Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 19/11/2021 – Thứ Sáu tuần 33 thường niên. – Ðền thờ, nơi gặp gỡ Chúa. (18/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,153)

Thứ Sáu tuần 33 thường niên.

Thứ Năm 18/11/2021 – Thứ Năm tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu thương tiếc cho Giêrusalem. (17/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,599)

Thứ Năm tuần 33 thường niên.

Thứ Tư 17/11/2021 – Thứ Tư tuần 33 thường niên. – Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ. – Nén bạc sinh lời. (16/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,823)

Thứ Tư tuần 33 thường niên.

Thứ Ba 16/11/2021 – Thứ Ba tuần 33 thường niên. – Thể hiện hoán cải cách cụ thể. (15/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,771)

Thứ Ba tuần 33 thường niên.

Thứ Hai 15/11/2021 – Thứ Hai tuần 33 thường niên. – Người mù thành Giêricô. (14/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,890)

Thứ Hai tuần 33 thường niên.

+ Chúa Nhật 14/11/2021 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm B. – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. – Làm chứng cho Chúa Giêsu. (13/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,866)

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 13/11/2021 – Thứ Bảy tuần 32 thường niên. – Cầu nguyện là sức mạnh. (12/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,778)

Thứ Bảy tuần 32 thường niên.

Thứ Sáu 12/11/2021 – Thứ Sáu tuần 32 thường niên. – Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Sống trong ngày của Chúa. (11/11/2021 08:00:00 - Xem: 8,700)

Thứ Sáu tuần 32 thường niên.

Thứ Năm 11/11/2021 – Thứ Năm tuần 32 thường niên. – Thánh Máctinô, giám mục. Lễ nhớ. – Sống giây phút hiện tại. (10/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,084)

Thứ Năm tuần 32 thường niên.

Thứ Tư 10/11/2021 – Thứ Tư tuần 32 thường niên. – Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Biết Tạ Ơn Thiên Chúa. (09/11/2021 08:00:00 - Xem: 13,840)

Thứ Tư tuần 32 thường niên.

Thứ Ba 09/11/2021 – Thứ Ba tuần 32 thường niên – CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. – Ðền thờ mẹ của tất cả mọi nhà thờ. (08/11/2021 08:00:00 - Xem: 10,313)

Thứ Ba tuần 32 thường niên

Thứ Hai 08/11/2021 – Thứ Hai tuần 32 thường niên. – Bổn phận với đồng loại. (07/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,515)

Thứ Hai tuần 32 thường niên.

+ Chúa Nhật 07/11/2021 – CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm B. – Hai đồng tiền của bà góa nghèo. (06/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,437)

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 06/11/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Trung tín việc nhỏ, trung tín trong việc lớn. (05/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,444)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 31 thường niên.

Thứ Sáu 05/11/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Khôn ngoan để tích cực xây dựng Nước Trời. (04/11/2021 08:00:00 - Xem: 8,989)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 31 thường niên.

Thứ Năm 04/11/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ. – Lòng thương xót vô biên của Chúa. (03/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,528)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 31 thường niên.

Thứ Tư 03/11/2021 – Thứ Tư tuần 31 thường niên. – Dứt khoát đi theo Chúa. (02/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,450)

Thứ Tư tuần 31 thường niên.

Thứ Ba 02/11/2021 – Thứ Ba tuần 31 thường niên – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. – Bên kia sự chết. (01/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,511)

Thứ Ba tuần 31 thường niên

Thứ Hai 01/11/2021 – Thứ Hai tuần 31 thường niên – CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ Họ. Cầu cho giáo dân. – Phúc thay!!!!. (31/10/2021 08:00:00 - Xem: 9,205)

Thứ Hai tuần 31 thường niên

+ Chúa Nhật 31/10/2021 – CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN năm B. – Giới răn trọng nhất. (30/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,224)

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN năm B.


Tổng số: 898
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7