Lời chúa mỗi ngày

Thứ Ba 27/07/2021 – Thứ Ba tuần 17 thường niên. – Bài học kiên nhẫn. (26/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,671)

Thứ Ba tuần 17 thường niên.

Thứ Hai 26/07/2021 – Thứ Hai tuần 17 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ. – Ðền thờ tâm hồn. (25/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,531)

Thứ Hai tuần 17 thường niên

+ Chúa Nhật 25/07/2021 – CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm B. – Phép lạ Bánh hóa nhiều. (24/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,294)

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 24/07/2021 – Thứ Bảy tuần 16 thường niên. – Lúa và cỏ lùng. (23/07/2021 11:00:00 - Xem: 9,136)

24/07 – Thứ Bảy tuần 16 thường niên.

Thứ Sáu 23/07/2021 – Thứ Sáu tuần 16 thường niên. – Hạt được một trăm, hạt được ba mươi... (22/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,994)

23/07 – Thứ Sáu tuần 16 thường niên.

Thứ Năm 22/07/2021 – Thứ Năm tuần 16 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính. – Hãy báo tin cho anh em Ta hay. (21/07/2021 11:00:00 - Xem: 12,830)

Thứ Năm tuần 16 thường niên

Thứ Tư 21/07/2021 – Thứ Tư tuần 16 thường niên. – Gieo vãi Lời Chúa. (20/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,734)

Thứ Tư tuần 16 thường niên.

Thứ Ba 20/07/2021 – Thứ Ba tuần 16 thường niên. – Làm theo Ý Cha trên trời. (19/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,684)

Thứ Ba tuần 16 thường niên.

Thứ Hai 19/07/2021 – Thứ Hai tuần 16 thường niên. – Dấu lạ Giô-na. (18/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,263)

Thứ Hai tuần 16 thường niên.

+ Chúa Nhật 18/07/2021 – CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm B. – Động lòng thương với Nhóm 12 và dân chúng. (17/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,466)

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 17/07/2021 – Thứ Bảy tuần 15 thường niên. – Người tôi tớ hiền lành và khiêm tốn. (16/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,572)

Thứ Bảy tuần 15 thường niên.

Thứ Sáu 16/07/2021 – Thứ Sáu tuần 15 thường niên. – Con Người là chủ ngày Sabbat. (15/07/2021 11:00:00 - Xem: 10,417)

Thứ Sáu tuần 15 thường niên.

Thứ Năm 15/07/2021 – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Ách của Ta êm ái. (14/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,906)

Thứ Năm tuần 15 thường niên.

Thứ Tư 14/07/2021 – Thứ Tư tuần 15 thường niên. – Mạc khải cho kẻ bé mọn. (13/07/2021 11:00:00 - Xem: 9,277)

Thứ Tư tuần 15 thường niên.

Thứ Ba 13/07/2021 – Thứ Ba tuần 15 thường niên. – Đón nhận và sám hối. (12/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,393)

Thứ Ba tuần 15 thường niên.

Thứ Hai 12/07/2021 – Thứ Hai tuần 15 thường niên. – Phần thưởng môn đệ Chúa. (11/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,354)

Thứ Hai tuần 15 thường niên.

+ Chúa Nhật 11/07/2021 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B. – Lệnh sai đi Nhóm 12. (10/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,168)

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 10/07/2021 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Đừng sợ…, nhưng hãy sợ …. (09/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,233)

Thứ Bảy tuần 14 thường niên.

Thứ Sáu 09/07/2021 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên. – Số phận người môn đệ Chúa. (08/07/2021 11:00:00 - Xem: 9,842)

Thứ Sáu tuần 14 thường niên.

Thứ Năm 08/07/2021 – Thứ Năm tuần 14 thường niên. – Rao giảng về Nước Thiên Chúa. (07/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,356)

Thứ Năm tuần 14 thường niên.


Tổng số: 1043
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7