Lời chúa

Thứ Hai 15/05/2023 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (14/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,079)

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 14/05/2023 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A – Đấng Phù Trợ khác. (13/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,918)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 13/05/2023 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. – Chấp nhận lội ngược dòng. (12/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,266)

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Sáu 12/05/2023 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. – Yêu thương và phục vụ. (11/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,637)

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Năm 11/05/2023 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. – Niềm vui được trọn vẹn. (10/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,153)

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Tư 10/05/2023 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Sự kết hiệp thâm sâu. (09/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,062)

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PS NĂM A (08/05/2023 10:02:35 - Xem: 1,137)

YÊU VÀ GIỮ LỜI

Thứ Ba 09/05/2023 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. – Hiệp nhất và bình an. (08/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,086)

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 6 PHỤC SINH NĂM A (08/05/2023 08:19:57 - Xem: 490)

SỐNG YÊU THƯƠNG

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A (08/05/2023 08:18:27 - Xem: 201)

SỐNG TÌNH YÊU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 6 PS NĂM A (08/05/2023 08:16:29 - Xem: 231)

CUỘC SỐNG MỚI CỦA TÍN HỮU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 6 PS NĂM A (08/05/2023 07:36:39 - Xem: 136)

YÊU VÀ GIỮ LỜI

SCĐ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A (08/05/2023 07:13:48 - Xem: 262)

CUỘC SỐNG MỚI CỦA TÍN HỮU

Thứ Hai 08/05/2023 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. – Những giới hạn. (07/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,051)

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 07/05/2023 – CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm A – Xem thấy Cha. (06/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,510)

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 06/05/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Cầu nguyện nhân danh Chúa. (05/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,562)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Sáu 05/05/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Ðường về quê trời. (04/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,151)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Năm 04/05/2023 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Củng cố đức tin. (03/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,424)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Tư 03/05/2023 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính. – Ðến với Chúa. (02/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,488)

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PS NĂM A (01/05/2023 10:05:00 - Xem: 978)

TÌM MỘT LỐI ĐI


Tổng số: 1573
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7