Lời chúa mỗi ngày

Thứ Hai 17/05/2021 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. – Cùng hiệp thông với Chúa. (16/05/2021 11:00:00 - Xem: 9,367)

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 16/05/2021 – CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B. Lễ Trọng. Lễ HỌ. (15/05/2021 11:00:00 - Xem: 7,169)

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B.

Thứ Bảy 15/05/2021 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (14/05/2021 11:00:00 - Xem: 12,376)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 14/05/2021 – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính. – Ðược sai đi. (13/05/2021 11:00:00 - Xem: 10,454)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh

Thứ năm 13/05/2021 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Nỗi buồn sẽ thành niềm vui. (12/05/2021 11:00:00 - Xem: 8,743)

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh.

Thứ tư 12/05/2021 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. – Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh. (11/05/2021 11:00:00 - Xem: 22,817)

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Ba 11/05/2021 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. – Hoạt động của Thánh Thần. (10/05/2021 11:00:00 - Xem: 8,880)

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Hai 10/05/2021 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (09/05/2021 11:00:00 - Xem: 8,300)

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 09/05/2021 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm B. – Tình yêu cao cả. (08/05/2021 11:00:00 - Xem: 7,023)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm B.

Thứ Bảy 08/05/2021 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. – Chấp nhận lội ngược dòng. (07/05/2021 11:00:00 - Xem: 7,913)

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Sáu 07/05/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh. – Yêu thương và phục vụ. (06/05/2021 11:00:00 - Xem: 9,313)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Năm 06/05/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh. – Niềm vui được trọn vẹn. (05/05/2021 11:00:00 - Xem: 7,888)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Tư 05/05/2021 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Sự kết hiệp thâm sâu. (04/05/2021 11:00:00 - Xem: 10,109)

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Ba 04/05/2021 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. – Hiệp nhất và bình an. (03/05/2021 11:00:00 - Xem: 9,339)

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh

Thứ Hai 03/05/2021 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính. – Ðến với Chúa. (02/05/2021 11:00:00 - Xem: 10,039)

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh

+ Chúa Nhật 02/05/2021 – CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm B. – Cây nho nối kết cành nho. (01/05/2021 11:00:00 - Xem: 6,345)

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm B.

Thứ Bảy 01/05/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Người thợ vô danh: Thinh lặng, cầu nguyện và xin vâng. (30/04/2021 11:00:31 - Xem: 9,290)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh. – Thánh Giuse thợ

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. – Con đường hiến thân. (29/04/2021 11:00:00 - Xem: 8,109)

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh

Thứ Năm 29/04/2021 – Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. – Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Củng cố đức tin. (28/04/2021 11:00:00 - Xem: 12,803)

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Tư 28/04/2021 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. – Ðức tin là ánh sáng. (27/04/2021 11:00:00 - Xem: 15,232)

Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh


Tổng số: 1132
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7