Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 05/07/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Kêu gọi người thu thuế Mát-thêu. (04/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,231)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Năm 04/07/2024 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Chúa có quyền tha tội. (03/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,308)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Tư 03/07/2024 – Thứ Tư tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Con đường theo Chúa. (02/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,591)

Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Thứ Ba 02/07/2024 – Thứ Ba tuần 13 thường niên. – Theo Chúa: không sợ. (01/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,113)

Thứ Ba tuần 13 thường niên.

Thứ Hai 01/07/2024 – Thứ Hai tuần 13 thường niên. – Con đường theo Chúa. (30/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,188)

Thứ Hai tuần 13 thường niên.

+ Chúa Nhật 30/06/2024 – CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm B. – Quyền lực trên bệnh tật và sự sống. (29/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,807)

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 29/06/2024 – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Giáo Hội phục vụ. (28/06/2024 10:00:00 - Xem: 7,042)

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.

Thứ Sáu 28/06/2024 – Thứ Sáu tuần 12 thường niên. – Chữa người phong cùi. (27/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,027)

Thứ Sáu tuần 12 thường niên.

Thứ Năm 27/06/2024 – Thứ Năm tuần 12 thường niên. – Nhà xây trên đá. (26/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,320)

Thứ Năm tuần 12 thường niên.

Thứ Tư 26/06/2024 – Thứ Tư tuần 12 thường niên. – Cây tốt trái tốt, cây xấu trái xấu. (25/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,269)

Thứ Tư tuần 12 thường niên.

Thứ Ba 25/06/2024 – Thứ Ba tuần 12 thường niên. – Thi hành điều muốn người khác làm cho mình. (24/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,028)

Thứ Ba tuần 12 thường niên.

Thứ Hai 24/06/2024 – Thứ Hai tuần 12 thường niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng. – Gioan Tiền Hô. (23/06/2024 10:00:00 - Xem: 5,704)

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng.

+ Chúa Nhật 23/06/202423 – CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN năm B. – Gió lẫn biển đều vâng lệnh Người. (22/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,875)

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 22/06/2024 – Thứ Bảy tuần 11 thường niên. – Hãy làm tôi tớ Thiên Chúa. (21/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,622)

Thứ Bảy tuần 11 thường niên.

Thứ Sáu 21/06/2024 – Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ. – Kho tàng trên trời. (20/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,361)

Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

Thứ Năm 20/06/2024 – Thứ Năm tuần 11 thường niên. – Chúa Giêsu dạy cách cầu nguyện. (19/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,241)

Thứ Năm tuần 11 thường niên.

Thứ Tư 19/06/2024 – Thứ Tư tuần 11 thường niên. – Đạo đức thực sự vì Chúa. (18/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,323)

Thứ Tư tuần 11 thường niên.

Thứ Ba 18/06/2024 – Thứ Ba tuần 11 thường niên. – Yêu thương kẻ thù, giống Cha trên trời. (17/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,265)

Thứ Ba tuần 11 thường niên.

Thứ Hai 17/06/2024 – Thứ Hai tuần 11 thường niên. – Ðừng báo thù. (16/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,281)

Thứ Hai tuần 11 thường niên.

+ Chúa Nhật 16/06/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN năm B. – Nước Thiên Chúa phát triển. (15/06/2024 10:00:00 - Xem: 5,157)

CHÚA NHẬT TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN năm B.


Tổng số: 1195
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7