Lời chúa mỗi ngày

Thứ Bảy 10/02/2024 – MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. – Phó thác cho Chúa của mùa xuân. (09/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,065)

MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.

Thứ Sáu 09/02/2024 – Thứ Sáu tuần 5 thường niên. – Chúa Giêsu và người điếc. (08/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,258)

Thứ Sáu tuần 5 thường niên.

Thứ Năm 08/02/2024 – Thứ Năm tuần 5 thường niên. – Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo. (07/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,856)

Thứ Năm tuần 5 thường niên.

Thứ Tư 07/02/2024 – Thứ Tư tuần 5 thường niên. – Tinh sạch tinh thần. (06/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,886)

Thứ Tư tuần 5 thường niên.

Thứ Ba 06/02/2024 – Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. – Điều chính yếu của Tin Mừng. (05/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,117)

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Hai 05/02/2024 – Thứ Hai tuần 5 thường niên. – Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Chúa Giêsu hoạt động. (04/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,902)

Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 04/02/2024 – CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN năm B. – Chúa Giêsu chữa bệnh – rao giảng. (03/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,295)

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 03/02/2024 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 thường niên. – Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu. (02/02/2024 10:00:00 - Xem: 0)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 thường niên.

Thứ Sáu 02/02/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên. – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính. - Dâng con trẻ. (01/02/2024 10:00:00 - Xem: 1)

DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính.

Thứ Năm 01/02/2024 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên. – Chúa Giêsu sai đi mười hai tông đồ. (31/01/2024 10:00:00 - Xem: 0)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên.

Thứ Tư 31/01/2024 – Thứ Tư tuần 4 thường niên. – Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ – Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét. (30/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,136)

Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ

Thứ Ba 30/01/2024 – Thứ Ba tuần 4 thường niên. – Tin nơi Chúa Giêsu. (29/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,771)

Thứ Ba tuần 4 thường niên.

Thứ Hai 29/01/2024 – Thứ Hai tuần 4 thường niên. – Người bị quỷ ám và đàn heo. (28/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,680)

Thứ Hai tuần 4 thường niên.

+ Chúa Nhật 28/01/2024– CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN năm B. – Hoạt động của Chúa Giêsu. (27/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,821)

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 27/01/2024 – Thứ Bảy tuần 3 thường niên. – Chúa Giêsu quyền năng. (26/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,318)

Thứ Bảy tuần 3 thường niên.

Thứ Sáu 26/01/2024 – Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. – Diễn Văn Truyền Giáo. (25/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,358)

Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.

Thứ Năm 25/01/2024 – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. – Tông Đồ Phaolô Trở Lại. (24/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,457)

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.

Thứ Tư 24/01/2024 – Thứ Tư tuần 3 thường niên. – Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Dụ ngôn gieo hạt giống. (23/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,385)

Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Ba 23/01/2024 – Thứ Ba tuần 3 thường niên. – Mẹ Chúa và anh em Chúa Giêsu. (22/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,093)

Thứ Ba tuần 3 thường niên.

Thứ Hai 22/01/2024 – Thứ Hai tuần 3 thường niên. – Ngoan cố, tội phạm đến Chúa Thánh Thần. (21/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,044)

Thứ Hai tuần 3 thường niên.


Tổng số: 1049
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7