Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 20 Thường niên– Năm A

 • In trang này
 • Lượt xem: 335
 • Ngày đăng: 14/08/2023 07:44:10

Mt 15,21-28

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! “23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.”25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! “26 Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

CÂU HỎI

 1. Vùng Tia và Xi-đôn ở đâu? Tại sao Đức Giêsu lại rút lui về các vùng ấy? Đọc Mt 4,12; 12,15; 14,13; 15,21.
 2. Theo bạn, có bao nhiêu cuộc đối thoại trong bài Phúc âm này?
 3. Bạn nghĩ gì về thái độ và lời cầu xin của người phụ nữ dân ngoại ở Mt 15,22. Tại sao Đức Giêsu không đáp lại một lời (câu 23)?
 4. Đọc Mt 15,24. Bạn nghĩ gì về lý do từ chối của Đức Giêsu? Đọc Mt 10,5-6; 28,19.
 5. Bạn nghĩ gì về thái độ và lời xin của người phụ nữ ở Mt 15,25. Có gì khác với lời xin ở Mt 15,22?
 6. Bạn nghĩ gì về câu trả lời của Đức Giêsu ở Mt 15,26? “Bánh”, “con cái” và “chó” tượng trưng cho ai hay cho điều gì?
 7. Bạn nghĩ gì về câu trả lời của người phụ nữ ở Mt 15,27?
 8. Bạn nghĩ gì về câu nói của Đức Giêsu ở Mt 15,28. Đọc thêm Mt 8,5-13.
 9. Bạn thấy người phụ nữ dân ngoại này có những nét nổi bật nào? Bà có nét đặc biệt nào của người môn đệ? Bạn thấy bà làm Đức Giêsu đổi ý bằng cách nào?
 10. Từ bài Phúc âm hôm nay, bạn rút ra được bài học gì?

CÂU HỎI
1. Vùng Tia và Xi-đôn ở đâu? Tại sao Đức Giêsu lại rút lui về các vùng ấy? Đọc Mt 4,12; 12,15; 14,13; 15,21.
2. Theo bạn, có bao nhiêu cuộc đối thoại trong bài Tin Mừng này?
3. Bạn nghĩ gì về thái độ và lời cầu xin của người phụ nữ dân ngoại ở Mt 15,22?
4. Đọc Mt 15,24. Bạn nghĩ gì về lý do từ chối của Đức Giêsu? Đọc Mt 10,5-6; 28,19.
5. Bạn nghĩ gì về thái độ và lời xin của người phụ nữ ở Mt 15,25. Có gì khác với lời xin ở Mt 15,22?
6. Bạn nghĩ gì về câu trả lời của Đức Giêsu ở Mt 15,26? “Bánh”, “con cái” và “chó” tượng trưng cho ai hay cho điều gì?
7. Bạn nghĩ gì về câu trả lời của người phụ nữ ở Mt 15,27?
8. Bạn nghĩ gì về câu nói của Đức Giêsu ở Mt 15,28. Đọc thêm Mt 8,5-13.
 
GỢI Ý SUY NIỆM:
Bạn thấy người phụ nữ dân ngoại này có những nét nổi bật nào? Bạn học được gì nơi cách cầu xin của bà ấy với Đức Giêsu (kiên trì, khiêm tốn, tin tưởng)? Bạn nghĩ gì về tình thương của người mẹ dành cho cô con gái?
 
PHẦN TRẢ LỜI
 
1. Tia và Xi-đôn là hai thành phố nằm ở bờ biển của Địa trung hải, thuộc vùng Syrô-Phênixi (x. Mc 7,24.26), bây giờ thuộc nước Libanon. Đây là hai thành phố dân ngoại, nằm ngoài nước Do-thái. Đức Giêsu rút lui về vùng dân ngoại sau khi có cuộc tranh luận với nhóm Pharisêu về chuyện các  môn đệ không rửa tay trước khi dùng bữa (Mt 15,1-20). Chúng ta còn nhớ trước đây, nhóm này đã bắt bẻ chuyện các môn đệ của Đức Giêsu bứt lúa và chuyện Ngài chữa bệnh vào ngày sa-bát, sau đó họ đã bàn kế giết Ngài, khiến Ngài phải rút lui (Mt 12,1-15). Nói chung, Đức Giêsu vẫn thường rút lui khi thấy có nguy hiểm đến tính mạng (Mt 4,12; 12,15; 14,13; 15,21). Ngài cũng dạy các môn đệ như vậy (Mt 10,23).
 
