Lời chúa mỗi ngày

Thứ Hai 22/05/2023 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. – Cùng hiệp thông với Chúa. (21/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,992)

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 21/05/2023 – CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH năm A . CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ HỌ.– Hãy đi giảng dạy muôn dân. (20/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,876)

CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ HỌ.

Thứ Bảy 20/05/2023 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (19/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,504)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 19/05/2023 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. – Tình yêu và đau khổ. (18/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,247)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Năm 18/05/2023 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Nỗi buồn sẽ thành niềm vui. (17/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,330)

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Tư 17/05/2023 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. – Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh. (16/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,494)

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Ba 16/05/2023 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. – Hoạt động của Thánh Thần. (15/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,135)

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Hai 15/05/2023 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (14/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,107)

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 14/05/2023 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A – Đấng Phù Trợ khác. (13/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,949)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 13/05/2023 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. – Chấp nhận lội ngược dòng. (12/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,284)

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Sáu 12/05/2023 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. – Yêu thương và phục vụ. (11/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,656)

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Năm 11/05/2023 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. – Niềm vui được trọn vẹn. (10/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,181)

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Tư 10/05/2023 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Sự kết hiệp thâm sâu. (09/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,088)

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Ba 09/05/2023 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. – Hiệp nhất và bình an. (08/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,112)

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Hai 08/05/2023 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. – Những giới hạn. (07/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,072)

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 07/05/2023 – CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm A – Xem thấy Cha. (06/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,693)

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 06/05/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Cầu nguyện nhân danh Chúa. (05/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,580)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Sáu 05/05/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Ðường về quê trời. (04/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,176)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Năm 04/05/2023 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Củng cố đức tin. (03/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,451)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Tư 03/05/2023 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính. – Ðến với Chúa. (02/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,507)

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ


Tổng số: 786
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7