Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 21 thường niên (25/08/2021 18:59:26 - Xem: 3,837)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 26-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 21 TN (25/08/2021 02:56:42 - Xem: 4,722)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 25-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 21 thường niên (24/08/2021 18:56:52 - Xem: 4,354)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ tư ngày 25-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 21 TN (24/08/2021 02:55:12 - Xem: 3,270)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ ba ngày 24-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 21 thường niên (23/08/2021 16:49:17 - Xem: 4,143)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 24-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 21 TN (23/08/2021 02:44:13 - Xem: 4,733)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 23-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 21 thường niên (22/08/2021 07:02:22 - Xem: 4,349)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 23-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 21 Thường niên B(19g tối) (22/08/2021 05:10:27 - Xem: 4,660)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 22-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 21 Thường niên B(lúc 8g00) (22/08/2021 03:58:40 - Xem: 4,843)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 22-08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 21 Thường niên B(5g00 sáng) (22/08/2021 01:01:17 - Xem: 4,488)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 22 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 21 Thường niên B (21/08/2021 01:05:05 - Xem: 4,492)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 21-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 20 thường niên (20/08/2021 11:06:06 - Xem: 4,395)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 21-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 20/08 (20/08/2021 01:57:02 - Xem: 3,512)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 20 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 20 thường niên (19/08/2021 20:15:15 - Xem: 3,749)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ sáu ngày 20-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 20 TN (19/08/2021 02:53:13 - Xem: 4,073)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 19-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 20 thường niên (19/08/2021 01:04:39 - Xem: 4,072)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 19-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thông báo về việc giật chuông hàng ngày (18/08/2021 17:04:56 - Xem: 5,591)

Tòa Giám mục xin quý cha vẫn giữ giờ giật chuông hàng ngày như thường lệ.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 20 TN (18/08/2021 09:36:07 - Xem: 3,766)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 18-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 20 thường niên (18/08/2021 01:03:22 - Xem: 4,592)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ tư ngày 18-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 20 TN (17/08/2021 03:45:36 - Xem: 4,324)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ ba ngày 17-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 786
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7