Lời chúa mỗi ngày

Thứ Bảy 27/08/2022 – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Bổn mạng Giới Hiền Mẫu.– Chúa động lòng thương (26/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,316)

Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 26/08/2022 – Thứ Sáu tuần 21 thường niên. – Chờ đợi Chúa Giêsu. (25/08/2022 08:00:00 - Xem: 5,783)

Thứ Sáu tuần 21 thường niên.

Thứ Năm 25/08/2022 – Thứ Năm tuần 21 thường niên. – Tỉnh thức và sẵn sàng. (24/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,230)

Thứ Năm tuần 21 thường niên.

Thứ Tư 24/08/2022 – THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Ðến Mà Xem. (23/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,793)

THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Thứ Ba 23/08/2022 – Thứ Ba tuần 21 thường niên. – Khốn cho kẻ giả hình. (22/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,627)

Thứ Ba tuần 21 thường niên.

Thứ Hai 22/08/2022 – Thứ Hai tuần 21 thường niên – Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. – Xin Vâng. (21/08/2022 08:00:00 - Xem: 7,600)

Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 21/08/2022 – CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN năm C. – Cửa hẹp và ơn cứu độ. (20/08/2022 08:00:00 - Xem: 8,062)

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 20/08/2022 – Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Luật sĩ và biệt phái giả hình. (19/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,966)

Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh.

Thứ Sáu 19/08/2022 – Thứ Sáu tuần 20 thường niên. – Giới răn trọng nhất. (18/08/2022 08:00:00 - Xem: 8,485)

Thứ Sáu tuần 20 thường niên.

Thứ Năm 18/08/2022 – Thứ Năm tuần 20 thường niên. – Tiệc cưới Nước Trời. (17/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,119)

Thứ Năm tuần 20 thường niên.

Thứ Tư 17/08/2022 – Thứ Tư tuần 20 thường niên. – Lòng nhân lành của Chúa. (16/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,740)

Thứ Tư tuần 20 thường niên.

Thứ Ba 16/08/2022 – Thứ Ba tuần 20 thường niên. – Đường vào Nước Trời. (15/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,551)

Thứ Ba tuần 20 thường niên.

Thứ Hai 15/08/2022 – ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Ngợi khen và hoan hỉ trong Chúa. (14/08/2022 08:00:00 - Xem: 15,149)

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

+ Chúa Nhật 14/08/2022 – CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm C. – Lửa tình yêu. (13/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,078)

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 13/08/2022 – Thứ Bảy tuần 19 thường niên. – Tinh thần trẻ nhỏ. (12/08/2022 08:00:00 - Xem: 5,022)

Thứ Bảy tuần 19 thường niên.

Thứ Sáu 12/08/2022 – Thứ Sáu tuần 19 thường niên. – Không được phân ly. (11/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,141)

Thứ Sáu tuần 19 thường niên.

Thứ Năm 11/08/2022 – Thứ Năm tuần 19 thường niên. – Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. – Yêu thương và tha thứ. (10/08/2022 08:00:00 - Xem: 7,825)

Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Thứ Tư 10/08/2022 – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. – Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt. (09/08/2022 08:00:00 - Xem: 8,000)

THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.

Thứ Ba 09/08/2022 – Thứ Ba tuần 19 thường niên. – Sống tinh thần trẻ thơ. (08/08/2022 08:00:00 - Xem: 6,497)

Thứ Ba tuần 19 thường niên.

Thứ Hai 08/08/2022 – Thứ Hai tuần 19 thường niên. – Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. – Chúa Giêsu, mẫu gương vâng phục. (07/08/2022 08:00:00 - Xem: 8,762)

Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.


Tổng số: 1157
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7