Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 01/12/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 34 thường niên. – Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố. (30/11/2023 10:00:00 - Xem: 56)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 34 thường niên.

Thứ Năm 30/11/2023 – Thứ Năm tuần 34 thường niên – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Ngư phủ lưới người. (29/11/2023 10:00:00 - Xem: 2,196)

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Thứ Tư 29/11/2023 – Thứ Tư tuần 34 thường niên. – Làm chứng về Chúa. (28/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,629)

Thứ Tư tuần 34 thường niên.

Thứ Ba 28/11/2023 – Thứ Ba tuần 34 thường niên.– Gắn bó với Chúa từng giây phút. (27/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,504)

Thứ Ba tuần 34 thường niên.

Thứ Hai 27/11/2023 – Thứ Hai tuần 34 thường niên. – Cho Ði Tất Cả. (26/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,601)

Thứ Hai tuần 34 thường niên.

+ Chúa Nhật 26/11/2023 – CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm A-ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ – Tốt lành và trung tín. (25/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,681)

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm A-ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Thứ Bảy 25/11/2023 – Thứ Bảy tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu xác định rõ ràng về sự sống lại. (24/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,401)

Thứ Bảy tuần 33 thường niên.

Thứ Sáu 24/11/2023 – Thánh Anrê Dũng-Lạc, linh mục và các bạn Tử Đạo tại Việt Nam.  (23/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,904)

Thánh Anrê Dũng-Lạc, linh mục và các bạn Tử Đạo tại Việt Nam.

Thứ Năm 23/11/2023 – Thứ Năm tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu thương tiếc cho Giêrusalem. (22/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,969)

Thứ Năm tuần 33 thường niên.

Thứ Tư 22/11/2023 – Thứ Tư tuần 33 thường niên. – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Nén bạc sinh lời. (21/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,683)

Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Ba 21/11/2023 – Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. – Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ. (20/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,521)

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.

Thứ Hai 20/11/2023 – Thứ Hai tuần 33 thường niên. – Người mù thành Giêricô. (19/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,841)

Thứ Hai tuần 33 thường niên.

+ Chúa Nhật 19/11/2023 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm A. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – Tốt lành và trung tín. (18/11/2023 10:00:00 - Xem: 6,307)

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm A. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Thứ Bảy 18/11/2023 – Thứ Bảy tuần 32 thường niên.– Cầu nguyện là sức mạnh. (17/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,547)

Thứ Bảy tuần 32 thường niên.

Thứ Sáu 17/11/2023 – Thứ Sáu tuần 32 thường niên. – Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ. – Sống trong ngày của Chúa. (16/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,999)

Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ.

Thứ Năm 16/11/2023 – Thứ Năm tuần 32 thường niên. – Sống giây phút hiện tại. (15/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,910)

16/11 – Thứ Năm tuần 32 thường niên.

Thứ Tư 15/11/2023 – Thứ Tư tuần 32 thường niên. – Biết Tạ Ơn Thiên Chúa. (14/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,855)

Thứ Tư tuần 32 thường niên.

Thứ Ba 14/11/2023 – Thứ Ba tuần 32 thường niên. – Đúng vị trí, làm điều phải làm. (13/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,933)

Thứ Ba tuần 32 thường niên.

Thứ Hai 13/11/2023 – Thứ Hai tuần 32 thường niên. – Bổn phận với đồng loại. (12/11/2023 10:00:00 - Xem: 5,525)

Thứ Hai tuần 32 thường niên.

+ Chúa Nhật 12/11/2023 – CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm A – Tỉnh thức. (11/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,277)

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm A


Tổng số: 958
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7