2. Có thể nói có 3 cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại số 1, chưa thực sự là một cuộc đối thoại, vì Đức Giêsu không đáp lại lời nài xin của người phụ nữ dân ngoại (Mt 15,22-23a). Cuộc đối thoại số 2 giữa các môn đệ với Thầy Giêsu (Mt 15,23b-24). Cuộc đối thoại số 3, dài hơn cả, giữa người phụ nữ với Đức Giêsu (Mt 15,24-28).
 
3. Người phụ nữ dân ngoại thấy Đức Giêsu đến với vùng của mình. Bà nhận ra Ngài là ai. Bà biết Ngài và tin Ngài là Con Vua Đa-vít, nghĩa là Đấng Mêsia của người Do-thái. Hơn nữa, bà còn biết Ngài có quyền trên các thần ô uế, có khả năng trừ quỷ. Chúng ta không rõ nhờ đâu mà bà biết nhiều về Đức Giêsu như vậy. Chắc chắn bà rất vui khi thấy Đức Giêsu có mặt ở vùng này, và Đức Giê su hẳn cũng ngỡ ngàng vì sự hiện diện bất ngờ của người phụ nữ. Bà đã cất tiếng kêu để xin Đức Giêsu một ơn. Bà xin Ngài thương xót bà, một người mẹ đang đau khổ vì con gái của mình bị quỷ hành hạ. Bà cảm được nỗi đau của con, và bà đau nỗi đau ấy. Nếu Ngài thương xót bà, thì xin Ngài chữa lành cho con gái bà (Mt 15,22). Nhưng Đức Giêsu đã không trả lời bà.
 
4. Khi thấy Đức Giêsu không trả lời, bà không hề thất vọng. Bà cứ đi theo cả nhóm mà tiếp tục kêu những lời tương tự. Tiếng kêu của bà làm các môn đệ không chịu được. Họ đến nài xin Thầy giải quyết chuyện bà ấy cho xong (Mt 15,23). Thầy đã thành thật từ chối với lý do khá nghiêm túc: Thầy chỉ được Chúa Cha sai đến với dân Ítraen mà thôi. Cha chưa sai Thầy đến với dân ngoại. Thầy chỉ phải chu toàn sứ mạng được Cha giao thôi. Khi sai các môn đệ đi rao giảng Nước Trời, Đức Giêsu cũng khuyên họ “đừng đi tới vùng các dân ngoại, đừng vào thành nào của người Samari, nhưng tốt hơn hãy đến với các chiên lạc nhà Ítraen” (Mt 10,5-6). Chỉ sau khi phục sinh, Ngài mới sai họ đến với “mọi dân tộc”, nghĩa là đến với các dân ngoại (Mt 28,19).
 
5. Chắc bà ấy nghe được lời từ chối thẳng thắn của Đức Giêsu, nên bà ấy thấy cần làm một cử chỉ mạnh mẽ hơn. Bà không đi sau nữa, nhưng đến gặp thẳng Đức Giêsu, quỳ gối trước mặt Ngài, và nài xin. Lời xin của bà không khác lắm với lời xin ở Mt 15,22. Bà xin Ngài cứu giúp bà. Bà vẫn tin là Ngài sẽ rung động trước nỗi đau nơi trái tim của một người mẹ (Mt 15,25).
 
