Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 6 PS NĂM C (16/05/2022 05:56:47 - Xem: 115)

YÊU MẾN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 PS NĂM C (09/05/2022 05:54:42 - Xem: 290)

YÊU THƯƠNG NHAU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 PS NĂM C (02/05/2022 06:55:46 - Xem: 337)

CHÚA CHIÊN LÀNH

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 PS NĂM C (25/04/2022 07:32:00 - Xem: 416)

CHÚA ĐÓ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM C (18/04/2022 06:22:57 - Xem: 505)

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 1 PHỤC SINH NĂM C (11/04/2022 09:09:24 - Xem: 430)

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ NĂM & THỨ BẢY TUẦN THÁNH NĂM C (11/04/2022 06:04:49 - Xem: 427)

HIẾN THÂN VÌ YÊU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C (04/04/2022 15:20:53 - Xem: 1,457)

HOAN HÔ CON VUA ĐAVIT

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C NĂM C (28/03/2022 08:57:24 - Xem: 1,214)

KHÔNG KẾT ÁN

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ TRUYỀN TIN (22/03/2022 09:00:30 - Xem: 663)

XIN VÂNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 4 MC NĂM C (21/03/2022 07:58:17 - Xem: 722)

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 3 MC NĂM C (14/03/2022 09:12:55 - Xem: 697)

SÁM HỐI

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIUSE -19/03 (13/03/2022 08:58:47 - Xem: 790)

NGƯỜI CÔNG CHÍNH

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2 MC NĂM C (07/03/2022 09:20:38 - Xem: 717)

BIẾN ĐỔI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 1 MC NĂM C (28/02/2022 09:19:00 - Xem: 774)

CÁM DỖ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ TƯ LỄ TRO NĂM C (28/02/2022 09:15:42 - Xem: 928)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 8 TN NĂM C (21/02/2022 10:24:51 - Xem: 769)

SỬA LỖI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 7 TN NĂM C (14/02/2022 15:33:25 - Xem: 1,181)

YÊU THƯƠNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 6 TN NĂM C* (07/02/2022 06:41:18 - Xem: 715)

CÁC MỐI PHÚC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 TN NĂM C * (03/02/2022 06:02:16 - Xem: 942)

MẺ LƯỚI LẠ LÙNG


Tổng số: 39
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7