Lời chúa

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 3 Phục sinh năm C (25/04/2022 19:29:25 - Xem: 3,091)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM C (25/04/2022 11:30:16 - Xem: 2,298)

CHÚA ĐÓ

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 3 PHỤC SINH NĂM C (25/04/2022 11:22:17 - Xem: 2,563)

YÊU MẾN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM C (25/04/2022 10:52:28 - Xem: 2,738)

ĐÓN NHẬN TÌNH THƯƠNG CUA CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 3 PS NĂM C (25/04/2022 10:47:46 - Xem: 3,329)

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

SCĐ CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM C (25/04/2022 08:43:31 - Xem: 2,618)

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

Thứ Ba 26/04/2022 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. – Ðược Sống Muôn Ðời. (25/04/2022 08:00:00 - Xem: 7,001)

Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 PS NĂM C (25/04/2022 07:32:00 - Xem: 2,223)

CHÚA ĐÓ

Thứ Hai 25/04/2022 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh – THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Sư Tử Có Ðôi Cánh.  (24/04/2022 08:00:00 - Xem: 8,539)

THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

+ Chúa Nhật 24/04/2022 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH Năm C. – Lòng Thương Xót Chúa. (23/04/2022 08:00:00 - Xem: 6,606)

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 23/04/2022 – Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Những lần hiện ra. (22/04/2022 08:00:00 - Xem: 6,836)

Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 2 Phục sinh năm C (21/04/2022 19:01:03 - Xem: 2,089)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Sáu 22/04/2022 – Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Tìm lại được bản thân. (21/04/2022 08:00:00 - Xem: 16,720)

Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Năm 21/04/2022 – Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Ðau khổ là một hồng ân. (20/04/2022 08:00:00 - Xem: 7,128)

Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Tư 20/04/2022 – Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Trên đường Em-mau. (19/04/2022 08:00:00 - Xem: 6,775)

Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM C (18/04/2022 14:52:36 - Xem: 2,788)

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 2 PHỤC SINH NĂM C (18/04/2022 10:22:34 - Xem: 2,412)

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2 PS NĂM C (18/04/2022 09:44:56 - Xem: 2,626)

LÒNG THƯƠNG XÓT

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM C (18/04/2022 08:50:18 - Xem: 2,480)

TIN TƯỞNG VÀO CHÚA

SCĐ CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM C (18/04/2022 08:42:20 - Xem: 1,811)

LÒNG THƯƠNG XÓT


Tổng số: 2189
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7