Kinh thánh - Giáo lý

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 Phục sinh năm C

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,888
  • Ngày đăng: 18/04/2022 09:29:23

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật II Phục sinh năm C

 

 

Lời Chúa: Ga 20,19-31

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! “29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! “

 

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

CÂU HỎI:

1.  Đức Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn : bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không?
2.  Đức Giêsu phục sinh ban bình an cho các môn đệ mấy lần trong bài Tin Mừng này? Tại sao Ngài nói nhiều lần như vậy? Đọc thêm Ga 7,13; 9,22; 19,38. Đọc thêm Ga 14,27; 16,33. Đây có phải là một lời chúc không?
3.  Đọc Ga 16,20-24. Bạn thấy đoạn văn này có hợp với niềm vui được nói đến ở Ga 20,20 không?
4.  Khi các môn đệ sợ hãi, đóng cửa, Chúa Giêsu cuối cùng đã mời họ làm gì? Đọc Ga 20,21.
5.  Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi để ban Thánh Thần cho môn đệ (Ga 20,22). Dựa trên Ga 7,38-39, Chúa Giêsu đã được tôn vinh chưa?
6.  Ơn nhận được Thánh Thần (Ga 20,22) có liên hệ gì với quyền tha tội (Ga 20,23)?
7.  Dựa trên Ga 20,24-25.28,  bạn nghĩ gì về con người của ông Tôma?
8.  Câu tuyên xưng đức tin của Tôma gợi cho ta câu gì tương tự ở chương 1?
9.  Đọc cả bài Phúc âm này, cho biết Đức Giêsu phục sinh đã tặng cho các môn đệ những món quà gì?
 
CÂU HỎI SUY NIỆM 
Bạn nghĩ gì về cách cư xử của Chúa Phục sinh với các môn đệ? Bạn nghĩ gì về việc Chúa Giêsu chiều ông Tôma cứng cỏi? Tại sao Ngài chiều ông?
 
PHẦN TRẢ LỜI
1. Chúa Giêsu phục sinh vào nhà các môn đệ khi cửa đóng (Ga 20,19.26), rồi sau đó Ngài cho họ xem hai bàn tay và cạnh sườn của Ngài (Ga 20,20.27).  Điều đó cho ta thấy thân xác của Đấng phục sinh mang những nét có vẻ tương phản. Một mặt, thân xác ấy đã được biến đổi đến nỗi Ngài có thể vào nhà dù cửa đóng. Mặt khác, thân xác được phục sinh và biến đổi ấy vẫn là một với thân xác của Chúa trong cuộc Khổ Nạn, vì vẫn mang những dấu đinh ở hai tay và dấu đâm ở cạnh sườn. Như thế, thân xác của Chúa phục sinh tuy được biến đổi tận căn, nhưng vẫn là một với thân xác đã được Đức Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và đã chết thật sự trên thập giá.
 
2. Chúa Giêsu chúc bình an cho các môn đệ ba lần trong bài Tin Mừng này (Ga 20,19.21.26). Chúc bình an (Shalom) là lối chúc bình thường của người Do-thái. Tuy nhiên, lời chúc này mang một ý nghĩa đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại của các môn đệ. Họ đang “sợ những người Do-thái,” sợ những nhà lãnh đạo tôn giáo đã khiến Thầy Giêsu phải chết (x. Ga 7,13; 9,22; 19,38). Họ sợ đến mức phải cửa đóng then cài. Nếu Thầy đã chịu số phận như thế, thì số phận của họ sẽ ra sao? Chúa phục sinh ban cho họ ơn bình an mà chính Ngài đang có, để họ vượt qua nỗi sợ hãi, khép kín trên chính mình, và không dám mở ra với tha nhân. Thật ra, ngay trong bài diễn từ sau Tiệc Ly, khi biết cái chết đến gần khiến các môn đệ sợ hãi, Đức Giêsu đã chúc bình an cho họ rồi (x. Ga 14,27; 16,33).
 
3. Ở Gioan 16,20-24, Đức Giêsu đã báo trước nỗi ưu phiền và nước mắt của các môn đệ khi Ngài đi về với Chúa Cha, qua việc giương cao trên thập giá. Nhưng Ngài cũng báo trước là họ sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn khi Ngài gặp lại họ. Lời tiên báo này đã được ứng nghiệm khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với họ và cho họ xem các vết thương nơi thân xác của mình (Ga 20,20). Lúc đó niềm vui đã trở lại với họ (Ga 20.21).
 
4. Sau khi chúc bình an và cho các môn đệ xem các vết thương, Chúa phục sinh đã sai phái các môn đệ (Ga 20,21). Ngài muốn họ ra khỏi căn phòng đóng kín, để can đảm nhận sứ mạng lên đường đến với con người trần thế. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng Cha giao cho mình (Ga 19,30). Nay Ngài muốn các môn đệ tiếp nối cùng một sứ mạng đó. Ra khỏi nỗi sợ hãi để được sai đi không phải là điều dễ dàng, vì tám ngày sau, các môn đệ vẫn chưa dám mở các cửa (Ga 20,26).
 
5. Gioan 7,37-38 cho biết Đức Giêsu chỉ trao ban Thần Khí khi Ngài được tôn vinh. Sau khi được phục sinh, Chúa Giêsu đã trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, như vậy Ngài đã bắt đầu được Chúa Cha tôn vinh rồi.
 
