Suy niệm tin mừng chúa nhật

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM A (10/04/2023 10:25:40 - Xem: 964)

NIỀM TIN KIÊN VỮNG

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 2 PHỤC SINH NĂM A (10/04/2023 09:04:43 - Xem: 520)

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2 PS NĂM A (10/04/2023 09:01:21 - Xem: 306)

CUỘC SỐNG MỚI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM A (10/04/2023 08:03:24 - Xem: 255)

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

SCĐ CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM A (10/04/2023 07:59:05 - Xem: 292)

CUỘC SỐNG MỚI

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 2 Phục sinh năm A (10/04/2023 05:46:00 - Xem: 507)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ PHỤC SINH NĂM A (08/04/2023 05:45:00 - Xem: 391)

ALLELUIA - CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU TAM NHẬT THÁNH (03/04/2023 09:41:32 - Xem: 291)

YÊU THƯƠNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A (03/04/2023 08:52:10 - Xem: 368)

BIẾN CỐ PHỤC SINH

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN PHỤC SINH NĂM A (03/04/2023 07:56:56 - Xem: 393)

TIN MỪNG PHỤC SINH

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A (03/04/2023 07:55:23 - Xem: 272)

LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH

SCĐ CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A (03/04/2023 07:50:05 - Xem: 272)

BIẾN CỐ PHỤC SINH

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (27/03/2023 14:03:16 - Xem: 810)

ĐAU KHỔ CỦA ĐỨC KITO

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN LỄ LÁ (27/03/2023 10:04:20 - Xem: 498)

ĐAU KHỔ CỦA CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (27/03/2023 09:11:42 - Xem: 342)

CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (27/03/2023 09:09:40 - Xem: 385)

HOAN HÔ VUA DO THÁI

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (27/03/2023 07:07:44 - Xem: 245)

ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA

Các bài hát gợi ý Tuần Thánh và CN phục sinh (26/03/2023 09:15:11 - Xem: 817)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A (20/03/2023 16:52:43 - Xem: 1,342)

CHÚA LÀ SỰ SỐNG LẠI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 5 MÙA CHAY NĂM A (20/03/2023 08:52:11 - Xem: 670)

THẦY LÀ SỰ SỐNG


Tổng số: 680
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7