Lời chúa mỗi ngày

+ Chúa Nhật 28/05/2023 – CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG năm A – Hãy nhận lấy Thánh Thần. (27/05/2023 10:00:00 - Xem: 5,032)

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG năm A

Thứ Bảy 27/05/2023 – Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh. – Làm chứng cho Chúa. (26/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,715)

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Sáu 26/05/2023 – Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. – Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. – Cơ hội thứ hai. (25/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,329)

Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Năm 25/05/2023 – Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. – Sức mạnh của hiệp nhất. (24/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,274)

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Tư 24/05/2023 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. – Xin Cha gìn giữ họ. (23/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,254)

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Ba 23/05/2023 – Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. – Ngưỡng cửa vào sự sống. (22/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,432)

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Hai 22/05/2023 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. – Cùng hiệp thông với Chúa. (21/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,205)

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 21/05/2023 – CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH năm A . CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ HỌ.– Hãy đi giảng dạy muôn dân. (20/05/2023 10:00:00 - Xem: 5,193)

CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ HỌ.

Thứ Bảy 20/05/2023 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (19/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,761)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 19/05/2023 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. – Tình yêu và đau khổ. (18/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,429)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Năm 18/05/2023 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Nỗi buồn sẽ thành niềm vui. (17/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,494)

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Tư 17/05/2023 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. – Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh. (16/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,668)

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Ba 16/05/2023 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. – Hoạt động của Thánh Thần. (15/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,327)

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Hai 15/05/2023 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (14/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,318)

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 14/05/2023 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A – Đấng Phù Trợ khác. (13/05/2023 10:00:00 - Xem: 5,211)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 13/05/2023 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. – Chấp nhận lội ngược dòng. (12/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,482)

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Sáu 12/05/2023 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. – Yêu thương và phục vụ. (11/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,827)

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Năm 11/05/2023 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. – Niềm vui được trọn vẹn. (10/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,317)

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Tư 10/05/2023 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Sự kết hiệp thâm sâu. (09/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,238)

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Ba 09/05/2023 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. – Hiệp nhất và bình an. (08/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,225)

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.


Tổng số: 891
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7