Lời chúa

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM C (04/07/2022 14:59:37 - Xem: 30)

SỐNG GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM C (04/07/2022 11:34:04 - Xem: 52)

SỐNG BÁC ÁI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 15 TN NĂM C (04/07/2022 11:15:11 - Xem: 36)

BIẾT VÀ LÀM

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 15 TN NĂM C (04/07/2022 10:57:39 - Xem: 34)

LUẬT TRONG LÒNG

SCĐ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM C (04/07/2022 09:56:12 - Xem: 39)

LUẬT TRONG LÒNG

Thứ Ba 05/07/2022 – Thứ Ba tuần 14 thường niên. – Cánh đồng truyền giáo. (04/07/2022 08:00:00 - Xem: 638)

Thứ Ba tuần 14 thường niên.

Thứ Hai 04/07/2022 – Thứ Hai tuần 14 thường niên. – Chạm đến. (03/07/2022 08:00:00 - Xem: 3,298)

Thứ Hai tuần 14 thường niên.

+ Chúa Nhật 03/07/2022 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm C. – Sai bảy mươi hai môn đệ. (02/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,563)

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 02/07/2022 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Ăn chay đẹp lòng Chúa. (01/07/2022 08:00:00 - Xem: 3,836)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Sáu 01/07/2022 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Kêu gọi người thu thuế Mát-thêu. (30/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,546)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 14 TN NĂM C (29/06/2022 08:21:26 - Xem: 415)

SAI ĐI

Thứ Năm 30/06/2022 – Thứ Năm tuần 13 thường niên. – Chúa có quyền tha tội. (29/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,695)

Thứ Năm tuần 13 thường niên.

Thứ Tư 29/06/2022 – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Giáo Hội phục vụ. (28/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,779)

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM C (27/06/2022 12:31:05 - Xem: 1,100)

TRUYỀN GIÁO

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 14 TN NĂM C (27/06/2022 11:52:47 - Xem: 374)

ĐƯỢC SAI ĐI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 14 TN NĂM C (27/06/2022 11:13:38 - Xem: 516)

SAI ĐI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM C (27/06/2022 10:54:56 - Xem: 272)

SỐNG SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ

SCĐ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM C (27/06/2022 08:51:15 - Xem: 349)

LOAN TIN BÌNH AN

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH PHERO VÀ PHAOLO (27/06/2022 08:23:39 - Xem: 653)

2 CỘT TRỤ CỦA GIÁO HỘI

Thứ Ba 28/06/2022 – Thứ Ba tuần 13 thường niên. – Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Theo Chúa: không sợ. (27/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,481)

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo


Tổng số: 893
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7