Lời chúa mỗi ngày

+ Chúa Nhật 14/05/2023 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A – Đấng Phù Trợ khác. (13/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,895)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 13/05/2023 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. – Chấp nhận lội ngược dòng. (12/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,261)

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Sáu 12/05/2023 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. – Yêu thương và phục vụ. (11/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,627)

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Năm 11/05/2023 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. – Niềm vui được trọn vẹn. (10/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,144)

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Tư 10/05/2023 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Sự kết hiệp thâm sâu. (09/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,053)

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Ba 09/05/2023 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. – Hiệp nhất và bình an. (08/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,075)

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Hai 08/05/2023 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. – Những giới hạn. (07/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,039)

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 07/05/2023 – CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm A – Xem thấy Cha. (06/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,500)

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 06/05/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Cầu nguyện nhân danh Chúa. (05/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,555)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Sáu 05/05/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Ðường về quê trời. (04/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,144)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Năm 04/05/2023 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Củng cố đức tin. (03/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,416)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Tư 03/05/2023 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính. – Ðến với Chúa. (02/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,479)

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ

Thứ Ba 02/05/2023 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. – Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Sự thật cứu rỗi. (01/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,073)

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Hai 01/05/2023 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. – Thánh GIUSE thợ. – Người thợ vô danh: Thinh lặng, cầu nguyện và xin vâng. (30/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,104)

Thánh GIUSE thợ.

Chúa nhật 30/04/2023 - Chúa nhật 4 Phục sinh - Mục tử nhân lành (29/04/2023 09:50:46 - Xem: 5,037)

Chúa nhật 4 Phục sinh - Cầu cho ơn Thiên Triệu

Thứ Bảy 29/04/2023 – Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Biết chọn lựa. (28/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,674)

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ.

Thứ Sáu 28/04/2023 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. – Con đường hiến thân. (27/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,038)

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Năm 27/04/2023 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể. (26/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,315)

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Tư 26/04/2023 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. – Ý nghĩa của cuộc sống. (25/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,490)

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Ba 25/04/2023 – THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Sư Tử Có Ðôi Cánh.  (24/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,969)

THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.


Tổng số: 778
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7