6. Chúa Giêsu phục sinh là Đấng đầy tràn sự sống thần linh. Ngài thổi hơi thở sự sống của Ngài trên các môn đệ để ban cho họ Thánh Thần mà Ngài đã hứa (Ga 15,26; 16,7). Thánh Thần là hơi thở sự sống của Đấng phục sinh. Khi nhận được Thánh Thần, các môn đệ có thể thông ban sự sống ấy cho người khác. Đứng trước tội nhân là người mất sự sống, họ có quyền trả lại sự sống ấy qua việc tha tội. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Trong công thức Xá giải có câu: “và ban Thánh Thần để tha tội.”

 

7. Chúng ta không rõ tại sao ông Tôma lại vắng mặt khi Chúa phục sinh hiện ra với 10 môn đệ kia. Chỉ biết là Tôma đã từ chối tin vào lời chứng của nhóm: Chúng tôi đã thấy Chúa! Mặt khác, Tôma lại rất tin vào giác quan của mình. Ông chỉ tin khi kiểm nghiệm bằng mắt và tay. Nhưng ông cũng đã mau mắn tuyên xưng đức tin khi ông được thấy.
 
8. Đó là câu Ga 1,1: “Ngôi Lời là Thiên Chúa.”
 
9. Qua bài Tin Mừng này ta thấy Chúa Giêsu phục sinh tặng cho các môn đệ của Ngài nhiều món quà. + Trước hết Ngài tặng sự hiện diện của chính con người Ngài. Ngài tự ý đến với họ khi họ đóng cửa vì sợ hãi (cc.19, 26). + Ngài tặng họ niềm vui khi cho họ xem những dấu đinh và dấu đâm nơi thân xác Ngài. Ngài muốn cho thấy : người đang đứng trước họ chính là người Thầy đã bị đóng đinh (c.20). + Ngài tặng cho bình an, điều mà họ đang cần (cc.19, 21, 26). + Ngài tặng cho họ sứ mạng, cho họ chia sẻ sứ mạng với mình (c.21). + Ngài tặng cho họ Thánh Thần và quyền tha tội đi kèm (c.22-23). + Ngài tặng cho họ niềm tin, nhờ đó họ có sự sống vĩnh hằng (c.31).

Bài cùng chuyên mục:

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 25 thường niên Năm A (18/09/2023 08:31:28 - Xem: 102)

Chúng ta thường quen với một Thiên Chúa công bằng, thưởng phạt phân minh. Bài Tin Mừng này có cho tôi thấy một Thiên Chúa quảng đại và tốt lành không?

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIII thường niên Năm A (04/09/2023 09:04:34 - Xem: 155)

Nơi nào, lúc nào, cũng có những người hay làm gương xấu, gây bất hòa, đổ vỡ...Bài Tin Mừng hôm nay có cho giúp bạn biết cách góp ý, sửa lỗi cho họ không ?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 22 Thường niên– Năm A (28/08/2023 16:22:31 - Xem: 164)

Bạn có kinh nghiệm về chuyện nghịch lý trong câu này không: Ai muốn cứu thì lại mất, còn ai chịu mất thì lại tìm thấy được.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 21 Thường niên– Năm A (23/08/2023 05:56:07 - Xem: 159)

Bạn nghĩ gì về gánh nặng trách nhiệm của ngài trên hơn 1,3 tỷ người Công giáo ? Khi cầu nguyện, bạn thường xin ơn gì cho Đức Thánh Cha Phanxicô ?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 20 Thường niên– Năm A (14/08/2023 07:44:10 - Xem: 214)

Bạn thấy người phụ nữ dân ngoại này có những nét nổi bật nào? Bạn học được gì nơi cách cầu xin của bà ấy với Đức Giêsu (kiên trì, khiêm tốn, tin tưởng)?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường niên– Năm A (07/08/2023 07:55:19 - Xem: 321)

Bài Tin Mừng này cho thấy các môn đệ đã trải qua nhiều kinh nghiệm khác thường với Đức Giêsu. Bạn đã trải qua kinh nghiệm nào tương tự trong cuộc đời bạn?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 Thường niên– Năm A (06/08/2023 11:55:35 - Xem: 328)

Bạn hãy chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Giêsu lúc chịu phép rửa ở sông Giođan, lúc được biến hình sáng láng, lúc cầu nguyện trong Vườn Dầu.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 17 Thường niên– Năm A (24/07/2023 07:38:39 - Xem: 460)

Làm sao có thể thấy Nước Trời như kho báu, như viên ngọc quý, để chúng ta dám vui vẻ hy sinh thú vui của những sự đời này?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 16 Thường niên– Năm A (17/07/2023 07:35:13 - Xem: 604)

Bạn có thấy “cỏ lùng” trong cánh đồng thế giới, trong Giáo Hội hay ngay trong cộng đoàn nhỏ của bạn không?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 15 Thường niên– Năm A (10/07/2023 07:32:32 - Xem: 591)

Tôi nghĩ gì về mảnh đất của lòng tôi? Nó thuộc loại đất nào? Làm sao cải tạo mảnh đất của tâm hồn tôi để nó sinh nhiều hoa trái hơn?

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7