Lời chúa mỗi ngày

Thứ Bảy 30/10/2021 – Thứ Bảy tuần 30 thường niên. – Khiêm tốn hạ mình. (29/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,427)

Thứ Bảy tuần 30 thường niên.

Thứ Sáu 29/10/2021 – Thứ Sáu tuần 30 thường niên. – Yêu thương là linh hồn của lề luật. (28/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,530)

Thứ Sáu tuần 30 thường niên.

Thứ Năm 28/10/2021 – Thứ Năm tuần 30 thường niên – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Chọn Lựa Của Chúa. (27/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,463)

Thứ Năm tuần 30 thường niên

Thứ Tư 27/10/2021 – Thứ Tư tuần 30 thường niên. – Cửa Hẹp. (26/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,770)

Thứ Tư tuần 30 thường niên.

Thứ Ba 26/10/2021 – Thứ Ba tuần 30 thường niên. – Nước Thiên Chúa. (25/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,928)

Thứ Ba tuần 30 thường niên.

Thứ Hai 25/10/2021 – Thứ Hai tuần 30 thường niên. – Đừng giả hình. (24/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,268)

Thứ Hai tuần 30 thường niên.

+ Chúa Nhật 24/10/2021 – CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN năm B. – CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG. – Giảng dạy muôn dân. (23/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,409)

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN năm B. – CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG.

Thứ Bảy 23/10/2021 – Thứ Bảy tuần 29 thường niên. – Nếu không ăn năn hối cải, thì… (22/10/2021 08:00:00 - Xem: 9,176)

Thứ Bảy tuần 29 thường niên.

Thứ Sáu 22/10/2021 – Thứ Sáu tuần 29 thường niên. – Dấu Chỉ Của Thời Ðại. (21/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,469)

Thứ Sáu tuần 29 thường niên.

Thứ Năm 21/10/2021 – Thứ Năm tuần 29 thường niên. – Lửa tình yêu. (20/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,476)

Thứ Năm tuần 29 thường niên.

Thứ Tư 20/10/2021 – Thứ Tư tuần 29 thường niên. – Người quản lý trung tín khôn ngoan. (19/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,331)

Thứ Tư tuần 29 thường niên.

Thứ Ba 19/10/2021 – Thứ Ba tuần 29 thường niên. – Tỉnh Thức. (18/10/2021 08:00:00 - Xem: 9,780)

Thứ Ba tuần 29 thường niên.

Thứ Hai 18/10/2021 – Thứ Hai tuần 29 thường niên – THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Diễn Văn Truyền Giáo. (17/10/2021 08:00:00 - Xem: 18,097)

Thứ Hai tuần 29 thường niên

+ Chúa Nhật 17/10/2021 -- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH. – Gió lẫn biển đều vâng lệnh Chúa. (16/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,998)

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH. + Chúa Nhật 17/10/2021 – Gió lẫn biển đều vâng lệnh Chúa.

Thứ Bảy 16/10/2021 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên. – Thánh Thần sẽ dạy. (15/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,493)

16/10 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên.

Thứ Sáu 15/10/2021 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên. – Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Ðừng Sợ. (14/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,916)

Thứ Sáu tuần 28 thường niên.

Thứ Năm 14/10/2021 – Thứ Năm tuần 28 thường niên. – Dòng Máu Cứu Ðộ. (13/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,389)

Thứ Năm tuần 28 thường niên.

Thứ Tư 13/10/2021 – Thứ Tư tuần 28 thường niên. – Yêu thương là linh hồn của lề luật. (12/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,982)

Thứ Tư tuần 28 thường niên.

Thứ Ba 12/10/2021 – Thứ Ba tuần 28 thường niên. – Thanh tẩy hữu hiệu, chính là tình yêu. (11/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,272)

Thứ Ba tuần 28 thường niên.

Thứ Hai 11/10/2021 – Thứ Hai tuần 28 thường niên. – Dấu lạ Gio-na. (10/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,066)

Thứ Hai tuần 28 thường niên.


Tổng số: 1098
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7