Suy tư - Cảm nghiệm

Thần Khí Chân Lý

 • In trang này
 • Lượt xem: 232
 • Ngày đăng: 25/05/2023 05:27:57

THẦN KHÍ CHÂN LÝ

 

Có rất nhiều ân sủng, chức vụ, công việc, cũng như nhiều chi thể, nhưng nhờ Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác liên kết chúng ta nên một thân thể (x. 1Cr 12, 3-7. 12-13), hiệp nhất với nhau.

 

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em!

Mi khi cử hành Lễ Chúa Thánh Thn Hin Xung hay Ngày Lễ Ngũ Tun, chúng ta thưng hi tưng ngày mi ngưi chúng ta đưc hân hoan, vinh dự đón nhn by ơn Chúa Thánh Thn qua cử chỉ đặt tay và sc du Thánh ca Đc Giám Mc Giáo phn. Kế đến, mi gia đình sum vy, quây qun li vi nhau chp hình vi Đc Cha và quý Cha; và theo thông l, lễ xong thì lc vì ‘lễ lạc’ thưng đi đôi vi nhau!

 

Chng hiu thế nào, đưc nhn bí tích Thêm Sc xong ri, ông bà và anh chị có cm nghim đưc ơn Chúa Thánh Thn xung tràn đy tâm hn chúng ta chăng? Và ri, chúng ta có can trưng, can đm như đưc Thn Khí tăng thêm sc mnh hu sng chng tá, sng đo, thc hành Li Chúa trong gia đình, nơi chòm xóm, trưng hc, công s, và ngoài xã hi chăng?

 

Đc li và suy nim các bài đc hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn li đi sng đc tin, mi tương quan vi nhau trong cng đoàn, và gương làm chng tá ca mi ngưi chúng ta mi ngày nhé! Trong ngày Lễ Ngũ Tun, các môn đệ “ai ny đu tràn đy Thánh Thn, họ bắt đu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thn ban cho” (x. Cv 2, 4). Thn Khí Thiên Chúa ngự xuống trên các Tông Đồ như li Chúa Giê-su đã ha trưc khi Ngài lên tri ngự bên hu Đc Chúa Cha. Mt điu chúng ta xác tín rng: Thn Khí Chân Lý luôn thúc đy mi ngưi chúng ta biết cng tác vi ơn sng Ngài, biết ra khi con ngưi câu nệ, ấu trĩ, ti li, nhút nhát, v.v…; hơn thế, biết dp bỏ những thói quen vô b, đam mê trn tc, thói đi dn chúng ta đến hư vô. Tuy nhiên, chúng ta đã biết mở toan cõi lòng đón nhn Thn Khí và dâng trn con ngưi mình hu để Ngài làm vic, hot đng qua thân phn yếu hèn ca chúng ta như Ngài đã ngự xuống trên các Tông Đồ xưa kia và thc hin bao kỳ công nơi các dân thiên hạ tề tụ tại Giê-ru-sa-lem chăng?

 

Ngoài ra, Thn Khí Chân Lý biến chúng ta trở nên nghĩa t, trở nên con cái Thiên Chúa. Thn Khí mang li cho chúng ta lòng can trưng, can đm, chứ chẳng phi Thn Khí khiến chúng ta trở nên nô l, nhát đm, sợ sệt (x. Rm 8, 15) như thánh Phao-lô khng khái nhc nhở giáo đoàn Rô-ma. Và nhờ Thần Khí, chúng ta đưc vinh dự lớn lao, kêu lên “Abba, Cha ơi” như tm lòng ca mt ngưi con tho dâng trn nim thành tín, phó thác nơi ngưi cha hết mc thương yêu mình. Mt li kêu lên cùng Chúa Cha ‘Cha ơi’, ‘Bơi’ hay ‘Ba ơi’ cho thy Thiên Chúa cúi xung, hạ mình chp nhn thân phn yếu đui, mng dòn ca mi ngưi chúng ta để nâng chúng ta lên bc con cái ca Ngài, du trăm ngàn ln chúng ta bt xng, hay quay lưng thờ ơ vi tình yêu Ngài dành trn cho chúng ta qua cuc Tử Nạn-Phc Sinh ca Con Mt. Mc khác, li gi đơn sơ y còn cho ta thy rng: Thiên Chúa không câu n, cung cách, phc tp hay phân bit giai cp, phm trt, mà Ngài hoà đng, mun xây dng tình liên đi, tình thân thương như mi tương quan khăng khít gia ngưi cha vi đa con thơ ca mình vy. Chính nhờ Thần Khí Chân Lý chng thc cho thn trí chúng ta rng: chúng ta là con cái Thiên Chúa (x. Rm 8, 16). Và nhờ Thánh Thn Chúa, bc tưng ngăn cách gia Thiên Chúa và loài ngưi bị vỡ tan. Thay vào đó, khong cách y đưc lp đy bi hình nh mt vị Thiên Chúa như ngưi cha thương yêu dang rng đôi tay trìu mến, đón nhn, âu yếm và ôm p con thơ vào lòng. Ngài dp tan nhng hố sâu ngăn cách, nhng gì làm cn trở mối tình thân da diết này. Còn chúng ta, chúng ta đã can đm, đón nhn Thn Khí, ngỏ hu dám dp bcon ngưi ích k, câu n, lòng cao ngo, thái độ chụp mũ ca bn thân mình mà bưc ti anh chị em khác, tha th, đón nhn họ với cả lòng thành như Thiên Chúa đã gt b, chng màng đến sự bất xng ca ta mà rng lưng hi hà, bao dung thứ tha, dang rng đôi tay mi gi ta trở về với Ngài chưa?

