Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 2 thường niên (19/01/2022 19:29:32 - Xem: 43)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 20-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Tư sau CN 2 TN (19/01/2022 09:17:35 - Xem: 59)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Tư ngày 19-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 2 thường niên (18/01/2022 13:32:45 - Xem: 120)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 19-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Ba sau CN 2 TN (18/01/2022 06:53:53 - Xem: 73)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Ba ngày 18-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 2 thường niên (17/01/2022 13:20:23 - Xem: 134)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 18-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ hai sau CN 2 TN (17/01/2022 09:18:38 - Xem: 93)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Hai ngày 17-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ truyền chức Phó tế 2022 (16/01/2022 13:33:55 - Xem: 823)

Thánh lễ bắt đầu lúc 16g00 chiều Chúa Nhật ngày 16-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai sau CN 2 thường niên (16/01/2022 13:24:51 - Xem: 167)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 17-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 2 Thường niên năm C (15/01/2022 13:29:52 - Xem: 249)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 16-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Bảy sau CN 1 TN (15/01/2022 09:14:36 - Xem: 156)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Bảy ngày 15-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Tĩnh tâm năm Linh mục mùa Covid 2022 (14/01/2022 17:49:06 - Xem: 1,474)

Từ ngày 03/01/2022 đến nay, Tòa giám mục đã tổ chức tĩnh tâm năm cho các linh mục của 5 giáo hạt với hơn 100 linh mục

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 1 thường niên (14/01/2022 13:34:03 - Xem: 133)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 15-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Sáu sau CN 1 TN (14/01/2022 09:32:13 - Xem: 101)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Sáu ngày 14-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 1 thường niên (13/01/2022 13:23:11 - Xem: 175)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 14-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Năm sau CN 1 TN (13/01/2022 09:41:02 - Xem: 83)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Năm ngày 13-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 1 thường niên (12/01/2022 13:25:48 - Xem: 168)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 13-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Tư sau CN 1 TN (12/01/2022 08:34:03 - Xem: 201)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Tư ngày 12-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 1 thường niên (11/01/2022 13:23:59 - Xem: 184)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 12-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Ba sau CN 1 TN (11/01/2022 09:02:35 - Xem: 151)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Ba ngày 11-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 1 thường niên (10/01/2022 13:21:08 - Xem: 207)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 11-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.


Tổng số: 450
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7