Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 12/04/2023 – Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Trên đường Em-mau. (11/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,306)

Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Ba 11/04/2023 – Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Niềm tin Phục Sinh (10/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,643)

Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Hai 10/04/2023 – Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Phép lạ Phục Sinh. (09/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,448)

Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

+ Chúa Nhật 09/04/2023 – CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH. – Chúa Giêsu phục sinh. (08/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,896)

CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH.

Thứ Bảy 08/04/2023 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH. ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH. – Người đã sống lại thật. (07/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,506)

THỨ BẢY TUẦN THÁNH. ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH.

Thứ Sáu 07/04/2023 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA. – Thủ phạm giết Chúa. (06/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,742)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA.

Thứ Năm 06/04/2023 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY – Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ (05/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,928)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY

Thứ Tư 05/04/2023 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH. – Dung mạo kẻ phản bội. (04/04/2023 10:00:00 - Xem: 5,093)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

Thứ Ba 04/04/2023 – THỨ BA TUẦN THÁNH. – Bóng đêm tội lỗi – Sự thật về Giuđa và Phêrô. (03/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,853)

THỨ BA TUẦN THÁNH.

Thứ Hai 03/04/2023 – THỨ HAI TUẦN THÁNH. – Yêu là cho đi. (02/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,655)

THỨ HAI TUẦN THÁNH.

+ Chúa Nhật 02/04/2023 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ năm A. – Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu. (01/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,373)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ năm A.

Thứ Bảy 01/04/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 5 mùa Chay. – Người công chính. (31/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,920)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 5 mùa Chay.

Thứ Sáu 31/03/2023 – Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. – Ðường chân lý. (30/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,756)

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Năm 30/03/2023 – Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay. – Niềm tin và lý trí. (29/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,876)

Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Tư 29/03/2023 – Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. – Ðức Tin Chân Chính. (28/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,096)

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Ba 28/03/2023 – Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. – Vai Trò Của Ðấng Messia. (27/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,822)

Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Hai 27/03/2023 – Thứ Hai tuần 5 mùa Chay. – Ta không kết tội. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. (26/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,684)

Thứ Hai tuần 5 mùa Chay.

+ Chúa Nhật 26/03/2023 – CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A – Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống. (25/03/2023 10:00:00 - Xem: 8,877)

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 25/03/2023 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. – Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. (24/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,482)

Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.

Thứ Sáu 24/03/2023 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. – Nguồn gốc của Chúa. (23/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,020)

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay.


Tổng số: 786
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7