 

Thn Khí Sự Thật đưc ban xung cho chúng ta như mt Đng Bo Trợ khác mà Chúa Giê-su xác tín: “Đng Bo Trợ là Thánh Thn, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thy, Đng đó sdy anh em mi điu và sẽ làm cho anh em nhớ lại mi điu Thy đã nói vi anh em...” (x. Ga 14, 26). Và như trong đoạn trình thuật Ga 20, Chúa Ki-tô Phục Sinh ‘thổi hơi’ và nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Chính Thánh Thn Chúa sẽ dạy chúng ta nhng gì mà Chúa Giê-su đã nói, đã làm. Vì vy, mi khi chúng nghe li đn thi rng: có thn khí dy nhng điu mi mẻ nhưng li khác hoàn toàn, hoc ngưc li vi nhng li dy ca Đc Giê-su, thì lúc y, chúng ta dám quả quyết: đó không phi là Thn Khí Sự Thật, mà trái li, đó là thn khí gian tà, mê hoc, hoc thn khí thế gian, v.v…Do đó, chúng ta phi biết phân đnh đâu là Thn Khí Chân Lý, và từ đó biết lng nghe, tuân giữ những gì Chúa Giê-su răn dy qua Li Hng Sng (Li Chúa), qua Giáo Hi, cũng như luôn can đm bênh vc cho chân lý, cho sự thật. Hơn nữa, có rất nhiều ân sủng, chức vụ, công việc, cũng như nhiều chi thể, nhưng nhờ Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác liên kết chúng ta nên một thân thể (x. 1Cr 12, 3-7. 12-13), hiệp nhất với nhau.

 

Sau cùng, chúng ta cùng đng tâm nht trí dâng lên Thiên Chúa li ngi khen cm tạ khôn nguôi, và tạ ơn Ngài đã ban Thn Khí, ngun Tình Yêu cho chúng ta. Xin Chúa Thánh Thn luôn soi sáng chúng ta biết phân đnh, bênh vc cho chân lý, sự thật và biết mở lòng, can đm thc hành nhng gì Ngài thúc đy mi ngưi chúng ta trong tư tưng, li nói và vic làm.

 

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến

Đốt lửa bừng cháy tình mến trong con

Thần Khí Chân Lý dẫn dắt vuông tròn

Sống luôn trọn vẹn, chứng nhân tin yêu….Amen!

                                     

Lm. Xuân Hy Vọng

Bài cùng chuyên mục:

Gia vị cho bài giảng CN lễ CTT hiện xuống năm A (26/05/2023 07:20:48 - Xem: 373)

Qua biến cố Lễ Ngũ Tuần mà một nhóm người kém cỏi, hoang mang sợ hãi đã trở thành chứng nhân can đảm, dũng lược làm chứng cho Chúa Kitô. Tất cả đều do ơn Chúa Thánh Thần.

Suy nghĩ và cầu nguyện CN lễ CTT hiện xuống năm A (25/05/2023 08:40:59 - Xem: 412)

Chúa Thánh Thần đã xuống trên các môn đệ và hoạt động trong Hội Thánh tiên khởi như thế nào thì ngày nay Ngài cũng đang tiếp tục thực hiện như thế.

Tất cả là hồng ân (21/05/2023 09:57:40 - Xem: 257)

Ơn gọi dâng hiến quả là một ơn gọi rất đẹp. Đẹp không phải vì nó hơn các ơn gọi khác nhưng vì nó khắc ghi và biểu hiện rất rõ tình yêu vô lượng của Thiên Chúa đối với thân phận nhỏ bé của con người.

