Suy niệm tin mừng chúa nhật

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM A

  • In trang này
  • Lượt xem: 633
  • Ngày đăng: 29/05/2023 08:17:14

SỐNG HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng, ngợi khen, tôn thờ và cảm tạ Chúa. Chúa đã đến thế gian để mạc khải cho chúng con về tình yêu bao la mà Thiên Chúa Cha dành cho chúng con. Chúa cũng tỏ cho chúng con biết Chúa yêu chúng con dường nào, khi Chúa hiến thân chịu chết trên thập giá. Chúa còn ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để hướng dẫn, thánh hoá và hợp nhất chúng con. Xin cho chúng con luôn sống trong tình yêu hiệp nhất theo mẫu gương Ba Ngôi Thiên Chúa.

  • “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, đe tất cả những ai tin vào Con của Ngài, thì không phải chếtt, nhưng được sống đời đời”.

 

Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa là tình yêu, thế nhưng Ba Ngôi Thiên Chúa không giữ tình yêu cho riêng mình mà luôn trao ban, luôn hướng về nhau và hướng ra bên ngoài. Nhờ đó, tình yêu của Chúa luôn được tràn đầy và sung mãn.

 

Lạy Chúa, trong cuộc sống thường ngày, chúng con vẫn trao ban tình yêu cho nhau. Nhưng tình yêu mà chúng con trao ban cho nhau vẫn còn giới hạn, tính toán và có điều kiện. Bởi lẽ, chúng con còn sợ thiệt thòi, sợ mất mát. Chúng con chỉ trao ban những cái có dư thừa, chứ chưa dám trao ban hết mình. Xin Chúa cho chúng con biết sống yêu thương và trao ban như Chúa, với niềm xác tín rằng: chúng con chỉ là máng thông chuyển tình yêu của Chúa cho mọi người. Vì thế, chúng con càng trao ban nhiều thì chúng con càng lãnh nhận nhiều. Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau bằng chính tình yêu của Chúa.

 

(Thinh lặng)

  • “Thiên Chúa không sai Con của Ngài đến thế gian, để xét xử thế gian, nhưng để thế gian nhờ chính Con của Ngài mà được cứu độ”. 

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời Chúa Cha để đến trần gian cứu độ nhân loại, chứ không phải xét xử thế gian. Vì Thiên Chúa là Tình Yêu, nên Chúa mong muốn tất cả mọi người được hưởng ơn cứu độ. Nhờ vào việc tin vào Chúa và sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ đạt được ơn cứu độ và sống hiệp nhất yêu thương nhau. Xin Chúa cho chúng con biết sống yêu thương như Chúa đã dạy chúng con.

 

Lạy Chúa, toàn thể mọi thành phần trong Hội Thánh đang cùng nhau hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành: Hiep thông – Tham gia – Sứ vụ. Thế nhưng, nhiều khi chúng con chưa thực hành sứ mạng của Chúa là đến để đem ơn cứu độ chứ không phải xét xử. Vì chúng con vẫn còn những bất hoà, lên án và xét đoán nhau. Xin Chúa giúp chúng con biết sống hiệp nhất, yêu thương và cảm thông với nhau, hầu chúng con cùng nhau làm cho nhiều người nhận biết Chúa và được hưởng ơn cứu độ.

(Hát)

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa đã dần khép lại. Giờ này, nếu cộng đoàn chúng con còn những sự chia rẽ, bất hoà, chưa có tiếng nói chung với nhau, thì xin Chúa biến đổi từng người chúng con biết mang lấy trái tim của Chúa. Để nhờ Thánh Thần Tình Yêu, chúng con sẽ biết cảm thông, chia sẻ và nên một với nhau theo hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Amen.

 

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7