Lời chúa

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 4 TN NĂM A (23/01/2023 08:56:55 - Xem: 191)

SỐNG ĐỂ GẶT PHÚC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 4 TN NĂM A (23/01/2023 08:29:05 - Xem: 358)

NƯỚC TRỜI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN

SCĐ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM A (23/01/2023 07:27:32 - Xem: 307)

NƯỚC TRỜI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN

Thứ Hai 23/01/2023 – MỒNG HAI TẾT QUÝ MÃO. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.– Ngoan cố, tội phạm đến Chúa Thánh Thần. (22/01/2023 10:00:00 - Xem: 3,352)

MỒNG HAI TẾT QUÝ MÃO

+ Chúa Nhật 22/01/2023 -MỒNG MỘT TẾT QUÝ MÃO. CẤU BÌNH AN CHO NĂM MỚI – Ánh sáng xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. (21/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,205)

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Thứ Bảy 21/01/2023 – Thứ Bảy tuần 2 thường niên. – Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Thân nhân của Chúa!!!. (20/01/2023 10:00:00 - Xem: 3,423)

Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 20/01/2023 – Thứ Sáu tuần 2 thường niên. – Chúa gọi Nhóm Mười Hai. (19/01/2023 10:00:00 - Xem: 3,852)

Thứ Sáu tuần 2 thường niên.

Thứ Năm 19/01/2023 – Thứ Năm tuần 2 thường niên. – Chúa Giêsu là ai? (18/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,149)

Thứ Năm tuần 2 thường niên.

Thứ Tư 18/01/2023– Bắt đầu tuần lễ cầu cho sự Hiệp Nhất các Kitô hữu.– Cần làm việc lành. (17/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,138)

Thứ Tư tuần 2 thường niên.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 3 NGÀY TẾT 2023 (17/01/2023 07:54:10 - Xem: 1,311)

TẠ ƠN, CẦU BÌNH AN, HIẾU THẢO VÀ CẦU MÙA

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ TẤT NIÊN& TẠ ƠN THIÊN CHÚA (16/01/2023 10:31:27 - Xem: 571)

TẠ ƠN

CÁC BÀI SUY NIỆM NGÀY 3 TẾT (16/01/2023 10:27:25 - Xem: 417)

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

CÁC BÀI SUY NIỆM NGÀY 2 TẾT (16/01/2023 10:25:09 - Xem: 359)

HIẾU THÀO

CÁC BÀI SUY NIỆM NGÀY 1 TẾT (16/01/2023 10:23:29 - Xem: 544)

TÍN THÁC

Thứ Ba 17/01/2023 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ – Cốt lõi của Lề Luật. (16/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,195)

Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 3 TN NĂM A ( TẾT NGUYÊN ĐÁN) (16/01/2023 08:06:44 - Xem: 195)

CẬY TRÔNG ƠN CHÚA QUAN PHÒNG

SCĐ CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM A (16/01/2023 08:02:08 - Xem: 168)

BÌNH MINH CỦA MỘT THỜI ĐẠI MỚI : NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN

Thứ Hai 16/01/2023 – Thứ Hai tuần 2 thường niên. – Rượu mới trong bầu da mới. (15/01/2023 10:00:00 - Xem: 3,888)

Thứ Hai tuần 2 thường niên.

+ Chúa Nhật 15/01/2023 – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM A – Chiên Thiên Chúa. (14/01/2023 10:00:00 - Xem: 4,281)

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Thứ Bảy 14/01/2023 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. – Thày thuốc cho người đau yếu. (13/01/2023 10:00:00 - Xem: 3,431)

Thứ Bảy tuần 1 thường niên.


Tổng số: 1337
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7