Lời chúa mỗi ngày

Thứ Ba 02/05/2023 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. – Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Sự thật cứu rỗi. (01/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,086)

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Hai 01/05/2023 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. – Thánh GIUSE thợ. – Người thợ vô danh: Thinh lặng, cầu nguyện và xin vâng. (30/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,118)

Thánh GIUSE thợ.

Chúa nhật 30/04/2023 - Chúa nhật 4 Phục sinh - Mục tử nhân lành (29/04/2023 09:50:46 - Xem: 5,148)

Chúa nhật 4 Phục sinh - Cầu cho ơn Thiên Triệu

Thứ Bảy 29/04/2023 – Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Biết chọn lựa. (28/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,690)

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ.

Thứ Sáu 28/04/2023 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. – Con đường hiến thân. (27/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,056)

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Năm 27/04/2023 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể. (26/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,330)

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Tư 26/04/2023 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. – Ý nghĩa của cuộc sống. (25/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,504)

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Ba 25/04/2023 – THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Sư Tử Có Ðôi Cánh.  (24/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,989)

THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.

Thứ Hai 24/04/2023 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Đấng Thiên Sai. (23/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,484)

Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 23/04/2023 – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH năm A – Hai môn đệ Em-mau. (22/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,845)

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 22/04/2023 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. – Bến bờ bình an. (21/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,882)

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Sáu 21/04/2023 – Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. – Năm chiếc bánh và hai con cá. (20/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,573)

Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Năm 20/04/2023 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. – Tình yêu thương. (19/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,789)

Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Tư 19/04/2023 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. – Đi rao giảng Tin Mừng. (18/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,563)

Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Ba 18/04/2023 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. – Ðược Sống Muôn Ðời. (17/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,638)

Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Hai 17/04/2023 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh. – Cửa ngõ vào Nước Thiên Chúa. (16/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,737)

Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 16/04/2023 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm A – Chúa Giêsu phục sinh-đến với các tông đồ. (15/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,520)

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 15/04/2023 – Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Những lần hiện ra. (14/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,061)

Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Sáu 14/04/2023 – Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Tìm lại được bản thân. (13/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,627)

Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Năm 13/04/2023 – Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Ðau khổ là một hồng ân. (12/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,810)

Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.


Tổng số: 786
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7