Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MÙA CHAY NĂM B (19/02/2024 08:11:21 - Xem: 162)

NÊN GIỐNG CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ TRO - NĂM 2024 (13/02/2024 07:43:21 - Xem: 199)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 1 MC NĂM B - 2024 (13/02/2024 07:27:14 - Xem: 186)

CÁM DỖ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 3 NGÀY TẾT GIÁP THÌN 2024 (05/02/2024 08:09:34 - Xem: 522)

BÌNH AN - PHÓ THÁC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 TN NĂM B - 2024 (29/01/2024 09:37:38 - Xem: 234)

LÀM VIỆC VỚI CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 TN NĂM B - 2024 (22/01/2024 09:02:51 - Xem: 275)

UY QUYỀN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 TN NĂM B (15/01/2024 08:45:10 - Xem: 319)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 TN NĂM B - 2024 (08/01/2024 09:22:12 - Xem: 389)

CỘNG TÁC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ HIỂN LINH 2024 (01/01/2024 08:09:00 - Xem: 341)

ÁNH SAO LẠ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ THÁNH GIA 2023 (25/12/2023 14:38:15 - Xem: 312)

GIA ĐÌNH THÁNH

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐÊM, RẠNG ĐÔNG& BAN NGÀY - 2023 (18/12/2023 10:53:18 - Xem: 418)

TÌNH YÊU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 MV NĂM B - 2023 (18/12/2023 10:05:01 - Xem: 282)

XIN VÂNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 MV NĂM B(2023) (11/12/2023 10:38:46 - Xem: 214)

VUI TRONG CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MV NĂM B -2024 (04/12/2023 07:22:01 - Xem: 383)

DỌN ĐƯỜNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 1 MV NĂM B (27/11/2023 10:05:12 - Xem: 413)

TỈNH THỨC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ CHÚA KITO LÀ VUA NĂM A (20/11/2023 08:57:46 - Xem: 349)

VUA CÁC VUA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 33 TN NĂM A & CÁC THÁNH TỬ ĐẠO (13/11/2023 07:06:32 - Xem: 474)

TỬ ĐẠO - LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 32 TN NĂM A (06/11/2023 08:20:08 - Xem: 372)

TỈNH THỨC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 31 TN NĂM A (01/11/2023 07:21:48 - Xem: 393)

MỘT CHA CHUNG

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CÁC THÁNH & CÁC ĐẲNG( NGÀY 01&02/11) (30/10/2023 07:31:59 - Xem: 310)

GIÁO HỘI KHẢI HOÀN & THANH LUYỆN


Tổng số: 144
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7