Suy tư - Cảm nghiệm

Thần Khí Chân Lý

  • In trang này
  • Lượt xem: 604
  • Ngày đăng: 25/05/2023 05:27:57

THẦN KHÍ CHÂN LÝ

 

Có rất nhiều ân sủng, chức vụ, công việc, cũng như nhiều chi thể, nhưng nhờ Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác liên kết chúng ta nên một thân thể (x. 1Cr 12, 3-7. 12-13), hiệp nhất với nhau.

 

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em!

Mi khi cử hành Lễ Chúa Thánh Thn Hin Xung hay Ngày Lễ Ngũ Tun, chúng ta thưng hi tưng ngày mi ngưi chúng ta đưc hân hoan, vinh dự đón nhn by ơn Chúa Thánh Thn qua cử chỉ đặt tay và sc du Thánh ca Đc Giám Mc Giáo phn. Kế đến, mi gia đình sum vy, quây qun li vi nhau chp hình vi Đc Cha và quý Cha; và theo thông l, lễ xong thì lc vì ‘lễ lạc’ thưng đi đôi vi nhau!

 

Chng hiu thế nào, đưc nhn bí tích Thêm Sc xong ri, ông bà và anh chị có cm nghim đưc ơn Chúa Thánh Thn xung tràn đy tâm hn chúng ta chăng? Và ri, chúng ta có can trưng, can đm như đưc Thn Khí tăng thêm sc mnh hu sng chng tá, sng đo, thc hành Li Chúa trong gia đình, nơi chòm xóm, trưng hc, công s, và ngoài xã hi chăng?

 

Đc li và suy nim các bài đc hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn li đi sng đc tin, mi tương quan vi nhau trong cng đoàn, và gương làm chng tá ca mi ngưi chúng ta mi ngày nhé! Trong ngày Lễ Ngũ Tun, các môn đệ “ai ny đu tràn đy Thánh Thn, họ bắt đu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thn ban cho” (x. Cv 2, 4). Thn Khí Thiên Chúa ngự xuống trên các Tông Đồ như li Chúa Giê-su đã ha trưc khi Ngài lên tri ngự bên hu Đc Chúa Cha. Mt điu chúng ta xác tín rng: Thn Khí Chân Lý luôn thúc đy mi ngưi chúng ta biết cng tác vi ơn sng Ngài, biết ra khi con ngưi câu nệ, ấu trĩ, ti li, nhút nhát, v.v…; hơn thế, biết dp bỏ những thói quen vô b, đam mê trn tc, thói đi dn chúng ta đến hư vô. Tuy nhiên, chúng ta đã biết mở toan cõi lòng đón nhn Thn Khí và dâng trn con ngưi mình hu để Ngài làm vic, hot đng qua thân phn yếu hèn ca chúng ta như Ngài đã ngự xuống trên các Tông Đồ xưa kia và thc hin bao kỳ công nơi các dân thiên hạ tề tụ tại Giê-ru-sa-lem chăng?

 

Ngoài ra, Thn Khí Chân Lý biến chúng ta trở nên nghĩa t, trở nên con cái Thiên Chúa. Thn Khí mang li cho chúng ta lòng can trưng, can đm, chứ chẳng phi Thn Khí khiến chúng ta trở nên nô l, nhát đm, sợ sệt (x. Rm 8, 15) như thánh Phao-lô khng khái nhc nhở giáo đoàn Rô-ma. Và nhờ Thần Khí, chúng ta đưc vinh dự lớn lao, kêu lên “Abba, Cha ơi” như tm lòng ca mt ngưi con tho dâng trn nim thành tín, phó thác nơi ngưi cha hết mc thương yêu mình. Mt li kêu lên cùng Chúa Cha ‘Cha ơi’, ‘Bơi’ hay ‘Ba ơi’ cho thy Thiên Chúa cúi xung, hạ mình chp nhn thân phn yếu đui, mng dòn ca mi ngưi chúng ta để nâng chúng ta lên bc con cái ca Ngài, du trăm ngàn ln chúng ta bt xng, hay quay lưng thờ ơ vi tình yêu Ngài dành trn cho chúng ta qua cuc Tử Nạn-Phc Sinh ca Con Mt. Mc khác, li gi đơn sơ y còn cho ta thy rng: Thiên Chúa không câu n, cung cách, phc tp hay phân bit giai cp, phm trt, mà Ngài hoà đng, mun xây dng tình liên đi, tình thân thương như mi tương quan khăng khít gia ngưi cha vi đa con thơ ca mình vy. Chính nhờ Thần Khí Chân Lý chng thc cho thn trí chúng ta rng: chúng ta là con cái Thiên Chúa (x. Rm 8, 16). Và nhờ Thánh Thn Chúa, bc tưng ngăn cách gia Thiên Chúa và loài ngưi bị vỡ tan. Thay vào đó, khong cách y đưc lp đy bi hình nh mt vị Thiên Chúa như ngưi cha thương yêu dang rng đôi tay trìu mến, đón nhn, âu yếm và ôm p con thơ vào lòng. Ngài dp tan nhng hố sâu ngăn cách, nhng gì làm cn trở mối tình thân da diết này. Còn chúng ta, chúng ta đã can đm, đón nhn Thn Khí, ngỏ hu dám dp bcon ngưi ích k, câu n, lòng cao ngo, thái độ chụp mũ ca bn thân mình mà bưc ti anh chị em khác, tha th, đón nhn họ với cả lòng thành như Thiên Chúa đã gt b, chng màng đến sự bất xng ca ta mà rng lưng hi hà, bao dung thứ tha, dang rng đôi tay mi gi ta trở về với Ngài chưa?

