Lời chúa

Thứ Tư 30/11/2022 – Thứ Tư tuần 1 mùa vọng – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Ngư phủ lưới người. (29/11/2022 10:00:00 - Xem: 1,594)

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 12/2022 (29/11/2022 08:35:47 - Xem: 40)

Thứ Ba 29/11/2022 – Thứ Ba tuần 1 mùa vọng. – Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn.  (28/11/2022 10:00:00 - Xem: 3,990)

Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM A (28/11/2022 09:42:05 - Xem: 153)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2 MV NĂM A (28/11/2022 09:35:40 - Xem: 67)

XÂY DỰNG NƯỚC THIÊN CHÚA TRONG CÔNG BÌNH VÀ BÁC ÁI

CHẦU THÁNH THỂ CN 2 MÙA VỌNG NĂM A (28/11/2022 09:12:22 - Xem: 69)

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 2 MÙA VỌNG NĂM A (28/11/2022 09:12:13 - Xem: 78)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MV NĂM A (28/11/2022 07:27:44 - Xem: 63)

SÁM HỐI

SCĐ CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM A (28/11/2022 07:00:27 - Xem: 114)

XÂY DỰNG NƯỚC THIÊN CHÚA TRONG CÔNG BÌNH VÀ BÁC ÁI

Thứ Hai 28/11/2022 – Thứ Hai tuần 1 mùa vọng. – Niềm tin đích thực.  (27/11/2022 10:00:00 - Xem: 4,227)

Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.

+ Chúa Nhật 27/11/2022 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm A – Phải sẵn sàng. (26/11/2022 10:00:00 - Xem: 6,032)

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm A

Thứ Bảy 26/11/2022 – Thứ Bảy tuần 34 thường niên. – Tỉnh thức cầu nguyện. (25/11/2022 10:00:00 - Xem: 3,501)

Thứ Bảy tuần 34 thường niên.

Thứ Sáu 25/11/2022– Thứ Sáu tuần 34 thường niên. – Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố. (24/11/2022 10:00:00 - Xem: 4,964)

Thứ Sáu tuần 34 thường niên.

Thứ Năm 24/11/2022 – Thánh Anrê Dũng-Lạc, linh mục và các bạn Tử Đạo tại Việt Nam. Lễ TRỌNG. Bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam. 24/11/1960: NGÀY THÀNH LẬP GIAO PHẬN LONG XUYÊN. – Làm chứng cho Chúa. (23/11/2022 08:00:00 - Xem: 3,940)

24/11 – Thứ Năm tuần 34 thường niên, Lễ CTTĐ VN

Thứ Tư 23/11/2022 – Thứ Tư tuần 34 thường niên. – Làm chứng về Chúa. (22/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,359)

Thứ Tư tuần 34 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A (21/11/2022 10:18:16 - Xem: 1,392)

TỈNH THỨC

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 1 MÙA VỌNG NĂM A (21/11/2022 09:10:20 - Xem: 612)

TỈNH THỨC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 1 MV NĂM A (21/11/2022 08:01:50 - Xem: 763)

TỈNH THỨC

Thứ Ba 22/11/2022 – Thứ Ba tuần 34 thường niên. – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.– Gắn bó với Chúa từng giây phút. (21/11/2022 08:00:00 - Xem: 5,138)

Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

SCĐ CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A (21/11/2022 07:59:13 - Xem: 456)

SÁM HỐI


Tổng số: 1207
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7