Lời chúa

Thứ Ba 03/10/2023 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa. (02/10/2023 10:00:00 - Xem: 459)

Thứ Ba tuần 26 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 TN NĂM A (02/10/2023 09:49:15 - Xem: 45)

TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A (02/10/2023 09:00:06 - Xem: 16)

CHÚA TRAO VƯỜN NHO

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A (02/10/2023 08:52:47 - Xem: 17)

SỐNG TÌNH YÊU BAO DUNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 27 TN NĂM A (02/10/2023 08:48:31 - Xem: 22)

VƯỜN NHO CỦA CHÚA

SCĐ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A (02/10/2023 07:47:05 - Xem: 13)

VƯỜN NHO CỦA CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 27 TN NĂM A (02/10/2023 07:40:48 - Xem: 14)

TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

Thứ Hai 02/10/2023 – Thứ Hai tuần 26 thường niên. – Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. – Thiên thần bảo trợ. (01/10/2023 10:00:00 - Xem: 3,001)

Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 01/10/2023 – CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN năm A – Làm theo Ý Cha. (30/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,803)

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 30/09/2023– Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Chấp nhận khổ đau với tình yêu. (29/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,169)

Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 29/09/2023 – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính. – Bước vào Nước Trời. (28/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,107)

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ MÂN CÔI (28/09/2023 09:15:47 - Xem: 0)

LỜI KINH MÂN CÔI

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (28/09/2023 09:06:08 - Xem: 566)

LỜI KINH TUYỆT DIỆU

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ MÂN CÔI (28/09/2023 09:00:21 - Xem: 93)

LỜI KINH MÂN CÔI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ MÂN CÔI NĂM A (28/09/2023 09:00:09 - Xem: 100)

SỐNG MẦU NHIỆM MÂN CÔI

Thứ Năm 28/09/2023 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. – Câu hỏi về Chúa Giêsu. (27/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,731)

Thứ Năm tuần 25 thường niên.

Thứ Tư 27/09/2023 – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. – Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng. (26/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,994)

Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 10/2023 (26/09/2023 09:31:37 - Xem: 42)

Thứ Ba 26/09/2023 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. – Mẹ Chúa và anh em Chúa. (25/09/2023 10:00:00 - Xem: 0)

Thứ Ba tuần 25 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 TN NĂM A (25/09/2023 09:48:03 - Xem: 449)

SÁM HỐI


Tổng số: 1806
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7