Lời chúa

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN CTT HIỆN XUỐNG NĂM A (22/05/2023 08:48:06 - Xem: 413)

SỰ HIỆP NHẤT

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG NĂM A (22/05/2023 08:46:37 - Xem: 140)

SỐNG ƠN CHÚA THÁNH THẦN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG NĂM A (22/05/2023 08:42:56 - Xem: 195)

CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT

SCĐ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A (22/05/2023 07:41:01 - Xem: 186)

CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CTT HIỆN XUỐNG NĂM A (22/05/2023 07:31:08 - Xem: 158)

ƠN BIẾN ĐỔI

Thứ Hai 22/05/2023 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. – Cùng hiệp thông với Chúa. (21/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,902)

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 21/05/2023 – CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH năm A . CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ HỌ.– Hãy đi giảng dạy muôn dân. (20/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,801)

CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ HỌ.

Thứ Bảy 20/05/2023 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (19/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,443)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 19/05/2023 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. – Tình yêu và đau khổ. (18/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,185)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Năm 18/05/2023 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Nỗi buồn sẽ thành niềm vui. (17/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,271)

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Tư 17/05/2023 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. – Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh. (16/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,437)

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Ba 16/05/2023 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. – Hoạt động của Thánh Thần. (15/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,091)

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI NĂM A (15/05/2023 09:58:53 - Xem: 986)

HIỆN DIỆN MỚI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN CHÚA LÊN TRỜI NĂM A (15/05/2023 08:39:24 - Xem: 408)

YÊU MẾN NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI NĂM A (15/05/2023 08:37:51 - Xem: 159)

SỐNG MẦU NHIỆM THĂNG THIÊN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI NĂM A (15/05/2023 08:35:05 - Xem: 224)

CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI

SCĐ CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI NĂM A (15/05/2023 07:29:40 - Xem: 161)

CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA LÊN TRỜI NĂM A (15/05/2023 05:36:10 - Xem: 191)

HIỆN DIỆN MỚI

Thứ Hai 15/05/2023 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (14/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,056)

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 14/05/2023 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A – Đấng Phù Trợ khác. (13/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,894)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A


Tổng số: 1571
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7