Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 23 TN (09/09/2021 08:40:55 - Xem: 3,770)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 09-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 23 thường niên (08/09/2021 09:20:57 - Xem: 4,035)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 09-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 23 TN (08/09/2021 06:47:28 - Xem: 3,891)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 08-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 23 thường niên (07/09/2021 19:00:00 - Xem: 4,338)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ tư ngày 08-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 23 TN (07/09/2021 06:51:32 - Xem: 3,985)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ ba ngày 07-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 23 thường niên (06/09/2021 15:03:14 - Xem: 3,994)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ ba ngày 07-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 23 TN (06/09/2021 05:01:51 - Xem: 3,400)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 06-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 23 thường niên (05/09/2021 09:53:51 - Xem: 3,203)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 06-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 23 Thường niên B(19g tối) (05/09/2021 09:20:32 - Xem: 3,921)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 05-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 23 Thường niên B(lúc 8g00) (05/09/2021 04:39:06 - Xem: 3,413)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 05 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 23 Thường niên B(5g00 sáng) (04/09/2021 18:40:56 - Xem: 4,446)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 05 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 23 Thường niên B (tối thứ bảy) (04/09/2021 06:37:49 - Xem: 3,868)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 04-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 22 thường niên (03/09/2021 06:39:57 - Xem: 5,204)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 04-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 03/09 (03/09/2021 04:41:35 - Xem: 4,112)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 03 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 22 thường niên (02/09/2021 05:08:51 - Xem: 4,455)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ sáu ngày 03-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 22 TN (02/09/2021 04:57:23 - Xem: 4,439)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 02-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thư Mục vụ của Đức Giám mục giáo phận tháng 09 - 2021 (01/09/2021 18:03:58 - Xem: 7,395)

Chủ đề của Thư mục vụ tháng 9 là: Trong bối cảnh dịch bệnh, các gia đình trở thành Hội Thánh tại gia.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 22 thường niên (01/09/2021 17:42:49 - Xem: 3,877)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 02-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 22 TN (01/09/2021 04:40:18 - Xem: 4,266)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 01-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Tĩnh tâm Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh tháng 09/2021 (31/08/2021 08:00:00 - Xem: 6,783)

Buổi Tĩnh tâm trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng thứ tư ngày 01-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.


Tổng số: 780
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7