Suy niệm tin mừng chúa nhật

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2 MV NĂM A

  • In trang này
  • Lượt xem: 518
  • Ngày đăng: 28/11/2022 09:35:40

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Lời Chúa trong Chúa nhựt vừa qua hé mở cho chúng ta thấy một tương lai tốt đẹp đang sẵn chờ chúng ta, và kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức sẵn sàng để đón nhận nó. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ hơn tương lai tốt đẹp ấy chính là Nước Thiên Chúa. Trong Nước này, chính Thiên Chúa sẽ trực tiếp cai trị và mọi công dân sẽ sống rất hạnh phúc trong công bình và bác ái.

Trên cơ bản, Giáo Hội chính là Nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, trên thực tế Giáo Hội vẫn chưa thực sự là Nước Thiên Chúa vì ở một số phương diện vẫn còn rất nhiều lỗi lầm sai sót. Bởi đó mỗi người trong Giáo Hội cần phải sám hối sửa đổi cuộc sống mình để Giáo Hội ngày càng xứng đáng là Nước Thiên Chúa hơn.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Công dân Nước Thiên Chúa phải phục quyền Thiên Chúa là vua của mình. Nhưng chúng ta thường không vâng phục Thiên Chúa.

- Công dân Nước Thiên Chúa phải sống hòa thuận với nhau. Nhưng chúng ta thường bất hòa với nhau.

- Công dân Nước Thiên Chúa phải tích cực xây dựng và mở mang Nước Thiên Chúa. Nhưng chúng ta rất thờ ơ với trách nhiệm này.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối tội lỗi để dọn đường cho Chúa ngự đến. Với lòng sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

 

1/ Chúa Kitô đòi hỏi các tín hữu phải đồng tâm nhất trí với nhau. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, Linh mục và Tu sĩ, luôn biết đồng tâm nhất trí với nhau, để làm nên một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương trong Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Hãy ăn năn thống hối, vì Nước Trời gần đến”. Xin cho các Kitô hữu luôn biết khiêm tốn lắng nghe lời mời gọi của Chúa để thật lòng thống hối và canh tân đời sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Chúa Kitô cứu rỗi hết mọi người”. Xin cho những người chưa nhận biết Chúa, được ơn Người soi sáng để họ cũng sống theo lương tâm ngay lành, hầu được ơn cứu độ Chúa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, được thấm nhuần Tin Mừng mà quyết tâm từ bỏ tội lỗi, sống bác ái yêu thương, chia cơm sẻ áo cho người đói nghèo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng … Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa, chúng con hết lòng khiêm nhường ăn năn thống hối. Xin Chúa thương tha thứ cho những thiếu sót lỗi lầm của chúng con, để chúng con xứng đáng đón mừng Con Chúa ngự đến. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7