KINH TỐI & THÁNH LỄ ONLINE

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 15)

  • In trang này
  • Lượt xem: 5,875
  • Ngày đăng: 16/03/2022 17:23:50

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỎI

VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI – 2023

 

GIỚI THIỆU

 

Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi chủ đề Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ của Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI, 2023. Chương trình học hỏi gồm các bài học do Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận soạn dựa trên hai tài liệu chính: 1/ “Tài liệu chuẩn bị”; 2/ “Cẩm nang” thực hành. Đây là hai tài liệu Toà Thánh gởi cho các giáo phận nghiên cứu, học hỏi để góp ý cho THĐGM: các bài 2-13: dựa trên “Cẩm nang” thực hành; các bài 14-16: dựa trên “Tài liệu chuẩn bị”;

 

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

 

                                                    Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận

 

BÀI 15

MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH TỪ NỀN TẢNG

 

Tính “Hiệp Hành” trong chủ đề của THĐGM XVI thực ra có nền tảng từ Kinh Thánh và trong Lịch sử Giáo Hội.

 

1/ Kinh Thánh: Chúa Giêsu coi mình là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,6). Các Kitô hữu ban đầu được gọi là “những môn đệ của Con Đường đó” (x Cv 9,2; 19,9.23 …). Vì thế tính “Hiệp Hành” không chỉ là các cuộc gặp gỡ, hội họp trong Giáo hội, mà còn là “phương cách sống và hành động đặc trưng” của Giáo hội.

 

2/ Lịch sử Giáo Hội.

a/ Thiên niên kỷ thứ I

- Các Thánh giáo phụ đã nêu lên sự hiệp thông cả các Hội Thánh khắp thế giới.

- Thánh Giáo phụ Augustinô: “Sự đồng tâm nhất trí trong đức tin của tất cả những người chịu phép rửa”.

- Thánh Gioan Kim Khẩu: “Hội Thánh và Synod là hai từ đồng nghĩa.”

- Những thực hành mang tính hiệp hành ở mọi cấp độ của Hội Thánh: Địa phương, giáo tỉnh, hoàn vũ. Điển hình là Công Đồng Chung mang tính đại kết.

 

b/ Thiên niên kỷ thứ II.

- Tiến trình “hiệp hành” vẫn được thực hiện trong các Công đồng chung, Công nghi Giáo phận, Giáo tỉnh.

- Thế giá của Sensus Fidei - cảm thức đức tin của Dân Chúa - là một bằng chứng cho tính lịch sử của tiến trình Hiệp hành trong Giáo Hội.

 

3/ Công đồng Vaticanô II thể hiện rõ tính hiệp hành trong nhiều xác quyết:

- Hiến chế Lumen Gentium, số 9, khẳng định: “Thiên Chúa muốn thánh hoá và cứu độ con người không như những các nhân riêng rẽ không chút liên đới với nhau…”​

- Các thành phần của dân Chúa hợp nhất bằng phép Thánh tẩy.

- Mọi tín hữu đều bình đẳng và tham gia 3 tác vụ: tư tế, tiên tri, vương đế của Đức Kitô.

- Công đồng xác quyết lại rằng: Cảm thức đức tin (sensus fidei) là biểu lộ rõ nhất của tính hiệp hành mà nơi đó “từ các giám mục cho đến những người bé mon nhất trong các tín hữu” đều đồng thuận vè những điều liên quan đến đức tin và phong hóa (LG, 12)

- Tính hiệp hành này càng rõ hơn khi mọi thành phần của Giáo hội hiệp thông trong tình huynh đệ trong việc bẻ bánh và trong cầu nguyện.

 

4/ Do có nền tảng như vậy, nên ý nghĩa của hành trình “hiệp hành” này, thực ra là tái khám phá khuôn mặt và hình thái của Giáo Hội Hiệp Hành vốn đã có nền tảng xa xưa: Một Giáo hội cởi mở và truyền thống; một Giáo Hội hợp nhất với các Giáo Hội và Cộng đoàn Kitô giáo khác vì cùng một phép rửa; một Giáo hội là dấu chỉ, là bí tích cứu độ phổ quát cho mọi dân tộc.

 

Câu hỏi:

1/ Chủ đề “Hiệp Hành” của THĐGM XVI này có phải là một phát kiến mới không?

2/ Nền tảng về tính hiệp hành trong Giáo Hội nằm ở đâu?

Bài cùng chuyên mục:

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 17/04/2024 (17/04/2024 12:07:50 - Xem: 10)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 16/04/2024 (16/04/2024 12:06:50 - Xem: 31)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 15/04/2024 (15/04/2024 12:08:35 - Xem: 44)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 14/04/2024 (14/04/2024 11:02:41 - Xem: 41)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 13/04/2024 (13/04/2024 13:52:26 - Xem: 62)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 13/04/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 13/04/2024 (13/04/2024 13:51:43 - Xem: 62)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 12/04/2024 (12/04/2024 12:09:15 - Xem: 51)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 11/04/2024 (11/04/2024 12:08:18 - Xem: 50)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 10/04/2024 (10/04/2024 12:09:41 - Xem: 43)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 09/04/2024 (09/04/2024 12:06:58 - Xem: 61)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7