Lời chúa mỗi ngày

Thứ Bảy 13/01/2024 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. – Thày thuốc cho người đau yếu. (12/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,344)

Thứ Bảy tuần 1 thường niên.

Thứ Sáu 12/01/2024 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên. – Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác. (11/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,946)

Thứ Sáu tuần 1 thường niên.

Thứ Năm 11/01/2024 – Thứ Năm tuần 1 thường niên. – Chữa người phong cùi. (10/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,066)

Thứ Năm tuần 1 thường niên.

Thứ Tư 10/01/2024 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. – Tiếp tục rao giảng. (09/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,193)

Thứ Tư tuần 1 thường niên.

Thứ Ba 09/01/2024 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. – Công việc của Chúa Giêsu. (08/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,531)

Thứ Ba tuần 1 thường niên.

Thứ Hai 08/01/2024 – CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm B. Lễ kính. – Con yêu dấu của Cha. (07/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,608)

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm B. Lễ kính.

+ Chúa Nhật 07/01/2024 – CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH năm B. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua. (06/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,732)

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH năm B. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

Thứ Bảy 06/01/2024 – Thứ Bảy đầu tháng, trước lễ Hiển Linh. – Chúa Giêsu chịu phép rửa.  (05/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,895)

Thứ Bảy đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

Thứ Sáu 05/01/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, trước lễ Hiển Linh. – Gặp Chúa-say mê-giới thiệu.  (04/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,183)

Thứ Sáu đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

Thứ Năm 04/01/2024 – Thứ Năm đầu tháng, trước lễ Hiển Linh. – Gặp Ðấng Cứu Thế.  (03/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,253)

Thứ Năm đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

Thứ Tư 03/01/2024 – Thứ Tư trước lễ Hiển Linh. – Ðấng xóa tội trần gian.  (02/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,346)

Thứ Tư trước lễ Hiển Linh.

Thứ Ba 02/01/2024 – Thứ Ba trước lễ Hiển Linh – Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô. Lễ nhớ. – Gioan làm chứng về Chúa Giêsu.  (01/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,420)

Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô. Lễ nhớ.

Thứ Hai 01/01/2024 – Thứ Hai – LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Bổn mạng Giáo Phận Long Xuyên.– Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. (31/12/2023 10:00:00 - Xem: 6,312)

LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Bổn mạng Giáo Phận Long Xuyên.

+ Chúa Nhật 31/12/2023 – CHÚA NHẬT THÁNH GIA năm B. – Hiến dâng cho Chúa. (30/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,632)

CHÚA NHẬT THÁNH GIA năm B.

Thứ Bảy 30/12/2022 – Thứ Bảy – Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh. – Bà tiên tri Anna.  (29/12/2023 10:00:00 - Xem: 3,752)

Thứ Bảy – Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thứ Sáu 29/12/2023 – Thứ Sáu – Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. – Cụ già Si-mê-on.  (28/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,423)

Thứ Sáu – Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thứ Năm 28/12/2023 – Thứ Năm – Ngày thứ tư tuần Bát Nhật Giáng Sinh – THÁNH ANH HÀI. Lễ kính. – Hài Nhi chết vì Chúa.  (27/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,129)

THÁNH ANH HÀI. Lễ kính.

Thứ Tư 27/12/2023 – Thứ Tư – Ngày thứ ba tuần Bát Nhật Giáng Sinh – THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ. Lễ kính. – Môn đệ Chúa yêu.  (26/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,133)

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ. Lễ kính.

Thứ Ba 26/12/2023 – Thứ Ba – Ngày thứ hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh – THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. – Tử Đạo tiên khởi.  (25/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,243)

THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Thứ Hai 25/12/2023 – Thứ Hai – LỄ CHÚA GIÁNG SINH – Lễ Đêm.– Chúa giáng sinh. (24/12/2023 11:00:00 - Xem: 4,491)

LỄ CHÚA GIÁNG SINH – Lễ Đêm.


Tổng số: 1041
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7