Lời chúa

Thứ Sáu 21/07/2023 – Thứ Sáu tuần 15 thường niên.– Con Người là chủ ngày Sabbat. (20/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,399)

Thứ Sáu tuần 15 thường niên.

Thứ Năm 20/07/2023 – Thứ Năm tuần 15 thường niên. – Ách của Ta êm ái. (19/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,476)

Thứ Năm tuần 15 thường niên.

Thứ Tư 19/07/2023 – Thứ Tư tuần 15 thường niên. – Mạc khải cho kẻ bé mọn. (18/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,434)

Thứ Tư tuần 15 thường niên.

Thứ Ba 18/07/2023 – Thứ Ba tuần 15 thường niên. – Đón nhận và sám hối. (17/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,417)

Thứ Ba tuần 15 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 TN NĂM A (17/07/2023 09:46:48 - Xem: 1,183)

ĐỪNG NHỔ CỎ LÙNG

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A (17/07/2023 09:21:13 - Xem: 250)

SỐNG KIÊN NHẪN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 16 TN NĂM A (17/07/2023 09:18:54 - Xem: 330)

CHÚA KIÊN NHẪN VÀ KHOAN DUNG

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A (17/07/2023 09:02:25 - Xem: 475)

LÒNG BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 16 TN NĂM A (17/07/2023 07:27:33 - Xem: 380)

LÒNG BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA

SCĐ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A (17/07/2023 07:17:29 - Xem: 249)

CHÚA KIÊN NHẪN VÀ KHOAN DUNG

Thứ Hai 17/07/2023 – Thứ Hai tuần 15 thường niên. – Phần thưởng môn đệ Chúa. (16/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,320)

Thứ Hai tuần 15 thường niên.

+ Chúa Nhật 16/07/2023 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm A – Dụ ngôn về người gieo giống. (15/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,896)

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 15/07/2023 –Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Đừng sợ…, nhưng hãy sợ …. (14/07/2023 10:00:00 - Xem: 3,258)

Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 TN A (13/07/2023 10:45:29 - Xem: 1,373)

HẠT GIỐNG TỐT

Thứ Sáu 14/07/2023 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên. – Số phận người môn đệ Chúa. (13/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,408)

Thứ Sáu tuần 14 thường niên.

Thứ Năm 13/07/2023 – Thứ Năm tuần 14 thường niên.– Rao giảng về Nước Thiên Chúa. (12/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,523)

Thứ Năm tuần 14 thường niên.

Thứ Tư 12/07/2023 – Thứ Tư tuần 14 thường niên. – Chọn gọi 12 tông đồ. (11/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,153)

Thứ Tư tuần 14 thường niên.

Thứ Ba 11/07/2023 – Thứ Ba tuần 14 thường niên. – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. – Cánh đồng truyền giáo. (10/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,655)

Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A (10/07/2023 09:15:34 - Xem: 315)

LẮNG NGHE LỜI CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 15 NĂM A (10/07/2023 09:12:05 - Xem: 306)

HẠT GIỐNG TỐT


Tổng số: 1780
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7