Lời chúa

Thứ Tư 29/03/2023 – Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. – Ðức Tin Chân Chính. (28/03/2023 10:00:00 - Xem: 78)

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ LÁ NĂM A (28/03/2023 07:51:42 - Xem: 8)

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (27/03/2023 14:03:16 - Xem: 73)

ĐAU KHỔ CỦA ĐỨC KITO

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN LỄ LÁ (27/03/2023 10:04:20 - Xem: 33)

ĐAU KHỔ CỦA CHÚA

Thứ Ba 28/03/2023 – Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. – Vai Trò Của Ðấng Messia. (27/03/2023 10:00:00 - Xem: 2,537)

Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (27/03/2023 09:11:42 - Xem: 32)

CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (27/03/2023 09:09:40 - Xem: 45)

HOAN HÔ VUA DO THÁI

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 04/2023 (27/03/2023 08:42:04 - Xem: 29)

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (27/03/2023 07:07:44 - Xem: 47)

ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA

Thứ Hai 27/03/2023 – Thứ Hai tuần 5 mùa Chay. – Ta không kết tội. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. (26/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,604)

Thứ Hai tuần 5 mùa Chay.

+ Chúa Nhật 26/03/2023 – CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A – Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống. (25/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,866)

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 25/03/2023 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. – Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. (24/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,646)

Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.

Thứ Sáu 24/03/2023 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. – Nguồn gốc của Chúa. (23/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,180)

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Năm 23/03/2023 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay. – Chứng của Chúa Cha. (22/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,143)

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 MC NĂM A (22/03/2023 05:44:06 - Xem: 130)

TA LÀ SỰ SỐNG

Thứ Tư 22/03/2023 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. – Công Việc Của Cha. (21/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,118)

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A (20/03/2023 16:52:43 - Xem: 1,002)

CHÚA LÀ SỰ SỐNG LẠI

Thứ Ba 21/03/2023 – Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. – Chữa Người Bất Toại 38 năm. (20/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,227)

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 5 MÙA CHAY NĂM A (20/03/2023 08:52:11 - Xem: 413)

THẦY LÀ SỰ SỐNG

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A (20/03/2023 08:27:47 - Xem: 153)

SỐNG NIỀM TIN SỐNG LẠI


Tổng số: 1448
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7
    Video mới