Lời chúa mỗi ngày

Thứ Năm 13/01/2022 – Thứ Năm tuần 1 thường niên. – Chữa người phong cùi. (12/01/2022 08:00:00 - Xem: 8,701)

13/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên.

Thứ Tư 12/01/2022 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. – Tiếp tục rao giảng. (11/01/2022 08:00:00 - Xem: 7,293)

Thứ Tư tuần 1 thường niên.

Thứ Ba 11/01/2022 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. – Công việc của Chúa Giêsu. (10/01/2022 08:00:00 - Xem: 7,326)

Thứ Ba tuần 1 thường niên.

Thứ Hai 10/01/2022 – Thứ Hai tuần 1 thường niên. – Sám hối và tin yêu. (09/01/2022 08:00:00 - Xem: 10,605)

Thứ Hai tuần 1 thường niên.

+ Chúa Nhật 09/01/2022 – CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm C. – Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha. (08/01/2022 08:00:00 - Xem: 7,113)

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm C.

Thứ Bảy 08/01/2022 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. – Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.  (07/01/2022 08:00:00 - Xem: 10,151)

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh.

Thứ Sáu 07/01/2022 – Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh. – Chữa một người phung cùi.  (06/01/2022 08:00:00 - Xem: 8,650)

Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh.

Thứ Năm 06/01/2022 – Thứ Năm sau lễ Hiển Linh. – Quê hương Nazaret.  (05/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,956)

Thứ Năm sau lễ Hiển Linh.

Thứ Tư 05/01/2022 – Thứ Tư sau lễ Hiển Linh. – Chúa Giêsu đi trên mặt biển.  (04/01/2022 08:00:00 - Xem: 7,572)

Thứ Tư sau lễ Hiển Linh.

Thứ Ba 04/01/2022 – Thứ Ba sau lễ Hiển Linh. – Phép lạ Bánh hóa nhiều.  (03/01/2022 08:00:00 - Xem: 7,695)

Thứ Ba sau lễ Hiển Linh.

Thứ Hai 03/01/2022 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh. – Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến.  (02/01/2022 08:00:00 - Xem: 11,091)

Thứ Hai sau lễ Hiển Linh.

+ Chúa Nhật 02/01/2022 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH. – Từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua. (01/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,092)

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH.

Thứ Bảy 01/01/2022. THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng. – Ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa Bình. – Maria ghi nhớ và suy niệm.  (31/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,055)

THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng.

Thứ Sáu 31/12/2021 – Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. – Ngôi Lời Ðã LÀM NGƯỜI.  (30/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,272)

31/12 – Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thứ Năm 30/12/2021 – Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh. – Bà tiên tri Anna.  (29/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,801)

30/12 – Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thứ Tư 29/12/2021 – Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. – Cụ già Si-mê-on.  (28/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,290)

29/12 – Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thứ Ba 28/12/2021 – Ngày thứ tư tuần Bát Nhật Giáng Sinh – THÁNH ANH HÀI. Lễ kính. – Hài Nhi chết vì Chúa.  (27/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,405)

THÁNH ANH HÀI. Lễ kính.

Thứ Hai 27/12/2021 – Ngày thứ ba tuần Bát Nhật Giáng Sinh – THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ. Lễ kính. – Môn đệ Chúa yêu.  (26/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,663)

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ. Lễ kính.

+ Chúa Nhật 26/12/2021 – CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA năm C. – Lo công việc của Cha. (25/12/2021 08:00:00 - Xem: 6,446)

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA năm C.

Thứ Bảy 25/12/2021 – LỄ CHÚA GIÁNG SINH – Lễ Đêm. – Chúa giáng sinh. (24/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,299)

LỄ CHÚA GIÁNG SINH


Tổng số: 1132
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7