Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 18 thường niên (03/08/2021 10:56:56 - Xem: 5,964)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 05-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 18 TN (03/08/2021 08:54:50 - Xem: 4,886)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 04-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thư Mục vụ của Đức Giám mục giáo phận tháng 08 - 2021 (02/08/2021 07:33:54 - Xem: 6,855)

Chủ đề của thư mục vụ tháng 8 là Hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Long Xuyên Thi Hành Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng Trong Tình Hình Dịch Bệnh Covid 19.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 18 thường niên (02/08/2021 05:57:46 - Xem: 3,796)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ tư ngày 04-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 18 TN (02/08/2021 04:55:44 - Xem: 3,917)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ ba ngày 02-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 18 thường niên (01/08/2021 14:43:33 - Xem: 4,502)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ ba ngày 03-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 18 TN (01/08/2021 08:30:17 - Xem: 5,260)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 02-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Tĩnh tâm Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh tháng 8/2021 (31/07/2021 11:00:01 - Xem: 7,968)

Buổi Tĩnh tâm trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng thứ hai ngày 02-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 18 Thường niên B lúc 19g(7giờ tối) (31/07/2021 08:58:26 - Xem: 3,494)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 01-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

CÁO PHÓ: CHA CỐ GIOAN NGUYỄN QUANG HUY (30/07/2021 20:45:09 - Xem: 7,737)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo: Cha Cố Gioan Nguyễn Quang Huy vừa qua đời.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 18 Thường niên B(lúc 8g00) (30/07/2021 19:39:46 - Xem: 4,765)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 01 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 18 Thường niên B (30/07/2021 15:37:26 - Xem: 4,562)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 01 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 18 Thường niên B(lúc 7g tối thứ Bảy) (30/07/2021 08:45:59 - Xem: 4,105)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 31-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót thứ Sáu (29/07/2021 08:57:20 - Xem: 4,043)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 30 -07 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 17 thường niên (29/07/2021 06:00:58 - Xem: 3,850)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 31-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 17 thường niên (28/07/2021 15:58:28 - Xem: 3,157)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 30-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Giáo phận Long Xuyên: Hỗ trợ những gia đình nghèo trong thời đại dịch Covid (28/07/2021 11:29:42 - Xem: 5,167)

Tòa Giám mục Long Xuyên đã phối hợp cùng Công an TP. Long Xuyên hỗ trợ 1500 phần quà cho những người nghèo trong 3 phường trung tâm của thành phố Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm (19g00) (28/07/2021 08:53:48 - Xem: 5,007)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 29-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 17 thường niên, ngày 29/07/2021 (27/07/2021 14:51:05 - Xem: 4,926)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 29-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 17 thường niên, ngày 28/07/2021 (27/07/2021 13:31:28 - Xem: 4,814)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 28-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.


Tổng số: 740
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7