Lời chúa

+ Chúa Nhật 04/07/2021 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B. – Chúa Giêsu tại quê nhà Na-da-rét. (03/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,806)

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B.

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 14 THƯỜNG NIÊN (03/07/2021 08:55:04 - Xem: 4,865)

SỨ MẠNG LÀM NGÔN SỨ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM B (03/07/2021 08:50:58 - Xem: 3,688)

GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ

Thứ Bảy 03/07/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Con đường theo Chúa. (02/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,790)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên

Thứ Sáu 02/07/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Kêu gọi người thu thuế Mátthêu. (01/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,693)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Năm 01/07/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Chúa có quyền tha tội. (30/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,878)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Tư 30/06/2021 – Thứ Tư tuần 13 thường niên. – Chúa chữa 2 người bị quỉ ám. (29/06/2021 11:00:00 - Xem: 9,043)

Thứ Tư tuần 13 thường niên.

Thứ Ba 29/06/2021 – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Giáo Hội phục vụ. (28/06/2021 11:00:00 - Xem: 10,263)

Thứ Ba tuần 13 thường niên –

SCĐ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM B (28/06/2021 08:38:29 - Xem: 4,271)

SỨ MẠNG LÀM NGÔN SỨ

Thứ Hai 28/06/2021 – Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Con đường theo Chúa. (27/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,516)

Thứ Hai tuần 13 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B (27/06/2021 08:48:53 - Xem: 2,822)

CHẠM VÀO CHÚA

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 14 thường niên năm B (27/06/2021 08:42:31 - Xem: 5,311)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B (26/06/2021 14:46:12 - Xem: 3,673)

CHẠM VÀO CHÚA

+ Chúa Nhật 27/06/2021 – CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm B. – Quyền lực trên bệnh tật và sự sống. (26/06/2021 11:00:00 - Xem: 6,261)

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/06/2021 08:44:25 - Xem: 3,211)

GIÚP NGƯỜI TRẺ KHAO KHÁT CHẠM VÀO CHÚA

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 13 THƯỜNG NIÊN (26/06/2021 08:41:10 - Xem: 3,293)

CHÚA LÀ CHỦ TỂ SỰ SỐNG

Thứ Bảy 26/06/2021 – Thứ Bảy tuần 12 thường niên. – Đầy tớ đại đội trưởng. (25/06/2021 11:00:00 - Xem: 6,004)

Thứ Bảy tuần 12 thường niên.

Thứ Sáu 25/06/2021 – Thứ Sáu tuần 12 thường niên. – Chữa người phong cùi. (24/06/2021 11:00:00 - Xem: 5,812)

Thứ Sáu tuần 12 thường niên.

Thứ Năm 24/06/2021 – Thứ Năm tuần 12 thường niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng. – Gioan Tiền Hô. (23/06/2021 11:00:00 - Xem: 6,579)

Thứ Năm tuần 12 thường niên

Thứ Tư 23/06/2021 – Thứ Tư tuần 12 thường niên. – Cây tốt trái tốt, cây xấu trái xấu. (22/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,414)

Thứ Tư tuần 12 thường niên.


Tổng số: 1585
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7