Lời chúa

Thứ Hai 01/04/2024 – Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Phép lạ Phục Sinh. (31/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,128)

Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

+ Chúa Nhật 31/03/2024 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH năm B. – Chúa Giêsu Phục Sinh. (30/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,963)

CHÚA NHẬT PHỤC SINH năm B.

Thứ Bảy 30/03/2024 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH. ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH. – Người đã sống lại thật. (29/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,715)

THỨ BẢY TUẦN THÁNH. ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH.

Thứ Sáu 29/03/2024 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA. – Thủ phạm giết Chúa. (28/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,272)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA.

Thứ Năm 28/03/2024 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY. – Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ (27/03/2024 10:00:00 - Xem: 6,945)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024 (27/03/2024 09:48:09 - Xem: 229)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ NĂM TT& VỌNG PHỤC SINH 2024 (26/03/2024 11:30:12 - Xem: 387)

YÊU THƯƠNG

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH 2024 - NĂM B (26/03/2024 10:46:22 - Xem: 774)

ALLELUIA

Thứ Tư 27/03/2024 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH. – Dung mạo kẻ phản bội. (26/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,978)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

Thứ Ba 26/03/2024 – THỨ BA TUẦN THÁNH. – Bóng đêm tội lỗi – Sự thật về Giuđa và Phêrô. (25/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,957)

THỨ BA TUẦN THÁNH.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN CHÚA PHỤC SINH NĂM B -2024 (25/03/2024 09:07:03 - Xem: 481)

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT PS NĂM B - 2024 (25/03/2024 09:02:26 - Xem: 620)

CHÚA ĐÃ PHỤC SINH

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ NĂM TT& VỌNG PHỤC SINH NĂM B - 2024 (25/03/2024 08:44:11 - Xem: 340)

MẦU NHIỆM ĐAU KHỔ VÀ PS

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN PS NĂM B - 2024 (25/03/2024 08:40:38 - Xem: 301)

ALLELUIA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA PS NĂM B - 2024 (25/03/2024 07:05:13 - Xem: 269)

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH NĂM B - 2024 (25/03/2024 07:00:52 - Xem: 213)

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

Thứ Hai 25/03/2024 – THỨ HAI TUẦN THÁNH. – Yêu là cho đi. (24/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,174)

THỨ HAI TUẦN THÁNH.

+ Chúa Nhật 24/03/2024 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ năm B. – Chúa Giêsu: tung hô và thương khó. (23/03/2024 10:00:00 - Xem: 5,514)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ năm B.

Thứ Bảy 23/03/2024 – Thứ Bảy tuần 5 mùa Chay. – Người công chính. (22/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,601)

Thứ Bảy tuần 5 mùa Chay.

Thứ Sáu 22/03/2024 – Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. – Ðường chân lý. (21/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,216)

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay.


Tổng số: 2252
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7