Lời chúa

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/06/2021 08:44:25 - Xem: 3,209)

GIÚP NGƯỜI TRẺ KHAO KHÁT CHẠM VÀO CHÚA

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 13 THƯỜNG NIÊN (26/06/2021 08:41:10 - Xem: 3,288)

CHÚA LÀ CHỦ TỂ SỰ SỐNG

Thứ Bảy 26/06/2021 – Thứ Bảy tuần 12 thường niên. – Đầy tớ đại đội trưởng. (25/06/2021 11:00:00 - Xem: 5,969)

Thứ Bảy tuần 12 thường niên.

Thứ Sáu 25/06/2021 – Thứ Sáu tuần 12 thường niên. – Chữa người phong cùi. (24/06/2021 11:00:00 - Xem: 5,809)

Thứ Sáu tuần 12 thường niên.

Thứ Năm 24/06/2021 – Thứ Năm tuần 12 thường niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng. – Gioan Tiền Hô. (23/06/2021 11:00:00 - Xem: 6,576)

Thứ Năm tuần 12 thường niên

Thứ Tư 23/06/2021 – Thứ Tư tuần 12 thường niên. – Cây tốt trái tốt, cây xấu trái xấu. (22/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,381)

Thứ Tư tuần 12 thường niên.

Thứ Ba 22/06/2021 – Thứ Ba tuần 12 thường niên. – Thi hành điều muốn người khác làm cho mình. (21/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,843)

Thứ Ba tuần 12 thường niên.

SCĐ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM B (21/06/2021 08:35:41 - Xem: 3,762)

CHÚA LÀ CHỦ TỂ SỰ SỐNG

Thứ Hai 21/06/2021 – Thứ Hai tuần 12 thường niên. – Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ. – Phương thế tốt để tự biết mình. (20/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,147)

Thứ Hai tuần 12 thường niên. – Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B (20/06/2021 08:43:17 - Xem: 2,851)

SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 13 thường niên năm B (20/06/2021 06:22:39 - Xem: 14,215)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

+ Chúa Nhật 20/06/2021 – CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN năm B. – Gió lẫn biển đều vâng lệnh Người. (19/06/2021 11:00:00 - Xem: 5,894)

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN năm B.

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 12 THƯỜNG NIÊN (19/06/2021 08:01:24 - Xem: 4,188)

CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM B (19/06/2021 07:59:00 - Xem: 3,227)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG ĐỨC TIN KIÊN VỮNG GIỮA ĐỜI

Thứ Bảy 19/06/2021 – Thứ Bảy tuần 11 thường niên. – Hãy làm tôi tớ Thiên Chúa. (18/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,807)

Thứ Bảy tuần 11 thường niên.

Thứ Sáu 18/06/2021 – Thứ Sáu tuần 11 thường niên. – Kho tàng trên trời. (17/06/2021 11:00:00 - Xem: 9,488)

Thứ Sáu tuần 11 thường niên.

Thứ Năm 17/06/2021 – Thứ Năm tuần 11 thường niên. – Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. (16/06/2021 11:00:00 - Xem: 9,896)

Thứ Năm tuần 11 thường niên.

Thứ Tư 16/06/2021 – Thứ Tư tuần 11 thường niên. – Đạo đức thực sự vì Chúa. (15/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,132)

Thứ Tư tuần 11 thường niên.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B (14/06/2021 14:10:17 - Xem: 3,126)

Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?

Thứ Ba 15/06/2021 – Thứ Ba tuần 11 thường niên.– Yêu thương kẻ thù, để nên trọn lành. (14/06/2021 11:00:00 - Xem: 9,262)

Thứ Ba tuần 11 thường niên.


Tổng số: 1571
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7