Lời chúa mỗi ngày

Thứ Hai 18/03/2024 – Thứ Hai tuần 5 mùa Chay. – Ta không kết tội. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. (17/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,913)

Thứ Hai tuần 5 mùa Chay.

+ Chúa Nhật 17/03/2024 – CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY năm B. – Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt. (16/03/2024 10:00:00 - Xem: 5,441)

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 16/03/2024 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay. – Dư luận về Chúa Giêsu. (15/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,720)

Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Sáu 15/03/2024 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. – Nguồn gốc của Chúa. (14/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,483)

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Năm 14/03/2024 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay. – Chứng của Chúa Cha. (13/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,426)

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Tư 13/03/2024 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. – Công Việc Của Cha. (12/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,440)

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Ba 12/03/2024 – Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. – Chữa người bất toại 38 năm. (11/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,546)

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Hai 11/03/2024 – Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay. – Chữa lành con trai một quan chức. (10/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,226)

Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 10/03/2024 – CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY năm B. – Con Người phải bị treo lên. (09/03/2024 10:00:00 - Xem: 5,269)

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 09/03/2024 – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay. – Cầu nguyện trong sám hối. (08/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,708)

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Sáu 08/03/2024 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. – Giới Răn Trọng Nhất. (07/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,417)

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Năm 07/03/2024 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 3 mùa Chay. – Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. – Nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa. (06/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,798)

Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.

Thứ Tư 06/03/2024 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay. – Chu toàn lề luật. (05/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,707)

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Ba 05/03/2024 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. – Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha. (04/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,051)

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Hai 04/03/2024 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. – Đời sống đức tin thật. (03/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,486)

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 03/03/2024 – CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY năm B. – Đền thờ tâm hồn. (02/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,882)

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 02/03/2024 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay. – Người cha nhân hậu. (01/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,483)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Sáu 01/03/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay. – Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho. (29/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,425)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Năm 29/02/2024 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay. – Người giầu có và Ladarô. (28/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,069)

Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Tư 28/02/2024 – Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. – Phục vụ đích thực. (27/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,274)

Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay.


Tổng số: 1186
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7