Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 17/11/2023 – Thứ Sáu tuần 32 thường niên. – Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ. – Sống trong ngày của Chúa. (16/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,153)

Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ.

Thứ Năm 16/11/2023 – Thứ Năm tuần 32 thường niên. – Sống giây phút hiện tại. (15/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,098)

16/11 – Thứ Năm tuần 32 thường niên.

Thứ Tư 15/11/2023 – Thứ Tư tuần 32 thường niên. – Biết Tạ Ơn Thiên Chúa. (14/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,066)

Thứ Tư tuần 32 thường niên.

Thứ Ba 14/11/2023 – Thứ Ba tuần 32 thường niên. – Đúng vị trí, làm điều phải làm. (13/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,077)

Thứ Ba tuần 32 thường niên.

Thứ Hai 13/11/2023 – Thứ Hai tuần 32 thường niên. – Bổn phận với đồng loại. (12/11/2023 10:00:00 - Xem: 5,680)

Thứ Hai tuần 32 thường niên.

+ Chúa Nhật 12/11/2023 – CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm A – Tỉnh thức. (11/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,426)

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 11/11/2023 – Thứ Bảy tuần 31 thường niên. – Thánh Máctinô, giám mục. Lễ nhớ. – Trung tín việc nhỏ, trung tín trong việc lớn. (10/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,759)

Thánh Máctinô, giám mục. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 10/11/2023 – Thứ Sáu tuần 31 thường niên. – Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Khôn ngoan để tích cực xây dựng Nước Trời. (09/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,097)

Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Năm 09/11/2023 – Thứ Năm tuần 31 thường niên – CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. – Ðền thờ mẹ của tất cả mọi nhà thờ. (08/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,926)

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.

Thứ Tư 08/11/2023 – Thứ Tư tuần 31 thường niên. – Dứt khoát đi theo Chúa. (07/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,681)

Thứ Tư tuần 31 thường niên.

Thứ Ba 07/11/2023 – Thứ Ba tuần 31 thường niên. – Bàn tiệc Nước Trời. (06/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,326)

Thứ Ba tuần 31 thường niên.

Thứ Hai 06/11/2023 – Thứ Hai tuần 31 thường niên. – Ân Huệ Tặng Không. (05/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,376)

Thứ Hai tuần 31 thường niên.

+ Chúa Nhật 05/11/2023 – CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN năm A. – Nói và làm. (04/11/2023 10:00:00 - Xem: 5,753)

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 04/11/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 30 thường niên. – Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ.– Khiêm tốn hạ mình. (03/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,053)

Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 03/11/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 30 thường niên. – Yêu thương là linh hồn của lề luật. (02/11/2023 10:00:00 - Xem: 4,303)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 30 thường niên.

Thứ Năm 02/11/2023 – Thứ Năm tuần 30 thường niên – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. – Bên kia sự chết. (01/11/2023 10:00:00 - Xem: 5,325)

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Thứ Tư 01/11/2023 – Thứ Tư tuần 30 thường niên – CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.– Phúc thay!!!!. (31/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,865)

CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

Thứ Ba 31/10/2023 – Thứ Ba tuần 30 thường niên. – Nước Thiên Chúa. (30/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,290)

Thứ Ba tuần 30 thường niên.

Thứ Hai 30/10/2023 – Thứ Hai tuần 30 thường niên. – Đừng giả hình. (29/10/2023 10:00:00 - Xem: 4,110)

Thứ Hai tuần 30 thường niên.

+ Chúa Nhật 29/10/2023 – CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN năm A – Lề luật tóm lại trong hai giới răn đó. (28/10/2023 10:00:00 - Xem: 5,375)

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN năm A


Tổng số: 1044
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7