Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 MC NĂM B -2024

  • In trang này
  • Lượt xem: 396
  • Ngày đăng: 11/03/2024 08:30:51

Dẫn vào Thánh lễ

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của Mùa Chay, tuần sau sẽ là Tuần Thánh. Để giúp chúng ta vào Tuần Thánh một cách sốt sắng, hôm nay Phụng vụ Lời Chúa giúp chúng ta thấy được ý nghĩa và giá trị việc chịu nạn sắp tới của Đức Giêsu.

 

Gợi ý sám hối

– Chính vì tội lỗi chúng ta mà Đức Giêsu đã phải chịu chết cách đau đớn và nhục nhã trên Thánh Giá.

– Đức Giêsu đã lấy chính máu mình để thiết lập Giao ước mới giữa Thiên Chúa với loài người. Thế mà chúng ta thường xuyên vi phạm Giao ước ấy.

– Đức Giêsu đã dùng Thập giá để cứu chuộc chúng ta. Thế mà chúng ta không yêu mến những thánh giá hằng ngày của chúng ta.

 

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu vào thế gian như là hạt lúa được gieo vào lòng đất, để sinh nhiều bông hạt, là ơn cứu độ cho con người. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1.   “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta”Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành phụng sự Chúa, qua việc tuân giữ những huấn lệnh của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.   “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất”Xin cho mọi người biết can đảm loại trừ những hành động và lối sống làm tổn hại cho sự sống và phẩm giá con người, và biết khao khát tìm kiếm những giá trị đích thực đem lại cho họ sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.“Ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.Xin cho những người đang gặp đau khổ, biết sẵn sàng chấp nhận những khổ đau như một cách thức ghét bỏ sự sống mình, tin tưởng phó thác cho Chúa, hầu “giữ được nó cho sự sống đời đời”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.   “Xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến”Xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết noi gương vâng phục của Chúa Giêsu: nhận ra và thi hành thánh ý Chúa qua mọi biến cố trong cuộc sống và các bổn phận hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5.   Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin thương nhận những ý nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết sống vâng phục và không ngừng làm vinh danh Chúa, theo gương Đức Giêsu Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7