6. Cuộc gặp gỡ và đối thoại đầu tiên giữa bà với Đức Giêsu đã xảy ra. Tiếc thay câu trả lời của Đức Giêsu cho bà lại là một lời từ chối thẳng thừng và gây sốc với chúng ta. Ngài ví những người dân ngoại như bà với chó con, ví dân Israen với con cái trong nhà, ví những ân lộc Ngài ban như tấm bánh. Không thể nào lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con (Mt 15,26). Đó là lý do khiến Ngài không thể nào làm gì để cứu giúp người phụ nữ dân ngoại. Ngài chỉ được sai đến với dân Israen thôi (Mt 15,24).
 
7. Nhưng một lần nữa, trước câu trả lời gây thất vọng của Đức Giêsu, người phụ nữ đã không nản lòng. Bà đã không giận dữ bỏ đi vì thấy mình bị xúc phạm. Bà đã tiếp tục cuộc đối thoại khó khăn bằng một câu đáp tuyệt vời (Mt 15,27). “Lạy Ngài, đúng thế.” Đây là lần thứ ba, bà gọi Đức Giêsu là Lạy Ngài (Mt 15,22.25.27. Cũng có thể hiểu là Lạy Chúa). Bà không phản đối điều Đức Giêsu nói ở Mt 15,26. Bà chấp nhận mình bị Thầy so sánh với chó con, nuôi trong nhà. Còn người Do-thái được coi như những đứa con của chủ, ngồi ăn đàng hoàng trên bàn. Bà hiểu là dân ngoại thì không bằng dân riêng của Chúa, nên cũng không có quyền hưởng những đặc ân như họ. Bà không xin Ngài ném bánh cho chó con, bà chỉ xin vụn bánh rơi xuống từ bàn chủ thôi. Và bà tin rằng Đức Giêsu sẽ không tiếc gì khi cho bà chút vụn bánh.
 
8. Đức Giêsu bị bất ngờ trước câu trả lời khôn ngoan của bà. Ngài kinh ngạc trước lòng tin lớn lao của bà như Ngài đã từng kinh ngạc trước lòng tin của viên đại đội trưởng (Mt 8,10). Câu đối đáp của bà có thể nói làm Đức Giêsu nghĩ lại quyết định của mình. Đây là câu nói cho thấy một niềm tin vững mạnh và khiêm tốn. Đúng là chưa đến lúc để Ngài đến với dân ngoại và cho họ hưởng những hồng ân thời thiên sai. Nhưng ngay từ bây giờ, đôi khi những hồng ân đó phải được ban cho những tâm hồn dân ngoại. Đức Giêsu đã làm điều bà ấy muốn: cho con gái bà được khỏi bệnh mà không cần gặp mặt để trừ quỷ cho cô.

Bài cùng chuyên mục:

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 Mùa Vọng Năm B (04/12/2023 11:02:35 - Xem: 54)

Đời sống của người Kitô hữu hôm nay cần khác biệt về mặt nào để có thể đưa con người hôm nay gặp Chúa? Cụ thể trong Mùa Vọng này, tôi muốn quyết tâm sửa đổi điều gì?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm B (27/11/2023 10:56:55 - Xem: 124)

Nếu Chúa cho tôi biết khi nào tận thế hay khi nào tôi chết, thì tôi sẽ chuẩn bị như thế nào? Đối với các môn đệ trong Vườn Dầu, tỉnh thức không hề dễ, dù họ rất cố gắng. Trong thời buổi hôm nay, những gì thường làm tôi mê ngủ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 34 thường niên Năm A (20/11/2023 08:30:49 - Xem: 143)

Một người tuy không biết Chúa, nhưng giúp đỡ các môn đệ của Chúa, thì có thể được cứu rỗi không?

