KINH TỐI & THÁNH LỄ ONLINE

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 09/06/2024

  • In trang này
  • Lượt xem: 38
  • Ngày đăng: 09/06/2024 11:50:51

Bài cùng chuyên mục:

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 12/06/2024 (12/06/2024 16:36:03 - Xem: 18)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 11/06/2024 (11/06/2024 16:08:32 - Xem: 20)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 10/06/2024 (10/06/2024 17:12:49 - Xem: 25)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 08/06/2024 (08/06/2024 12:29:58 - Xem: 40)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 08/06/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 08/06/2024 (08/06/2024 12:29:14 - Xem: 32)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 07/06/2024 (07/06/2024 16:50:44 - Xem: 34)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm/ 06/06/2024 (06/06/2024 15:06:37 - Xem: 43)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 04/06/2024 (04/06/2024 18:42:05 - Xem: 68)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 03/06/2024 (03/06/2024 12:26:52 - Xem: 61)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 02/06/2024 (02/06/2024 18:37:11 - Xem: 55)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7