Suy niệm tin mừng chúa nhật

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ (04/04/2022 09:39:18 - Xem: 5,193)

HOAN HÔ CON VUA DAVIT

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN LỄ LÁ NĂM C (04/04/2022 09:34:27 - Xem: 3,065)

HOAN HÔ CON VUA DAVIT

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ LÁ  (04/04/2022 09:32:18 - Xem: 4,541)

CHẤP NHẬN ĐAU KHỔ

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C (04/04/2022 09:26:18 - Xem: 2,644)

HOAN HÔ CON VUA ĐAVIT

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 5 mùa Chay năm C (29/03/2022 16:15:34 - Xem: 3,455)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C (28/03/2022 10:47:16 - Xem: 3,010)

ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 5 MÙA CHAY NĂM C (28/03/2022 09:36:13 - Xem: 3,491)

ƠN GIẢI THOÁT

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C (28/03/2022 09:34:40 - Xem: 3,343)

TỪ BỎ TỘI LỖI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 MC NĂM C (28/03/2022 09:29:09 - Xem: 2,622)

ƠN GIẢI THOÁT

SCĐ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C (28/03/2022 08:00:08 - Xem: 3,359)

ƠN GIẢI THOÁT

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ TRUYỀN TIN - 25/03 (22/03/2022 09:02:48 - Xem: 2,963)

XIN VÂNG

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM C (21/03/2022 11:14:10 - Xem: 3,022)

TẤM LÒNG NGƯỜI CHA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 4 MÙA CHAY NĂM C (21/03/2022 10:05:02 - Xem: 3,201)

LÒNG THƯƠNG XÓT

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM C (21/03/2022 09:03:36 - Xem: 3,139)

CẢM NHẬN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 MC NĂM C (21/03/2022 09:01:23 - Xem: 3,716)

ƠN GIẢI THOÁT

SCĐ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM C (21/03/2022 07:30:05 - Xem: 2,875)

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

Các bài hát gợi ý lễ thánh Giuse (19/03) & CN 3 mùa Chay  (17/03/2022 18:36:34 - Xem: 4,605)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM C (14/03/2022 13:09:46 - Xem: 2,829)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 MC NĂM C (14/03/2022 09:54:55 - Xem: 2,614)

HÃY SÁM HỐI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 3 MÙA CHAY NĂM C (14/03/2022 09:10:29 - Xem: 2,624)

HÃY SÁM HỐI


Tổng số: 936
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7