Lời chúa mỗi ngày

Thứ Bảy 17/06/2023 – Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. – Mẫu mực trong đời sống đức tin.  (16/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,854)

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.

Thứ sáu 16/06/2023 – THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU năm A. Lễ TRỌNG. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục. – Tình yêu. (15/06/2023 10:00:00 - Xem: 6,088)

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU năm A. Lễ TRỌNG.

Thứ Năm 15/06/2023 – Thứ Năm tuần 10 thường niên. – Phải sống công chính hơn. (14/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,323)

Thứ Năm tuần 10 thường niên.

Thứ Tư 14/06/2023 – Thứ Tư tuần 10 thường niên. – Kiện toàn lề luật. (13/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,448)

Thứ Tư tuần 10 thường niên.

Thứ Ba 13/06/2023 – Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Muối và Ánh Sáng. (12/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,583)

Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Hai, 12/06/2023 – Thứ Hai tuần 10 thường niên. – Phúc thay!!!.  (11/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,467)

Thứ Hai tuần 10 thường niên.

+ Chúa Nhật 11/06/2023 – CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN – MÌNH MÁU THÁNH năm A – Bánh hằng sống từ trời. (10/06/2023 10:00:00 - Xem: 5,074)

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH năm A

Thứ Bảy 10/06/2023 – Thứ Bảy tuần 9 thường niên. – Ðồng xu bà góa nghèo.  (09/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,014)

Thứ Bảy tuần 9 thường niên.

Thứ Sáu 09/06/2023 – Thứ Sáu tuần 9 thường niên. – Con vua Ðavít? (08/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,635)

Thứ Sáu tuần 9 thường niên.

Thứ Năm 08/06/2023 – Thứ Năm tuần 9 thường niên. – Giới răn trọng nhất.  (07/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,240)

Thứ Năm tuần 9 thường niên.

Thứ Tư 07/06/2023 – Thứ Tư tuần 9 thường niên. – Người chết sống lại.  (06/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,338)

Thứ Tư tuần 9 thường niên.

Thứ Ba 06/06/2023 – Thứ Ba tuần 9 thường niên. – Bổn phận tín hữu và công dân.  (05/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,232)

Thứ Ba tuần 9 thường niên.

Thứ Hai 05/06/2023 – Thứ Hai tuần 9 thường niên. – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Dụ ngôn tá điền sát nhân.  (04/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,549)

Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 04/06/2023 – CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN – CHÚA BA NGÔI năm A – Tình yêu Ba Ngôi. (03/06/2023 10:00:00 - Xem: 5,374)

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI năm A

Thứ Bảy 03/06/2023 – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. – Do quyền phép nào?  (02/06/2023 10:00:00 - Xem: 3,800)

Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo.

Thứ Sáu 02/06/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 8 thường niên. – Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  (01/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,406)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 8 thường niên.

Thứ Năm 01/06/2023 – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ. – Chữa người mù Bartimê.  (31/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,348)

Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Tư 31/05/2023 – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính. – Nhận ra dấu chỉ của Chúa. (30/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,377)

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính.

Thứ Ba 30/05/2023 – Thứ Ba tuần 8 thường niên. – Sẽ được gấp trăm.  (29/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,339)

Thứ Ba tuần 8 thường niên.

Thứ Hai 29/05/2023 – Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Này là Mẹ con.  (28/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,957)

Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.


Tổng số: 891
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7