Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 20 Thường niên B(7g tối) (14/08/2021 05:34:52 - Xem: 4,377)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 14-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 19 thường niên (14/08/2021 02:39:47 - Xem: 3,275)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 14-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 19 thường niên (13/08/2021 07:30:46 - Xem: 3,811)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ sáu ngày 13-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 13/08 (12/08/2021 08:37:53 - Xem: 4,289)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 13 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 19 thường niên (12/08/2021 07:16:20 - Xem: 4,390)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 12-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 19 TN (12/08/2021 05:46:11 - Xem: 3,753)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 12-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 19 thường niên (10/08/2021 09:01:12 - Xem: 4,257)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ tư ngày 11-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 19 TN (10/08/2021 08:14:04 - Xem: 3,992)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 11-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 19 TN (09/08/2021 05:42:45 - Xem: 4,481)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ ba ngày 10-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 19 thường niên (09/08/2021 04:55:41 - Xem: 4,272)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ ba ngày 10-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 19 TN (08/08/2021 05:46:10 - Xem: 3,105)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 09-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 19 thường niên (07/08/2021 05:49:03 - Xem: 3,909)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 09-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 19 Thường niên B(7g00 tối) (07/08/2021 05:15:41 - Xem: 4,321)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 08-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 19 Thường niên B(5g00 sáng) (07/08/2021 05:10:20 - Xem: 5,031)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 08 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 19 Thường niên B(lúc 8g00) (07/08/2021 04:50:07 - Xem: 4,401)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 08 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 19 Thường niên B(7g tối) (06/08/2021 06:49:40 - Xem: 3,679)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối)Thứ Bảy ngày 07-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 18 thường niên (06/08/2021 05:54:53 - Xem: 4,509)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 07-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 06/08 (05/08/2021 07:52:59 - Xem: 4,505)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 06 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 18 thường niên (05/08/2021 05:03:00 - Xem: 4,516)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ sáu ngày 06-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 18 TN (04/08/2021 14:00:28 - Xem: 4,591)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 05-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 740
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7