Lời chúa mỗi ngày

Thứ Năm 18/04/2024 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể. (17/04/2024 10:00:00 - Xem: 531)

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Tư 17/04/2024 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. – Ý nghĩa của cuộc sống. (16/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,209)

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Ba 16/04/2024 – Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. – Bánh trường sinh. (15/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,763)

Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Hai 15/04/2024 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Đấng Thiên Sai. (14/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,704)

Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 14/04/2024 – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH năm B. – Chứng nhân về Chúa Giêsu Phục sinh. (13/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,470)

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH năm B.

Thứ Bảy 13/04/2024 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. – Bến bờ bình an. (12/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,211)

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Sáu 12/04/2024 – Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. – Năm chiếc bánh và hai con cá. (11/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,872)

Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Năm 11/04/2024 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. - Thánh Ta-nít-la-ô, giám mục tử đạo. Lễ nhớ. – Tình yêu thương. (10/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,889)

Thánh Ta-nít-la-ô, giám mục tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Tư 10/04/2024 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. – Đi rao giảng Tin Mừng. (09/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,130)

Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Ba 09/04/2024 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. – Ðược Sống Muôn Ðời. (08/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,180)

Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Hai 08/04/2024 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. – Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. (07/04/2024 10:00:00 - Xem: 5,793)

Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.

+ Chúa Nhật 07/04/2024 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm B. – KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. – Chúa Phục Sinh với các tông đồ. (06/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,785)

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm B. – KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

Thứ Bảy 06/04/2024 – Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Những lần hiện ra. (05/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,628)

Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Sáu 05/04/2024 – Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Tìm lại được bản thân. (04/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,128)

Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Năm 04/04/2024 – Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Ðau khổ là một hồng ân. (03/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,089)

Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Tư 03/04/2024 – Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Trên đường Em-mau. (02/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,951)

Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Ba 02/04/2024 – Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Niềm tin Phục Sinh (01/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,996)

Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Hai 01/04/2024 – Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Phép lạ Phục Sinh. (31/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,944)

Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

+ Chúa Nhật 31/03/2024 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH năm B. – Chúa Giêsu Phục Sinh. (30/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,797)

CHÚA NHẬT PHỤC SINH năm B.

Thứ Bảy 30/03/2024 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH. ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH. – Người đã sống lại thật. (29/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,625)

THỨ BẢY TUẦN THÁNH. ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH.


Tổng số: 1097
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7