Lời chúa mỗi ngày

Thứ Năm 02/12/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng. – Người Khôn Ngoan thực sự. (01/12/2021 08:00:00 - Xem: 9,014)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.

Thứ Tư 01/12/2021 – Thứ Tư tuần 1 mùa vọng. – Hóa bánh ra nhiều lần 2. (30/11/2021 08:00:00 - Xem: 9,994)

Thứ Tư tuần 1 mùa vọng.

Thứ Ba 30/11/2021 – Thứ Ba tuần 1 mùa vọng – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Ngư phủ lưới người. (29/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,857)

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Thứ Hai 29/11/2021 – Thứ Hai tuần 1 mùa vọng. – Niềm tin đích thực. (28/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,658)

Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.

+ Chúa Nhật 28/11/2021 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm C. – Tỉnh thức và cầu nguyện luôn. (27/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,425)

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm C.

Thứ Bảy 27/11/2021 – Thứ Bảy tuần 34 thường niên. – Tỉnh thức cầu nguyện. (26/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,533)

Thứ Bảy tuần 34 thường niên.

Thứ Sáu 26/11/2021 – Thứ Sáu tuần 34 thường niên. – Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố. (25/11/2021 08:00:00 - Xem: 8,068)

Thứ Sáu tuần 34 thường niên.

Thứ Năm 25/11/2021 – Thứ Năm tuần 34 thường niên. – Giờ cứu rỗi gần đến. (24/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,480)

25/11 – Thứ Năm tuần 34 thường niên.

Thứ Tư 24/11/2021 – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. – Làm chứng cho Chúa Giêsu. (23/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,215)

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Thứ Ba 23/11/2021 – Thứ Ba tuần 34 thường niên. – Gắn bó với Chúa từng giây phút. (22/11/2021 08:00:00 - Xem: 9,229)

Thứ Ba tuần 34 thường niên.

Thứ Hai 22/11/2021 – Thứ Hai tuần 34 thường niên. – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Cho Ði Tất Cả. (21/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,993)

Thứ Hai tuần 34 thường niên.

+ Chúa Nhật 21/11/2021 – CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm B. – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. – Vua Giêsu. (20/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,557)

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 20/11/2021 – Thứ Bảy tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu xác định rõ ràng về sự sống lại. (19/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,726)

Thứ Bảy tuần 33 thường niên.

Thứ Sáu 19/11/2021 – Thứ Sáu tuần 33 thường niên. – Ðền thờ, nơi gặp gỡ Chúa. (18/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,152)

Thứ Sáu tuần 33 thường niên.

Thứ Năm 18/11/2021 – Thứ Năm tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu thương tiếc cho Giêrusalem. (17/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,595)

Thứ Năm tuần 33 thường niên.

Thứ Tư 17/11/2021 – Thứ Tư tuần 33 thường niên. – Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ. – Nén bạc sinh lời. (16/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,822)

Thứ Tư tuần 33 thường niên.

Thứ Ba 16/11/2021 – Thứ Ba tuần 33 thường niên. – Thể hiện hoán cải cách cụ thể. (15/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,764)

Thứ Ba tuần 33 thường niên.

Thứ Hai 15/11/2021 – Thứ Hai tuần 33 thường niên. – Người mù thành Giêricô. (14/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,861)

Thứ Hai tuần 33 thường niên.

+ Chúa Nhật 14/11/2021 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm B. – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. – Làm chứng cho Chúa Giêsu. (13/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,856)

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 13/11/2021 – Thứ Bảy tuần 32 thường niên. – Cầu nguyện là sức mạnh. (12/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,749)

Thứ Bảy tuần 32 thường niên.


Tổng số: 891
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7