Lời chúa mỗi ngày

+ Chúa Nhật 18/02/2024 – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY năm B. – Chúa Giêsu chịu cám dỗ. (17/02/2024 10:00:00 - Xem: 5,094)

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 17/02/2024 – Thứ Bảy sau lễ Tro. – Tin mừng của lòng thương xót. (16/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,323)

Thứ Bảy sau lễ Tro.

Thứ Sáu 16/02/2024 – Thứ Sáu sau lễ Tro. – Ý nghĩa của việc ăn chay. (15/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,529)

Thứ Sáu sau lễ Tro.

Thứ Năm 15/02/2024– Thứ Năm sau lễ Tro. – Theo Chúa Giêsu. (14/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,246)

15/02 – Thứ Năm sau lễ Tro.

Thứ Tư 14/02/2024 – THỨ TƯ LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt. – Hoán cải nội tâm. (13/02/2024 10:00:00 - Xem: 9,405)

THỨ TƯ LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt.

Thứ Ba 13/02/2024 – Thứ Ba tuần 6 thường niên. – Phó thác cho tình yêu Thiên Chúa. (12/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,751)

Thứ Ba tuần 6 thường niên.

Thứ Hai 12/02/2024 – Thứ Hai tuần 6 thường niên. MỒNG BA TẾT GIÁP THÌN. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. – Hưởng niềm vui của chủ. (11/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,446)

MỒNG BA TẾT GIÁP THÌN. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

+ Chúa Nhật 11/02/2024 – MỒNG HAI TẾT GIÁP THÌN. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. – Thờ cha kính mẹ. (10/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,517)

MỒNG HAI TẾT GIÁP THÌN. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Thứ Bảy 10/02/2024 – MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. – Phó thác cho Chúa của mùa xuân. (09/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,245)

MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.

Thứ Sáu 09/02/2024 – Thứ Sáu tuần 5 thường niên. – Chúa Giêsu và người điếc. (08/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,360)

Thứ Sáu tuần 5 thường niên.

Thứ Năm 08/02/2024 – Thứ Năm tuần 5 thường niên. – Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo. (07/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,972)

Thứ Năm tuần 5 thường niên.

Thứ Tư 07/02/2024 – Thứ Tư tuần 5 thường niên. – Tinh sạch tinh thần. (06/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,989)

Thứ Tư tuần 5 thường niên.

Thứ Ba 06/02/2024 – Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. – Điều chính yếu của Tin Mừng. (05/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,213)

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Hai 05/02/2024 – Thứ Hai tuần 5 thường niên. – Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Chúa Giêsu hoạt động. (04/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,023)

Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 04/02/2024 – CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN năm B. – Chúa Giêsu chữa bệnh – rao giảng. (03/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,432)

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 03/02/2024 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 thường niên. – Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu. (02/02/2024 10:00:00 - Xem: 0)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 thường niên.

Thứ Sáu 02/02/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên. – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính. - Dâng con trẻ. (01/02/2024 10:00:00 - Xem: 1)

DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính.

Thứ Năm 01/02/2024 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên. – Chúa Giêsu sai đi mười hai tông đồ. (31/01/2024 10:00:00 - Xem: 0)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên.

Thứ Tư 31/01/2024 – Thứ Tư tuần 4 thường niên. – Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ – Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét. (30/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,218)

Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ

Thứ Ba 30/01/2024 – Thứ Ba tuần 4 thường niên. – Tin nơi Chúa Giêsu. (29/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,864)

Thứ Ba tuần 4 thường niên.


Tổng số: 1097
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7