Suy niệm tin mừng chúa nhật

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM C (14/03/2022 08:57:06 - Xem: 5,695)

TÂM TÌNH SÁM HỐI

SCĐ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM C (14/03/2022 08:53:33 - Xem: 3,212)

HÃY SÁM HỐI

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIUSE  (11/03/2022 08:56:09 - Xem: 3,057)

NGƯỜI CÔNG CHÍNH

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM C (07/03/2022 11:07:58 - Xem: 2,812)

BIẾN ĐỔI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 2 MÙA CHAY NĂM C (07/03/2022 09:59:58 - Xem: 2,512)

BIẾN ĐỔI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MC NĂM C (07/03/2022 09:58:57 - Xem: 3,342)

BIẾN ĐỔI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM C (07/03/2022 09:50:37 - Xem: 3,764)

KHAO KHÁT ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

SCĐ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM C (07/03/2022 09:47:35 - Xem: 2,127)

BIẾN ĐỔI

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM C (28/02/2022 11:09:19 - Xem: 2,720)

CÁM DỖ

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 1 MÙA CHAY NĂM C (28/02/2022 09:45:19 - Xem: 2,598)

KHÔNG CHỈ NHỜ CƠM BÁNH

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM C (28/02/2022 09:43:30 - Xem: 4,055)

VƯỢT THẮNG CÁM DỖ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 1 MC NĂM C (28/02/2022 09:36:44 - Xem: 2,759)

VÀO SA MẠC

SCĐ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM C (28/02/2022 09:32:50 - Xem: 2,202)

VÀO SA MẠC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ TƯ LỄ TRO (25/02/2022 11:40:14 - Xem: 3,814)

SÁM HỐI

Các bài hát gợi ý thứ Tư lễ tro & CN 1 mùa Chay (24/02/2022 17:37:11 - Xem: 3,248)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

SCĐ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C (22/02/2022 08:44:51 - Xem: 1,106)

Khuyến khích sống khiêm hạ

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN NĂM C (21/02/2022 10:53:13 - Xem: 2,782)

ĐẠO ĐỨC GIẢ

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 8 THƯỜNG NIÊN NĂM C (21/02/2022 10:21:51 - Xem: 1,945)

SỬA LỖI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 8 TN NĂM C (21/02/2022 10:09:57 - Xem: 2,584)

KHÔNG XÉT ĐOÁN

CHẦU THÁNH THỂ CN 8 THƯỜNG NIÊN NĂM C (21/02/2022 10:08:02 - Xem: 2,171)

SỐNG KHIÊM TỐN VÀ NGAY CHÍNH


Tổng số: 956
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7