Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 23 Thường niên B (tối thứ bảy) (04/09/2021 06:37:49 - Xem: 3,877)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 04-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 22 thường niên (03/09/2021 06:39:57 - Xem: 5,242)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 04-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 03/09 (03/09/2021 04:41:35 - Xem: 4,129)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 03 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 22 thường niên (02/09/2021 05:08:51 - Xem: 4,492)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ sáu ngày 03-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 22 TN (02/09/2021 04:57:23 - Xem: 4,460)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 02-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thư Mục vụ của Đức Giám mục giáo phận tháng 09 - 2021 (01/09/2021 18:03:58 - Xem: 7,447)

Chủ đề của Thư mục vụ tháng 9 là: Trong bối cảnh dịch bệnh, các gia đình trở thành Hội Thánh tại gia.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 22 thường niên (01/09/2021 17:42:49 - Xem: 3,888)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 02-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 22 TN (01/09/2021 04:40:18 - Xem: 4,275)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 01-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Tĩnh tâm Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh tháng 09/2021 (31/08/2021 08:00:00 - Xem: 6,815)

Buổi Tĩnh tâm trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng thứ tư ngày 01-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 22 thường niên (31/08/2021 07:32:22 - Xem: 3,510)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 01-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 22 TN (31/08/2021 03:26:37 - Xem: 4,716)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 31-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 22 thường niên (30/08/2021 08:14:31 - Xem: 4,349)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ ba ngày 31-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 22 TN (30/08/2021 04:07:39 - Xem: 3,392)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 30-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 22 thường niên (29/08/2021 15:27:30 - Xem: 4,203)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 30-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 22 Thường niên B(19g tối) (29/08/2021 07:17:20 - Xem: 4,931)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 29-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 22 Thường niên B(lúc 8g00) (29/08/2021 06:39:15 - Xem: 4,023)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 29 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 22 Thường niên B(5g00 sáng) (29/08/2021 01:53:34 - Xem: 5,434)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 29 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 22 Thường niên B (28/08/2021 01:46:32 - Xem: 3,606)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 28-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 21 thường niên (27/08/2021 17:58:35 - Xem: 4,065)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 28-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 27/08 (27/08/2021 01:56:35 - Xem: 4,741)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 27 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 789
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7