KINH TỐI & THÁNH LỄ ONLINE

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 07/07/2024

  • In trang này
  • Lượt xem: 47
  • Ngày đăng: 07/07/2024 18:19:48

Bài cùng chuyên mục:

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 17/07/2024 (16/07/2024 21:42:01 - Xem: 24)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 16/07/2024 (15/07/2024 22:53:03 - Xem: 30)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 14/07/2024 (14/07/2024 13:31:51 - Xem: 38)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 13/07/2024 (13/07/2024 08:15:30 - Xem: 57)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 13/07/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 13/06/2024 (13/07/2024 08:14:57 - Xem: 26)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 12/07/2024 (12/07/2024 11:59:29 - Xem: 42)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 11/07/2024 (11/07/2024 18:36:08 - Xem: 41)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 10/07/2024 (10/07/2024 16:10:00 - Xem: 64)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 09/07/2024 (09/07/2024 17:31:45 - Xem: 47)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 08/07/2024 (08/07/2024 15:56:17 - Xem: 52)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7