Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 15/03/2023 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay. – Chu toàn lề luật. (14/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,196)

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Ba 14/03/2023 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. – Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha. (13/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,493)

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Hai 13/03/2023 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. – Đời sống đức tin thật. (12/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,124)

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 12/03/2023 – CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A – Nước Hằng Sống. (11/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,975)

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 11/03/2023 – Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay. – Người cha nhân hậu. (10/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,026)

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Sáu 10/03/2023 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay. – Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho. (09/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,062)

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Năm 09/03/2023 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay. – Người giầu có và Ladarô. (08/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,682)

09/03 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Tư 08/03/2023 – Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. – Phục vụ đích thực. (07/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,082)

Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Ba 07/03/2023 – Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. – Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.– Biệt Phái giả hình. (06/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,863)

Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.

Thứ Hai 06/03/2023 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. – Hãy sống nhân từ. (05/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,649)

Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 05/03/2023 – CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM A – Chúa Giêsu hiển dung. (04/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,773)

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 04/03/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay. – Yêu mến thù địch. (03/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,227)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Sáu 03/03/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay. – Tha thứ. (02/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,620)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Năm 02/03/2023 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay. – Khuôn vàng thước ngọc. (01/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,734)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Tư 01/03/2023 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay. – Dấu lạ của Thiên Chúa. (28/02/2023 10:00:00 - Xem: 6,455)

Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Ba 28/02/2023 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay. – Cầu nguyện. (27/02/2023 10:00:00 - Xem: 4,817)

28/02 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Hai 27/02/2023 – Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay. – Thiên đàng của bác ái. (26/02/2023 10:00:00 - Xem: 4,631)

Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 26/02/2023 – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A – Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ. (25/02/2023 10:00:00 - Xem: 4,797)

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 25/02/2023 – Thứ Bảy sau lễ Tro. – Tin mừng của lòng thương xót. (24/02/2023 10:00:00 - Xem: 3,969)

Thứ Bảy sau lễ Tro.

Thứ Sáu 24/02/2023 – Thứ Sáu sau lễ Tro. – Ý nghĩa của việc ăn chay. (23/02/2023 10:00:00 - Xem: 5,555)

Thứ Sáu sau lễ Tro.


Tổng số: 778
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7