Suy niệm tin mừng chúa nhật

DẪN LỄ & LNTH CHÚA NHẬT 33 TN NĂM A & CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

  • In trang này
  • Lượt xem: 518
  • Ngày đăng: 13/11/2023 08:28:35

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Bây giờ đã là cuối năm phụng vụ. Chúng ta nên nhìn lại một năm đã qua để xem chúng ta đã nhận lãnh những gì từ tay Chúa, và chúng ta đã làm cho những ơn lành ấy sinh hoa kết quả ra sao.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

– Chúng con đã nhận lãnh rất nhiều ơn Chúa, nhưng không dâng lại cho Ngài bao nhiêu việc lành.

– Thời gian càng trôi thì lỗi lầm chúng con càng chồng chất thêm.

– Chúng con còn xử dụng những tài năng Chúa ban để mà phạm tội, nghịch lại ý Chúa.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa trao cho mỗi người những nén bạc khác nhau, muốn chúng ta sử dụng để làm vinh danh Chúa, và mưu cầu hạnh phúc cho mình cũng như mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lên Người những lời nguyện xin:

1/ “Có một người kia sắp đi xa liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh là những quản gia trung tín của Chúa, biết khôn ngoan và quảng đại phân phát kho tàng thiêng liêng cho dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Xin cho các Kitô hữu biết dùng những khả năng Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, hầu xứng đáng hưởng niềm vui Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Xin cho những anh chị em khuyết tật, thiểu năng, được xã hội và những nhà giáo dục quan tâm giúp đỡ, để họ có thể tận dụng khả năng giới hạn của mình, mà mưu ích cho bản thân và làm vinh danh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến, bằng đời sống cầu nguyện và nhiệt tâm phục vụ tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và tín nhiệm mà trao cho chúng con những nén bạc. Xin giúp chúng con biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, để làm sinh lợi những nén bạc Chúa trao, hầu mưu ích cho bản thân và các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11)

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chứng tá đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam thúc bách chúng ta nhiệt thành loan báo Đức Kitô cho anh chị em. Trong niềm xác tín đó, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1/ “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh Việt Nam có được tình yêu son sắt với Đức Kitô, và làm chứng về Chúa cho người khác bằng một đời sống thánh thiện, khiêm hạ, và nhiệt tâm phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta”. Xin cho các Kitô hữu, biết cậy nhờ ơn Chúa, luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình, bằng đời sống công bình và bác ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu”. Xin cho các bậc cha mẹ biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền kiên vững nơi các thế hệ mai sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Ai muốn theo Tôi, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết can đảm từ bỏ những gì không đúng, và không phù hợp với phẩm giá của người Kitô hữu, để trở thành chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô thúc bách cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, mà can đảm tuyên xưng cùng một đức tin ấy trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7