 

Thn Khí Sự Thật đưc ban xung cho chúng ta như mt Đng Bo Trợ khác mà Chúa Giê-su xác tín: “Đng Bo Trợ là Thánh Thn, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thy, Đng đó sdy anh em mi điu và sẽ làm cho anh em nhớ lại mi điu Thy đã nói vi anh em...” (x. Ga 14, 26). Và như trong đoạn trình thuật Ga 20, Chúa Ki-tô Phục Sinh ‘thổi hơi’ và nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Chính Thánh Thn Chúa sẽ dạy chúng ta nhng gì mà Chúa Giê-su đã nói, đã làm. Vì vy, mi khi chúng nghe li đn thi rng: có thn khí dy nhng điu mi mẻ nhưng li khác hoàn toàn, hoc ngưc li vi nhng li dy ca Đc Giê-su, thì lúc y, chúng ta dám quả quyết: đó không phi là Thn Khí Sự Thật, mà trái li, đó là thn khí gian tà, mê hoc, hoc thn khí thế gian, v.v…Do đó, chúng ta phi biết phân đnh đâu là Thn Khí Chân Lý, và từ đó biết lng nghe, tuân giữ những gì Chúa Giê-su răn dy qua Li Hng Sng (Li Chúa), qua Giáo Hi, cũng như luôn can đm bênh vc cho chân lý, cho sự thật. Hơn nữa, có rất nhiều ân sủng, chức vụ, công việc, cũng như nhiều chi thể, nhưng nhờ Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác liên kết chúng ta nên một thân thể (x. 1Cr 12, 3-7. 12-13), hiệp nhất với nhau.

 

Sau cùng, chúng ta cùng đng tâm nht trí dâng lên Thiên Chúa li ngi khen cm tạ khôn nguôi, và tạ ơn Ngài đã ban Thn Khí, ngun Tình Yêu cho chúng ta. Xin Chúa Thánh Thn luôn soi sáng chúng ta biết phân đnh, bênh vc cho chân lý, sự thật và biết mở lòng, can đm thc hành nhng gì Ngài thúc đy mi ngưi chúng ta trong tư tưng, li nói và vic làm.

 

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến

Đốt lửa bừng cháy tình mến trong con

Thần Khí Chân Lý dẫn dắt vuông tròn

Sống luôn trọn vẹn, chứng nhân tin yêu….Amen!

                                     

Lm. Xuân Hy Vọng

Bài cùng chuyên mục:

Mùa Chay để được tự do (19/02/2024 08:14:10 - Xem: 222)

Đã đến lúc ta phải hành động, và trong Mùa Chay, hành động cũng có nghĩa là dừng lại. Dừng lại để cầu nguyện, để đón nhận lời Chúa, dừng lại như người Samari trước sự hiện diện của một người anh em, chị em bị thương tích.

Cuộc chiến đấu thiêng liêng nhiều cam go (17/02/2024 16:44:12 - Xem: 298)

Thiên Chúa còn mách nhỏ với chúng ta điều này: “Con đừng chủ quan, vì Ma quỷ rất giỏi kế hoãn binh.” Nhiều khi mình tự tin vào chính mình chính là lúc Ma quỷ vùng lên.

Suy nghĩ và cầu nguyện CN 1 mùa Chay năm B (13/02/2024 13:13:08 - Xem: 574)

Mùa chay là mùa hồi tâm để sám hối. Sám hối không chỉ là khắc phục và chịu trách nhiệm những gì mình đã gây ra, mà còn phải quyết tâm chừa cải, nghĩa là phải đưa đến sự thay đổi.

Mười cách để canh tân đời sống trong Mùa Chay (13/02/2024 07:23:49 - Xem: 444)

Dưới đây là 10 cách giúp chúng ta canh tân đời sống, lớn lên trong sự thánh thiện, và loan báo Tin Mừng trong Mùa Chay này.

Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 1 mùa Chay năm B (13/02/2024 05:37:48 - Xem: 422)

Tin Mừng hôm nay cảnh báo chúng ta không nên thỏa hiệp với ma quỷ bằng cách để hắn cám dỗ chúng ta.

Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 5 TN năm B (30/01/2024 05:43:05 - Xem: 490)

Chúa Giêsu đã dành hết thời giờ để xoa dịu các nỗi đau khổ của mọi người dân bằng giảng dạy và chữa lành.

Kinh nghiệm thiêng liêng (29/01/2024 14:20:45 - Xem: 262)

Linh đạo Kitô giáo cho chúng ta chuẩn mực để đánh giá kinh nghiệm thiêng liêng của mình: tiếp xúc và gặp gỡ Thiên Chúa đang sống động trong Kinh Thánh.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 TN năm B (29/01/2024 07:43:37 - Xem: 520)

Theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng là những con người của tự do: tự do để yêu thương, để phục vụ và hiến thân mình, làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được lan rộng đến mọi người.

Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 4 TN năm B (24/01/2024 15:27:22 - Xem: 589)

Một số người trong chúng ta không muốn nhìn thẳng vào vấn đề để giúp người khác. Chúa Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám ngay khi Người nhìn thấy ông này trong hội đường.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 4 TN năm B (24/01/2024 05:31:33 - Xem: 596)

Với lời nói có sức mạnh linh thiêng, Ngài chứng tỏ quyền lực cao cả của Triều Đại Thiên Chúa mà Ngài loan báo, là một Tin Mừng cho nhân loại.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7