Lời chúa

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN DUNG NĂM A (31/07/2023 09:42:25 - Xem: 1,021)

CHÚA HIỂN DUNG

BÀI GIẢNG THIẾU NHI LỄ CHÚA BIẾN HÌNH (31/07/2023 08:11:11 - Xem: 529)

VINH QUANG

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A (31/07/2023 07:43:13 - Xem: 148)

CHIA SẺ

Thứ Hai 31/07/2023 – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ. Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và thánh Emmanuen Lê Văn Phụng – Hạt cải và nắm men. (30/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,556)

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 30/07/2023 – CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm A – Kho tàng, ngọc quý. (29/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,729)

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 29/07/2023 – Thánh nữ Mát-ta, Maria và Ladarô. Lễ nhớ. – Chiêm Niệm Và Hoạt Ðộng. (28/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,083)

Thánh nữ Mát-ta, Maria và Ladarô. Lễ nhớ.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 08/2023 (27/07/2023 15:39:04 - Xem: 217)

Thứ Sáu 28/07/2023 – Thứ Sáu tuần 16 thường niên. – Hạt được một trăm, hạt được ba mươi... (27/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,108)

Thứ Sáu tuần 16 thường niên.

Thứ Năm 27/07/2023 – Thứ Năm tuần 16 thường niên. – Lý do dùng Dụ Ngôn. (26/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,611)

Thứ Năm tuần 16 thường niên.

Thứ Tư 26/07/2023 – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ. – Ðền thờ tâm hồn. (25/07/2023 10:00:00 - Xem: 5,349)

Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ.

Thứ Ba 25/07/2023 – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Chén đắng theo Chúa. (24/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,457)

THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT NHẬT 17 TN NĂM A (24/07/2023 09:54:43 - Xem: 1,403)

VIÊN NGỌC QUÝ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A (24/07/2023 09:27:18 - Xem: 357)

SỐNG KHÔN NGOAN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 17 TN NĂM A (24/07/2023 09:24:33 - Xem: 297)

THIÊN CHÚA LUÔN BAN NHỮNG SỰ TỐT LÀNH CHO CHÚNG TA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A (24/07/2023 09:04:11 - Xem: 458)

VIÊN NGỌC QUÝ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 17 TN NĂM A (24/07/2023 07:23:55 - Xem: 393)

VIÊN NGỌC NƯỚC TRỜI

SCĐ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A (24/07/2023 07:22:49 - Xem: 281)

THIÊN CHÚA LUÔN BAN NHỮNG SỰ TỐT LÀNH CHO CHÚNG TA

Thứ Hai 24/07/2023 – Thứ Hai tuần 16 thường niên. – Dấu lạ Giô-na. (23/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,233)

Thứ Hai tuần 16 thường niên.

+ Chúa Nhật 23/07/2023 – CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm A – Thửa ruộng lòng người. (22/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,698)

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 22/07/2023 – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính. – Hãy báo tin cho anh em Ta hay. (21/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,200)

THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính.


Tổng số: 1780
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7