Lời chúa

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN MẸ LÊN TRỜI (14/08/2021 06:09:46 - Xem: 3,756)

HỒNG ÂN TUYỆT DIỆU

Thứ Bảy 14/08/2021 – Thứ Bảy tuần 19 thường niên. – Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, lm tử đạo. Lễ nhớ. – Tinh thần trẻ nhỏ. (13/08/2021 08:00:00 - Xem: 8,578)

14/08 – Thứ Bảy tuần 19 thường niên.

Thứ Sáu 13/08/2021 – Thứ Sáu tuần 19 thường niên. – Không được phân ly. (12/08/2021 08:00:00 - Xem: 8,653)

13/08 – Thứ Sáu tuần 19 thường niên.

Thứ Năm 12/08/2021 – Thứ Năm tuần 19 thường niên. – Yêu thương và tha thứ. (11/08/2021 08:00:00 - Xem: 8,470)

Thứ Năm tuần 19 thường niên.

Thứ Tư 11/08/2021 – Thứ Tư tuần 19 thường niên. – Thánh Cơlara, trinh nữ. Lễ nhớ. – Yêu thương trong cầu nguyện và sửa lỗi nhau. (10/08/2021 08:00:00 - Xem: 9,486)

Thứ Tư tuần 19 thường niên.

Các bài hát gợi ý lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời và CN 20 TN B (09/08/2021 09:05:35 - Xem: 5,906)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Ba 10/08/2021 – Thứ Ba tuần 19 thường niên – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. – Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt. (09/08/2021 08:00:00 - Xem: 8,094)

Thứ Ba tuần 19 thường niên

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 TN NĂM B (08/08/2021 09:53:00 - Xem: 2,456)

LỜI VÀ THÁNH THỂ

Thứ Hai 09/08/2021 – Thứ Hai tuần 19 thường niên. – Chúa Giêsu, mẫu gương vâng phục. (08/08/2021 08:00:00 - Xem: 9,984)

Thứ Hai tuần 19 thường niên.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 19 TN NĂM B (07/08/2021 14:48:37 - Xem: 3,803)

TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

+ Chúa Nhật 08/08/2021 – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN năm B. – Bánh ban sự sống. (07/08/2021 11:00:00 - Xem: 5,955)

08/08 – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM B (07/08/2021 08:53:10 - Xem: 3,962)

GIÚP NGƯỜI TRẺ RƯỚC CHÚA MỖI NGÀY

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 19 THƯỜNG NIÊN (07/08/2021 08:51:38 - Xem: 4,444)

BÁNH TRƯỜNG SINH

Thứ Bảy 07/08/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 18 thường niên. – Lòng tin lớn bằng hạt cải. (06/08/2021 11:00:00 - Xem: 8,026)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 18 thường niên.

Thứ Sáu 06/08/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 18 thường niên – CHÚA HIỂN DUNG năm B. Lễ kính. – Vinh quang Phục Sinh. (05/08/2021 11:00:00 - Xem: 8,949)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 18 thường niên

Thứ Năm 05/08/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 18 thường niên. – Chìa khóa nước trời. (04/08/2021 11:00:00 - Xem: 8,549)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 18 thường niên.

Thứ Tư 04/08/2021 – Thứ Tư tuần 18 thường niên. – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. Bổn mạng các linh mục. – Lòng tin bà mẹ ngoại giáo. (03/08/2021 11:00:00 - Xem: 29,614)

Thứ Tư tuần 18 thường niên.

Thứ Ba 03/08/2021 – Thứ Ba tuần 18 thường niên. – Chúa Ði Trên Biển. (02/08/2021 11:00:00 - Xem: 8,487)

Thứ Ba tuần 18 thường niên.

SCĐ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM B (02/08/2021 08:50:38 - Xem: 3,885)

BÁNH TRƯỜNG SINH

Thứ Hai 02/08/2021 – Thứ Hai tuần 18 thường niên. – Phép lạ Bánh hóa nhiều. (01/08/2021 11:00:00 - Xem: 7,946)

Thứ Hai tuần 18 thường niên.


Tổng số: 1780
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7