Không là môn đệ chân chính của Chúa (21/05/2023 08:30:35 - Xem: 184)

Đã cất bước theo Chúa rồi, thì hãy cố gắng theo Chúa cho đến tận cùng. Hãy dứt khoát và mạnh dạn, hãy để cho Chúa biến đổi con tim và hãy bước đi trên đúng con đường thập giá của Chúa.

Suy tư Tin mừng CN: Chúa Giêsu lên trời và lệnh truyền để lại (19/05/2023 07:44:47 - Xem: 447)

Mỗi người có những biên giới, lãnh vực riêng để ra đi. Là Giám mục, linh mục hoặc tu sĩ, họ được mời gọi ra đi làm chứng cho Tin mừng trong ơn gọi thánh hiến.

Gia vị cho bài giảng CN Chúa Giesu lên trời năm A (18/05/2023 14:55:04 - Xem: 436)

Trước khi về trời Chúa hứa cùng hoạt động với các tông đồ. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra bước chân Người cùng đồng hành với chúng ta hay không.

Suy nghĩ và cầu nguyện CN Chúa Giesu lên trời năm A (18/05/2023 07:36:37 - Xem: 419)

Trời là mẫu mực của đất: Ý Cha phải được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chỗ nào con người vâng theo ý Cha, chỗ đó là trời.

Suy tư Tin mừng CN 6 PSA: Nếu có yêu (12/05/2023 09:46:33 - Xem: 455)

Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để gần Chúa hơn, gần anh chị em mình hơn?

Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 6 Phục sinh năm A (12/05/2023 05:36:10 - Xem: 521)

Kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng

Suy nghĩ và cầu nguyện CN 6 Phục sinh năm A (11/05/2023 16:26:43 - Xem: 552)

Đã yêu thì chỉ còn có một điều là mong sống thật nhiều cho người mình yêu, cụ thể là làm những gì mà người yêu mong đợi.

 • Bài viết mới
  • Sơ Vọng – Vọng Sợ

   Đời tu sẽ trở thành nỗi bất hạnh, khi đi tu: để tìm “Tình”, những tình cảm, sự quý mến từ người khác; để tìm “Tiền”, những của cải, tiện...

  • Đừng thủ thế

   Những lời chỉ trích Giáo hội giúp chúng ta khiêm tốn một cách lành mạnh và thúc đẩy chúng ta phải can đảm thanh lọc nội bộ hơn nữa.

  • Để lớn lên trong sự thánh thiện

   Các “Hoa trái của Thần Khí” dù đã được ban tặng cho chúng ta, nhưng không phải theo dạng tĩnh, mà chúng ta vẫn cần phải góp phần mình để...

  • Chia tay hôn nhau giữa sân trường, các em làm gì thế?

   Hãy nhớ rằng có những điều người ta làm mà chúng ta không làm không có nghĩa chúng ta sai và ngược lại.

  • Gia vị cho bài giảng CN lễ CTT hiện xuống năm A

   Qua biến cố Lễ Ngũ Tuần mà một nhóm người kém cỏi, hoang mang sợ hãi đã trở thành chứng nhân can đảm, dũng lược làm chứng cho Chúa Kitô....

  • Suy nghĩ và cầu nguyện CN lễ CTT hiện xuống năm A

   Chúa Thánh Thần đã xuống trên các môn đệ và hoạt động trong Hội Thánh tiên khởi như thế nào thì ngày nay Ngài cũng đang tiếp tục thực hiện...

  • Thần Khí Chân Lý

   Có rất nhiều ân sủng, chức vụ, công việc, cũng như nhiều chi thể, nhưng nhờ Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác liên kết chúng ta nên một thân...

  • Ngôn sứ thầm lặng

   Một ngôn sứ có thể phân định lúc nào bỏ tấm biểu ngữ xuống và lấy chậu nước cái khăn ra để rửa chân, lúc nào bỏ chậu nước cái khăn xuống...

  • Một trong những thành công lớn nhất trong cuộc sống: Một gia đình gắn kết

   Thành công quan trọng nhất của một người cha là khi những đứa con tuổi teen muốn dành thời gian cho mình.

  • Tất cả là hồng ân

   Ơn gọi dâng hiến quả là một ơn gọi rất đẹp. Đẹp không phải vì nó hơn các ơn gọi khác nhưng vì nó khắc ghi và biểu hiện rất rõ tình yêu...

  Câu chuyện chiều thứ 7