Lời chúa

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 6 PHỤC SINH NĂM C (16/05/2022 10:22:35 - Xem: 1,962)

ĐẤNG PHÙ TRỢ

SCĐ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM C (16/05/2022 08:19:48 - Xem: 2,095)

ĐẤNG PHÙ TRỢ

Thứ Ba 17/05/2022 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. – Hiệp nhất và bình an. (16/05/2022 08:00:00 - Xem: 6,410)

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 6 PS NĂM C (16/05/2022 05:56:47 - Xem: 2,882)

YÊU MẾN

Thứ Hai 16/05/2022 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. – Những giới hạn. (15/05/2022 08:00:00 - Xem: 6,557)

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 15/05/2022 – CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH Năm C. – Điều răn mới: hãy yêu thương nhau. (14/05/2022 08:00:00 - Xem: 6,436)

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 14/05/2022 – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính. – Ðược sai đi. (13/05/2022 08:00:00 - Xem: 8,816)

THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính.

Thứ Sáu 13/05/2022 – Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. – Ðường về quê trời. (12/05/2022 08:00:00 - Xem: 6,562)

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Năm 12/05/2022 – Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. – Củng cố đức tin. (11/05/2022 08:00:00 - Xem: 6,624)

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 5 Phục sinh năm C (10/05/2022 18:39:53 - Xem: 3,452)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Tư 11/05/2022 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. – Ðức tin là ánh sáng. (10/05/2022 08:00:00 - Xem: 6,731)

Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM C (09/05/2022 15:35:42 - Xem: 3,586)

ĐIỀU RĂN MỚI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 5 PHỤC SINH NĂM C (09/05/2022 15:26:31 - Xem: 2,265)

GIỚI RĂN MỚI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 PS NĂM C (09/05/2022 09:20:29 - Xem: 2,512)

GIỚI RĂN MỚI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM C (09/05/2022 09:14:23 - Xem: 2,483)

SỐNG GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG

SCĐ CHÚA NHẬT 5 MÙA PHỤC SINH NĂM C (09/05/2022 09:06:19 - Xem: 2,540)

GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

Thứ Ba 10/05/2022 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. – Sự thật cứu rỗi. (09/05/2022 08:00:00 - Xem: 6,759)

Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 PS NĂM C (09/05/2022 05:54:42 - Xem: 3,363)

YÊU THƯƠNG NHAU

Thứ Hai 09/05/2022 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. – Chúa chiên lành. (08/05/2022 08:00:00 - Xem: 6,182)

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 05/2022 (07/05/2022 17:23:55 - Xem: 2,104)


Tổng số: 2367
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7