KINH TỐI & THÁNH LỄ ONLINE

Trực tuyến: Giờ Kinh Gia đình tối Thứ Bảy, ngày 29/04/2023

  • In trang này
  • Lượt xem: 363
  • Ngày đăng: 29/04/2023 18:45:00

Bài cùng chuyên mục:

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 19/06/2024 (19/06/2024 17:40:12 - Xem: 8)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 18/06/2024 (18/06/2024 17:38:21 - Xem: 28)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 17/06/2024 (17/06/2024 13:49:59 - Xem: 38)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 15/06/2024 (15/06/2024 12:43:53 - Xem: 54)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 15/06/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 15/06/2024 (15/06/2024 12:43:15 - Xem: 32)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 14/06/2024 (14/06/2024 11:40:56 - Xem: 37)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 13/06/2024 (13/06/2024 17:39:12 - Xem: 49)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 12/06/2024 (12/06/2024 16:36:03 - Xem: 40)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 11/06/2024 (11/06/2024 16:08:32 - Xem: 37)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 10/06/2024 (10/06/2024 17:12:49 - Xem: 41)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7