Lời chúa

Thứ Bảy 16/10/2021 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên. – Thánh Thần sẽ dạy. (15/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,027)

16/10 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên.

Thứ Sáu 15/10/2021 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên. – Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Ðừng Sợ. (14/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,833)

Thứ Sáu tuần 28 thường niên.

Thứ Năm 14/10/2021 – Thứ Năm tuần 28 thường niên. – Dòng Máu Cứu Ðộ. (13/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,242)

Thứ Năm tuần 28 thường niên.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 29 thường niên năm B (12/10/2021 13:01:30 - Xem: 3,406)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT CẦU CHO DỊCH BỆNH (12/10/2021 10:07:46 - Xem: 2,953)

THẦY ƠI CỨU CON

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 29 TN NĂM B (12/10/2021 08:41:52 - Xem: 3,529)

PHỤC VỤ

Thứ Tư 13/10/2021 – Thứ Tư tuần 28 thường niên. – Yêu thương là linh hồn của lề luật. (12/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,626)

Thứ Tư tuần 28 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 TN NĂM B (11/10/2021 13:00:00 - Xem: 2,241)

PHỤC VỤ

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 29 THƯỜNG NIÊN (*) (11/10/2021 10:14:54 - Xem: 4,278)

PHỤC VỤ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B (11/10/2021 09:06:47 - Xem: 4,123)

GIÚP NGƯỜI TRẺ MANG LỬA TRUYỀN GIÁO

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 29 THƯỜNG NIÊN (11/10/2021 09:05:08 - Xem: 2,202)

PHỤC VỤ

SCĐ CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B (11/10/2021 09:04:03 - Xem: 4,218)

PHỤC VỤ

Thứ Ba 12/10/2021 – Thứ Ba tuần 28 thường niên. – Thanh tẩy hữu hiệu, chính là tình yêu. (11/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,127)

Thứ Ba tuần 28 thường niên.

Thứ Hai 11/10/2021 – Thứ Hai tuần 28 thường niên. – Dấu lạ Gio-na. (10/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,827)

Thứ Hai tuần 28 thường niên.

+ Chúa Nhật 10/10/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN năm B. – Chúa Giêsu và thanh niên giàu có. (09/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,453)

CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 09/10/2021 – Thứ Bảy tuần 27 thường niên. – Ưu tiên là tuân giữ lời Chúa. (08/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,056)

Thứ Bảy tuần 27 thường niên.

Thứ Sáu 08/10/2021 – Thứ Sáu tuần 27 thường niên. – Quyền năng của Chúa. (07/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,692)

Thứ Sáu tuần 27 thường niên.

Thứ Năm 07/10/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 27 thường niên. – ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Lễ nhớ. – Xin vâng. (06/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,268)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 27 thường niên.

Thứ Tư 06/10/2021 – Thứ Tư tuần 27 thường niên. – Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện. (05/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,994)

Thứ Tư tuần 27 thường niên.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 28 thường niên năm B (04/10/2021 17:04:02 - Xem: 5,026)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý


Tổng số: 1805
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7