Học hỏi Phúc Âm lễ các Thánh Tử đạo VN – Năm A (17/11/2023 14:27:38 - Xem: 133)

Các thánh Tử đạo là những môn đệ Đức Giêsu bị thế gian thù ghét. Nhưng bạn có thấy họ được Cha và Con cùng nhau gìn giữ không? Đọc Ga 17,11.12.15.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 32 Thường niên– Năm A (07/11/2023 08:30:22 - Xem: 217)

Nếu ngày mai tận thế, hay ngày mai Chúa gọi tôi, tôi có sẵn sàng cầm đèn sáng đi đón Chúa không ? Làm sao để ngọn đèn của tôi luôn luôn sáng ?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường niên– Năm A (30/10/2023 07:39:46 - Xem: 276)

Qua bài Tin Mừng này, ta thấy vài nét tiêu cực của một số người Pharisêu vào thời của Đức Giêsu hay sau thời của Ngài.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 30 Thường niên– Năm A (23/10/2023 07:57:27 - Xem: 280)

Theo ý bạn, yêu là gì? Yêu Chúa với cả trái tim có khó không? Yêu tha nhân như yêu mình có khó không? Làm sao để tôi tập biết yêu?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 29 Thường niên– Năm A (21/10/2023 07:46:43 - Xem: 197)

“Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa.” Theo bạn có cái gì trên đời mà không phải là của Thiên Chúa không?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 28 thường niên Năm A (10/10/2023 09:18:57 - Xem: 338)

Hôm nay Chúa vẫn mời tôi đến chung vui với Ngài và dự bữa tiệc thánh do Ngài khoản đãi. Đâu là những bận tâm khiến tôi ngần ngại không muốn nhận lời ?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 27 Thường niên– Năm A (02/10/2023 10:45:48 - Xem: 368)

Bạn nghĩ gì về chuyện Thiên Chúa sai Con Một của mình để cứu thế gian, nhưng Người Con ấy lại bị giết chết? Bạn nghĩ Hội Thánh hôm nay có làm cho Nước Chúa sinh hoa trái không?

 • Bài viết mới
  • Vòng Hoa Mùa Vọng

   Vòng hoa Mùa Vọng đóng vai trò như một lời nhắc nhở sống động về sự đến gần của ngày lễ. Hơn nữa, vòng hoa này thu hút sự chú ý của người...

  • Bình dân và học thuật

   Thánh Tôma Aquinô: với tri thức có thể lấn át các nhà trí thức khác, nhưng cũng có thể cầu nguyện với lòng ngoan đạo của một em bé.

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 MV năm B

   Việc sám hối bao gồm sự hoán cải. Vì “Sám” là ăn năn lỗi trước, và “Hối” là chừa bỏ lỗi sau. Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn...

  • Đôi nét về Mùa Vọng

   Đây cũng là mùa hy vọng, chờ đợi, và hướng tới cuộc quang lâm lần thứ hai của Đức Kitô. Sau đây là đôi nét về Mùa Vọng như một cách giúp...

  • Thái độ nào cho việc đón chờ Chúa?

   Vài đề nghị cần thực hiện ngay để sống mùa Vọng, nhờ đó, ta có thể lưu lại trong Chúa, Đấng hằng ngự đến trong cõi lòng ta và nơi mọi người.

  • Linh mục, người của lòng thương xót

   Tuy là những bài dành riêng cho các linh mục, nhưng tu sĩ, chủng sinh và giáo dân đều có thể đọc để suy niệm và cầu nguyện miễn là biết...

  • Suy Tư Tin Mừng: Xin Ngài mau trở lại

   Mùa Vọng là thời gian sống tâm tình kêu cầu. Bạn kêu cầu tình thương, kêu cầu để Chúa ghe mắt.

  • Khiêm nhường và Từ bi

   "Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" (Mt 11,29b). Đức khiêm nhường là đòi hỏi của Tin mừng, hay cụ thể hơn là của...

  • Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 1 mùa Vọng năm B

   Thiên Chúa, Đấng sáng tạo là nhà điêu khắc thần linh. Ngài tạo dựng mỗi người chúng ta, rồi đem lòng yêu những người mà Ngài đã tạo ra.

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 MV năm B

   Mùa Vọng, mùa sống với tâm tình chờ đợi Chúa đến. Thật ra, Chúa đã đến và vẫn đang đến trong mọi nỗi vui buồn, trong mọi biến cố lớn nhỏ...

  Câu chuyện chiều thứ 7