thứ Tư 21/02/2024 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay. – Dấu lạ của Thiên Chúa. (20/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,808)

Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Ba 20/02/2024 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay. – Cầu nguyện. (19/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,739)

Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MC NĂM B (19/02/2024 09:15:51 - Xem: 746)

BIẾN HÌNH

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MÙA CHAY NĂM B (19/02/2024 08:11:21 - Xem: 166)

NÊN GIỐNG CHÚA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B (19/02/2024 08:08:32 - Xem: 231)

NÊN GIỐNG CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B (19/02/2024 08:06:40 - Xem: 342)

NÊN GIỐNG CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2 MC NĂM B (19/02/2024 07:42:49 - Xem: 310)

CON YÊU DẤU

SCĐ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B (19/02/2024 06:41:24 - Xem: 199)

CON YÊU DẤU

Thứ Hai 19/02/2024 – Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay. – Thiên đàng của bác ái. (18/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,612)

Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 18/02/2024 – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY năm B. – Chúa Giêsu chịu cám dỗ. (17/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,817)

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 17/02/2024 – Thứ Bảy sau lễ Tro. – Tin mừng của lòng thương xót. (16/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,190)

Thứ Bảy sau lễ Tro.

Thứ Sáu 16/02/2024 – Thứ Sáu sau lễ Tro. – Ý nghĩa của việc ăn chay. (15/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,218)

Thứ Sáu sau lễ Tro.

Thứ Năm 15/02/2024– Thứ Năm sau lễ Tro. – Theo Chúa Giêsu. (14/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,049)

15/02 – Thứ Năm sau lễ Tro.

Thứ Tư 14/02/2024 – THỨ TƯ LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt. – Hoán cải nội tâm. (13/02/2024 10:00:00 - Xem: 9,002)

THỨ TƯ LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MC NĂM B (13/02/2024 09:43:55 - Xem: 837)

CHIẾN THẮNG CÁM DỖ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 1 MC NĂM B (13/02/2024 09:19:00 - Xem: 590)

SÁM HỐI


Tổng số: 2080
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7