Suy niệm tin mừng chúa nhật

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

  • In trang này
  • Lượt xem: 360
  • Ngày đăng: 02/10/2023 08:52:47

SỐNG TÌNH YÊU BAO DUNG

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa. Chúa vẫn hằng bao dung và chờ đợi chúng con đến ở với Chúa, để Chúa dạy dỗ và sai đi. Xin Chúa dùng Lời Chúa mà phán dạy chúng con trong giờ Chầu Thánh Thể này; và ban Chúa Thánh Thần giúp chúng con hiểu được điều Chúa muốn nói với chúng con, thắp lên trong chúng con ngọn lửa nhiệt huyết, can đảm sống tình yêu bao dung như Chúa đã sống.

  •  “Sau cùng, ông chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: ‘Họ sẽ kính nể con trai ta’”.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chua hằng kiên nhẫn với chúng con vô cùng. Chúng con chỉ là những tá điền của Chúa, được Chúa yêu thương/ ban cho quản lý và sử dụng mọi sự của Chúa. Thế mà, nhiều khi, chúng con tự cho mình làm chủ, có quyền quyết định moi sự, không chỉ là những tài nguyên vật chất ở thế giới này, mà còn cả sinh mạng của chính chúng con và của người khác. Khi chúng con quá đề cao cái tôi ích kỷ và tham lam của chúng con, chúng con không thể sống bao dung như Chúa.

 

Lạy Chúa, sự hiện diện của Chúa trước mặt chúng con trong giờ Chầu này, khiến chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn lòng bao dung của Chúa vẫn dành cho chúng con. Chúa chờ đợi chúng con ăn năn sám hối, trở về cùng Chúa/ như xưa Chúa vẫn hằng kiên nhẫn và tha thứ cho tất cả những ai đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn xác tín vào sự bao dung và trìu mến của Chúa, hầu chúng con biết thương xót anh chị em chung quanh chúng con.

 (Thinh lặng)

  • “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông, và ban cho một dân biết làm cho Nước ấy trổ sinh hoa trái”.

 

Lạy Chúa Giêsu, khi chân nhận tình yêu bao dung mà Chúa luôn dành cho chúng con, chúng con muốn quyết tam trở về cùng Chúa, để chúng con làm một người quản lý trung tín và khôn ngoan. Thế nhưng, chúng con đang bị quá nhiều thứ lôi cuốn và kìm hãm chúng con trong những thói quen xấu, những đam mê xác thịt. Lời Chúa cảnh tỉnh chúng con cần đến ơn Chúa và chúng con cần có một quyết tâm / để thực hiện một bước nhảy đức tin, kẻo Nước Chúa có thể bị Chúa cất khỏi chúng con, và ban cho một dân khác biết làm cho Nước Chúa trổ sinh hoa trái.

 

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết can đảm sống tình yêu bao dung với anh chị em như Chúa vẫn hằng bao dung với chúng con, để chúng con có thể làm trổ sinh nhiều hoa trái Nước Trời trong cuộc đời chúng con. Có như thế, chúng con mới thực sự trở về thuộc trọn về Chúa và sống như Lời Chúa dạy.

 (Hát)

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sống tình yêu bao dung như Chúa là cách thế giúp chúng con trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa mỗi ngày. Khi chúng con sống tình yêu bao dung như Chúa, chúng con đang xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo hội. Xin cho chúng con biết sống tình yêu bao dung cách trọn vẹn để chúng con biết tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đưng tất cả. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7