Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 08/12/2023 – Thứ Sáu tuần 1 mùa vọng – ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Xin Vâng.  (07/12/2023 10:00:00 - Xem: 6,151)

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

Thứ Năm 07/12/202 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng. – Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Người khôn ngoan thực sự.  (06/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,194)

Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Tư 06/12/2023 – Thứ Tư tuần 1 mùa vọng. – Hóa bánh ra nhiều lần 2.  (05/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,357)

Thứ Tư tuần 1 mùa vọng.

Thứ Ba 05/12/2023– Thứ Ba tuần 1 mùa vọng. – Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn.  (04/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,417)

Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.

Thứ Hai 04/12/2023 – Thứ Hai tuần 1 mùa vọng. – Niềm tin đích thực.  (03/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,212)

Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.

+ Chúa Nhật 03/12/2023 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm B – Tỉnh thức. (02/12/2023 10:00:00 - Xem: 5,500)

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm B

Thứ Bảy 02/12/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 34 thường niên. – Tỉnh thức cầu nguyện. (01/12/2023 10:00:00 - Xem: 3,647)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 34 thường niên.

Thứ Sáu 01/12/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 34 thường niên. – Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố. (30/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,010)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 34 thường niên.

Thứ Năm 30/11/2023 – Thứ Năm tuần 34 thường niên – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Ngư phủ lưới người. (29/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,969)

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Thứ Tư 29/11/2023 – Thứ Tư tuần 34 thường niên. – Làm chứng về Chúa. (28/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,290)

Thứ Tư tuần 34 thường niên.

Thứ Ba 28/11/2023 – Thứ Ba tuần 34 thường niên.– Gắn bó với Chúa từng giây phút. (27/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,896)

Thứ Ba tuần 34 thường niên.

Thứ Hai 27/11/2023 – Thứ Hai tuần 34 thường niên. – Cho Ði Tất Cả. (26/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,957)

Thứ Hai tuần 34 thường niên.

+ Chúa Nhật 26/11/2023 – CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm A-ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ – Tốt lành và trung tín. (25/11/2023 10:00:00 - Xem: 5,168)

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm A-ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Thứ Bảy 25/11/2023 – Thứ Bảy tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu xác định rõ ràng về sự sống lại. (24/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,693)

Thứ Bảy tuần 33 thường niên.

Thứ Sáu 24/11/2023 – Thánh Anrê Dũng-Lạc, linh mục và các bạn Tử Đạo tại Việt Nam.  (23/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,242)

Thánh Anrê Dũng-Lạc, linh mục và các bạn Tử Đạo tại Việt Nam.

Thứ Năm 23/11/2023 – Thứ Năm tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu thương tiếc cho Giêrusalem. (22/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,196)

Thứ Năm tuần 33 thường niên.

Thứ Tư 22/11/2023 – Thứ Tư tuần 33 thường niên. – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Nén bạc sinh lời. (21/11/2023 10:00:00 - Xem: 5,005)

Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Ba 21/11/2023 – Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. – Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ. (20/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,750)

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.

Thứ Hai 20/11/2023 – Thứ Hai tuần 33 thường niên. – Người mù thành Giêricô. (19/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,939)

Thứ Hai tuần 33 thường niên.

+ Chúa Nhật 19/11/2023 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm A. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – Tốt lành và trung tín. (18/11/2023 10:00:00 - Xem: 6,670)

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm A. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


Tổng số: 1045
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7