Lời chúa

Thứ Sáu 13/01/2023 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên. – Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác. (12/01/2023 10:00:00 - Xem: 3,974)

Thứ Sáu tuần 1 thường niên.

Thứ Năm 12/01/2023 – Thứ Năm tuần 1 thường niên. – Chữa người phong cùi. (11/01/2023 10:00:00 - Xem: 3,996)

Thứ Năm tuần 1 thường niên.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU BA NGÀY TẾT  (11/01/2023 07:37:08 - Xem: 298)

LỄ GIAO THỪA & 3 NGÀY TẾT

Thứ Tư 11/01/2023 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. – Tiếp tục rao giảng. (10/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,086)

Thứ Tư tuần 1 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM A (09/01/2023 10:26:27 - Xem: 982)

GIỚI THIỆU CHÚA

Thứ Ba 10/01/2023 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. – Công việc của Chúa Giêsu. (09/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,276)

Thứ Ba tuần 1 thường niên.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2 TN NĂM A (09/01/2023 08:56:38 - Xem: 419)

CHÚA GIÊSU LÀ AI ?

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 2 THƯỜNG NIÊN NĂM A (09/01/2023 08:08:31 - Xem: 527)

CHIÊN THIÊN CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 2 TN NĂM A (09/01/2023 07:59:49 - Xem: 201)

GIỚI THIỆU VỀ CHÚA

SCĐ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM A (09/01/2023 07:53:39 - Xem: 238)

CHÚA GIÊSU LÀ AI ?

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 TN NĂM A (09/01/2023 07:27:43 - Xem: 194)

GIỚI THIỆU CHÚA

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 2 thường niên A (08/01/2023 14:23:07 - Xem: 536)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Hai 09/01/2023 - CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – Năm A. Lễ kính. – Con yêu dấu -- đẹp lòng Ta. (08/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,120)

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – Năm A. Lễ kính.

+ Chúa Nhật 08/01/2023 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH – Ba đạo sĩ thờ lạy Đấng Cứu Thế. (07/01/2023 10:00:00 - Xem: 3,855)

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

Thứ Bảy 07/01/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, trước lễ Hiển Linh. – Phép lạ Ca-na.  (06/01/2023 10:00:00 - Xem: 3,538)

Thứ Bảy đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

Thứ Sáu 06/01/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, trước lễ Hiển Linh. – Chúa Giêsu chịu phép rửa.  (05/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,564)

Thứ Sáu đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

Thứ Năm 05/01/2023 – Thứ Năm đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.– Gặp Chúa-say mê-giới thiệu.  (04/01/2023 10:00:00 - Xem: 3,584)

Thứ Năm đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

Thứ Tư 04/01/2023 – Thứ Tư trước lễ Hiển Linh. – Gặp Ðấng Cứu Thế.  (03/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,698)

Thứ Tư trước lễ Hiển Linh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH 2023 (02/01/2023 10:09:38 - Xem: 759)

ÁNH SAO

Thứ Ba 03/01/2023 – Thứ Ba trước lễ Hiển Linh. – Ðấng xóa tội trần gian.  (02/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,395)

Thứ Ba trước lễ Hiển Linh.


Tổng số: 1337
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7