Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 24/12/2021 – Thứ Sáu tuần 4 mùa vọng. – Giacaria ca ngợi Thiên Chúa.  (23/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,739)

Thứ Sáu tuần 4 mùa vọng.

Thứ Năm 23/12/2021 – Thứ Năm tuần 4 mùa vọng. – Gioan Tẩy Giả sinh ra.  (22/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,438)

Thứ Năm tuần 4 mùa vọng.

Thứ Tư 22/12/2021 – Thứ Tư tuần 4 mùa vọng. – Bài ca tạ ơn.  (21/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,170)

Thứ Tư tuần 4 mùa vọng.

Thứ Ba 21/12/2021 – Thứ Ba tuần 4 mùa vọng. – Thăm viếng.  (20/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,160)

Thứ Ba tuần 4 mùa vọng.

Thứ Hai 20/12/2021 – Thứ Hai tuần 4 mùa vọng. – Truyền tin cho Đức Maria.  (19/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,725)

Thứ Hai tuần 4 mùa vọng.

+ Chúa Nhật 19/12/2021 – CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG năm C. – Lời Chúa phán sẽ được thực hiện. (18/12/2021 08:00:00 - Xem: 6,732)

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG năm C.

Thứ Bảy 18/12/2021 – Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng. – Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. (17/12/2021 08:00:00 - Xem: 6,935)

Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng.

Thứ Sáu 17/12/2021 – Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng. – Gia Phả Của Chúa Giêsu Kitô. (16/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,995)

Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng.

Thứ Năm 16/12/2021 – Thứ Năm tuần 3 mùa vọng. – Được giao phó cho một sứ mệnh. (15/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,614)

Thứ Năm tuần 3 mùa vọng.

Thứ Tư 15/12/2021 – Thứ Tư tuần 3 mùa vọng. – Đấng phải đến. (14/12/2021 08:00:00 - Xem: 9,256)

Thứ Tư tuần 3 mùa vọng.

Thứ Ba 14/12/2021 – Thứ Ba tuần 3 mùa vọng. – Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Dụ ngôn hai người con. (13/12/2021 08:00:00 - Xem: 16,413)

Thứ Ba tuần 3 mùa vọng.

Thứ Hai 13/12/2021 – Thứ Hai tuần 3 mùa vọng. – Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Quyền phép nào?. (12/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,312)

Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 12/12/2021 – CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG năm C. – Tôi phải làm gì? (11/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,160)

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG năm C.

Thứ Bảy 11/12/2021 – Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng. – Gioan Tẩy Giả là Elia. (10/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,670)

Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng.

Thứ Sáu 10/12/2021 – Thứ Sáu tuần 2 mùa vọng. – Chủ quan, phiến diện. (09/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,703)

Thứ Sáu tuần 2 mùa vọng.

Thứ Năm 09/12/2021 – Thứ Năm tuần 2 mùa vọng. – Gioan Tẩy giả được Chúa khen. (08/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,840)

09/12 – Thứ Năm tuần 2 mùa vọng.

Thứ Tư 08/12/2021 – ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Xin Vâng. (07/12/2021 08:00:00 - Xem: 26,855)

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.

Thứ Ba 07/12/2021 – Thứ Ba tuần 2 mùa vọng. – Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Con chiên lạc đàn. (06/12/2021 08:00:00 - Xem: 9,522)

Thứ Ba tuần 2 mùa vọng.

Thứ Hai 06/12/2021 – Thứ Hai tuần 2 mùa vọng. – Chữa người bất toại và quyền tha tội. (05/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,694)

Thứ Hai tuần 2 mùa vọng.

Thứ Bảy 04/12/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 mùa vọng. – Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít. (03/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,756)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.


Tổng số: 1132
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7