Lời chúa mỗi ngày

Thứ Ba 21/05/2024 - Thứ Ba tuần 7 thường niên. – Điều kiện làm người lớn nhất.  (20/05/2024 10:00:00 - Xem: 42)

Thứ Ba tuần 7 thường niên.

Thứ Hai 20/05/2024 – Thứ Hai tuần 7 thường niên, sau lễ Hiện Xuống. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Này là Mẹ con.  (19/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,244)

Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 19/05/2024 – CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG năm B. Lễ Trọng. Lễ HỌ. – Thánh Thần ngự xuống. (18/05/2024 10:00:00 - Xem: 5,336)

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG năm B. Lễ Trọng. Lễ HỌ.

Thứ Bảy 18/05/2024 – Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.– Làm chứng cho Chúa. (17/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,168)

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Sáu 17/05/2024 – Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. – Cơ hội thứ hai. (16/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,723)

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Năm 16/05/2024 – Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. – Sức mạnh của hiệp nhất. (15/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,782)

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Tư 15/05/2024 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. – Xin Cha gìn giữ họ. (14/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,982)

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Ba 14/05/2024 – Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính. – Ðược sai đi. (13/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,319)

THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính.

Thứ Hai 13/05/2024 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. – Cùng hiệp thông với Chúa. (12/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,752)

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 12/05/2024 – CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B. Lễ Trọng. Lễ HỌ. NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI – Chúa lên trời. (11/05/2024 10:00:00 - Xem: 5,290)

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B. Lễ Trọng. Lễ HỌ. NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Thứ Bảy 11/05/2024 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (10/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,421)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 10/05/2024 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. – Tình yêu và đau khổ. (09/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,059)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Năm 09/05/2024 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Nỗi buồn sẽ thành niềm vui. (08/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,252)

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Tư 08/05/2024 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. – Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh. (07/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,043)

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Ba 07/05/2024 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. – Hoạt động của Thánh Thần. (06/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,085)

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Hai 06/05/2024 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (05/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,200)

06/05 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 05/05/2024 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm B. – Tình yêu cao cả. (04/05/2024 10:00:00 - Xem: 5,233)

05/05 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm B.

Thứ Bảy 04/05/2024 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh. – Chấp nhận lội ngược dòng. (03/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,416)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Sáu 03/05/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh. – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính. – Ðến với Chúa. (02/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,373)

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính.

Thứ Năm 02/05/2024 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh. – Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Niềm vui được trọn vẹn. (01/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,418)

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.


Tổng số: 1130
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7