Lời chúa

SCĐ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A (11/09/2023 07:38:38 - Xem: 198)

HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 24 TN NĂM A (11/09/2023 07:30:56 - Xem: 194)

THA THỨ

Thứ Hai 11/09/2023 – Thứ Hai tuần 23 thường niên. – Làm việc tốt ngày Sabbat. (10/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,489)

Thứ Hai tuần 23 thường niên.

+ Chúa Nhật 10/09/2023 – CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm A – Sửa lỗi anh em. (09/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,440)

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 09/09/2023 – Thứ Bảy tuần 22 thường niên. – Ý nghĩa ngày Sabbat. (08/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,286)

Thứ Bảy tuần 22 thường niên.

Thứ Sáu 08/09/2022 – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. – Bà sinh con trai. (07/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,846)

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

Thứ Năm 07/09/2023 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên. – Kẻ chinh phục con người. (06/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,101)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên.

Thứ Tư 06/09/2023 – Thứ Tư tuần 22 thường niên. – Tiếp tục rao giảng Tin Mừng. (05/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,777)

Thứ Tư tuần 22 thường niên.

Thứ Ba 05/09/2023 – Thứ Ba tuần 22 thường niên. – Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám. (04/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,122)

Thứ Ba tuần 22 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 TN NĂM A (04/09/2023 09:24:20 - Xem: 813)

SỬA LỖI NGƯỜI ANH EM

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A (04/09/2023 08:33:20 - Xem: 186)

SỬA LỖI CHO NHAU

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A (04/09/2023 08:20:21 - Xem: 365)

SỬA LỖI CHO NHAU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 23 TN NĂM A (04/09/2023 07:31:06 - Xem: 246)

ANH EM SỬA LỖI CHO NHAU

SCĐ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A (04/09/2023 07:29:24 - Xem: 180)

ANH EM SỬA LỖI CHO NHAU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 23 TN NĂM A (04/09/2023 07:21:18 - Xem: 214)

SỬA LỖI CHO NHAU

Thứ Hai 04/09/2023 – Thứ Hai tuần 22 thường niên. – Tin mừng của Chúa Giêsu. (03/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,067)

Thứ Hai tuần 22 thường niên.

+ Chúa Nhật 03/09/2023 – CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN năm A – Từ bỏ mình. (02/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,603)

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 02/09/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 21 thường niên. – Trung tín và sáng kiến. (01/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,551)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 21 thường niên.

Thứ Sáu 01/09/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 21 thường niên. – Chờ đợi Chúa Giêsu. (31/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,234)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 21 thường niên.

Thứ Năm 31/08/2023 – Thứ Năm tuần 21 thường niên. – Tỉnh thức và sẵn sàng. (30/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,357)

Thứ Năm tuần 21 thường niên.


Tổng số: 1798
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7