Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 6 PS NĂM B - 2024

  • In trang này
  • Lượt xem: 373
  • Ngày đăng: 29/04/2024 17:28:06

Dẫn vào Thánh  lễ

Anh chị em thân mến

Bấy lâu nay, chúng ta cứ tưởng mình đã biết Thiên Chúa. Nhưng trong Thánh lễ này, thánh Gioan khuyến cáo chúng ta rằng “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa”. Thánh Gioan còn nói “Phàm ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra”. Hóa ra bấy lâu này chúng ta chưa thực sự là con cái Thiên Chúa.

Chúng ta hãy tha thiết xin Chúa giúp chúng ta biết sống yêu thương để từ nay xứng đáng là con cái của Ngài.

 

Gợi ý sám hối 

– Xin Chúa tha thứ những việc làm, lời nói và ý tưởng của chúng ta nghịch lại với đức yêu thương.

– Xin Chúa tha thứ vì tình thương của chúng ta còn quá giới hạn và ích kỷ, chưa biết yêu “như Chúa đã yêu”.

– Xin Chúa tha thứ vì chúng ta chưa dám hy sinh vì những người mình yêu.

 

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã quy tụ tất cả chúng ta trong tình yêu của Người, qua Đức Giêsu Kitô. Với lòng biết ơn và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, biết kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, sống bác ái yêu thương như Chúa truyền dạy, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”Xin cho các Kitô hữu, luôn cảm nghiệm được sự cao quý của ơn gọi làm con Chúa, để luôn biết sống trung tín, quảng đại, yêu thương, và can đảm làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Thiên Chúa là Tình Yêu”Xin cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn hay gặp khủng hoảng trong cuộc sống, luôn cảm nghiệm được tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, qua sự đồng cảm sẻ chia của những người chung quanh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn ý thức sống theo gương yêu thương của Chúa, vượt qua mọi kỳ thị, thành kiến, để góp phần xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa\

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sống yêu thương như Chúa yêu, để mọi người luôn được sống trong sự hiệp nhất và bình an. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7